KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Darbuotojų informacija
  Vadovybė Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Savivaldybės meras
  Vaclovas Dačkauskas
  meras@klaipedos-r.lt
  206
  8 686 02 358
  (8 46) 47 20 25
  101
  Mero pavaduotoja
  204
  8 616 83 400
  (8 46) 49 24 50
  102
  Mero pavaduotoja
  203
  8 656 38 035
  (8 46) 45 25 45
  109
  205
  8 698 88 501
  (8 46) 47 20 25
  100
  201
  8 677 61 533
  (8 46) 45 25 45
  103
  Česlovas Banevičius
  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt
  207
  8 650 22 400
  (8 46) 45 20 92
  238
  209
  8 656 48 060
  (8 46) 45 20 92
  222
  Architektūros ir urbanistikos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  312
  8 686 02 357
  (8 46) 47 30 60
  175
  Vaidilutė Boreišienė
  vaidilute.boreisiene@klaipedos-r.lt
  311
  (8 46) 47 30 60
  172
  Alina Grigaitytė-Dromantienė
  alina.dromantiene@klaipedos-r.lt
  310
  8 647 52 102
  (8 46) 47 30 60
  179
  Kęstutis Vaitiekūnas
  kestutis.vaitiekunas@klaipedos-r.lt
  310
  (8 46) 47 30 60
  176
  310
  (8 46) 47 30 60
  177
  Jurgita Tamošauskienė
  jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt
  306
  (8 46) 47 30 60
  173
  Edita Stuopelytė-Dargužienė
  architektura@klaipedos-r.lt
  309
  8 652 84 931
  (8 46) 47 30 60
  174
  307
  (8 46) 47 30 60
  240
  307
  (8 46) 47 30 60
  171
  Bendrasis skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  227
  8 612 46 227
  (8 46) 47 08 05
  110
  Ramutė Bučnienė
  ramute.bucniene@klaipedos-r.lt
  102
  (8 46) 47 08 05
  112
  109
  (8 46) 47 08 05
  108
  Onutė Nekrevičienė
  ona.nekreviciene@klaipedos-r.lt
  109
  (8 46) 47 08 05
  115
  109
  (8 46) 47 08 05
  117
  202
  (8 46) 45 25 45
  200
  102
  (8 46) 47 08 05
  113
  208
  (8 46) 45 20 92
  111
  Simona Bykšaitė-Matulienė
  simona.byksaite@klaipedos-r.lt
  103
  (8 46) 47 08 05
  118
  (8 46) 45 33 39
  (8 46) 45 33 39
  Biudžeto ir ekonomikos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  106
  +370 616 83638
  (8 46) 47 08 87
  150
  108
  +370 671 58954
  (8 46) 47 08 87
  153
  108
  +370 671 58954
  (8 46) 47 08 87
  153
  108
  +370 671 58954
  (8 46) 47 08 87
  152
  107
  +370 671 58954
  (8 46) 47 08 87
  151
  107
  +370 671 58954
  (8 46) 470 887
  151
  Nijolė Šlefendoraitė
  nijole.slefendoraite@klaipedos-r.lt
  103
  +370 671 58954
  (8 46) 21 11 16
  237
  Centralizuotas vidaus audito skyrius Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 620 13 553
  (8 46) 47 08 86
  250
  (8 46) 47 08 86
  248
  (8 46) 47 08 86
  249
  Centrinė buhalterija Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  214
  (8 46) 47 08 85
  210
  223
  (8 46) 47 08 85
  217
  213
  (8 46) 47 08 85
  218
  Vilma Bražinskienė
  vilma.brazinskiene@klaipedos-r.lt
  213
  (8 46) 47 08 85
  215
  213
  (8 46) 47 08 85
  215
  224
  (8 46) 47 08 85
  214
  Viktorija Dargužienė
  viktorija.darguziene@klaipedos-r.lt
  210
  (8 46) 470885
  216
  224
  (8 46) 47 08 85
  212
  224
  (8 46) 47 08 85
  212
  Vilija Kasparavičienė
  vilija.kasparaviciene@klaipedos-r.lt
  210
  (8 46) 47 08 85
  213
  210
  (8 46) 47 08 85
  211
  223
  (8 46) 47 08 85
  217
  Audronė Vainiuvienė
  audrone.vainiuviene@klaipedos-r.lt
  214
  (8 46) 47 08 85
  216
  Civilinės metrikacijos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Dalia Freigofaitė
  cms@klaipedos-r.lt
  115
  8 612 46275
  (8 46) 47 19 80
  190
  Raminta Jurgulienė
  cms@klaipedos-r.lt
  116
  (8 46) 47 19 80
  192
  Vida Jasaitienė
  cms@klaipedos-r.lt
  116
  (8 46) 47 19 80
  191
  Geodezijos ir GIS skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  211
  +370 618 85060
  (8 46) 39 10 64
  260
  Vyriausioji specialistė
  211
  +370 618 85060
  (8 46) 39 10 64
  261
  211
  +370 618 85060
  (8 46) 39 10 64
  262
  Informacinių technologijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  120
  8 615 29 181
  (8 46) 47 20 17
  202
  120
  (8 46) 472017
  202
  119
  (8 46) 47 20 17
  201
  119
  (8 46) 47 20 17
  201
  Juridinis skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  315
  8 616 83 616
  (8 46) 49 24 49
  104
  314
  8 686 35 459
  (8 46) 49 24 49
  105
  Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  322
  (8 46) 47 08 84
  129
  322
  (8 46) 47 08 84
  129
  Vytautas Juozas Daukšas
  vytautas.dauksas@klaipedos-r.lt
  301
  (8 46) 47 08 84
  122
  301
  (8 46) 47 08 84
  125
  301
  (8 46) 47 08 84
  128
  Kultūros skyrius, Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 686 25 272
  (8 46) 45 21 38
  (8 46) 47 15 66
  Sonata Šmatauskienė
  sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 47 15 66
  Leidimų ir licencijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  221
  8 618 86 005
  (8 46) 47 08 98
  225
  216
  (8 46) 47 08 98
  228
  Danguolė Bakstienė
  danguole.bakstiene@klaipedos-r.lt
  216
  (8 46) 47 08 98
  227
  216
  (8 46) 47 08 98
  226
  Ryšių su visuomene skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  212
  8 640 20 498
  (8 46) 39 10 63
  114
  211
  330
  Socialinės paramos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  117
  8 656 21 653
  (8 46) 47 20 18
  160
  112
  8 616 83 353
  (8 46) 47 20 18
  161
  112
  (8 46) 47 20 18
  164
  112
  8 671 59 112
  (8 46) 47 20 18
  164
  114
  472018
  167
  Gaivilė Rekašienė
  gaivile.rekasiene@klaipedos-r.lt
  118
  846 47 20 18
  163
  118
  8 656 21 655
  (8 46) 47 20 18
  163
  113
  8 671 59 119
  (8 46) 47 20 18
  166
  118
  (8 46) 47 20 18
  165
  118
  8 671 59 145
  (8 46) 47 20 18
  165
  113
  (8 46) 47 20 18
  162
  114
  472018
  162
  Sveikatos apsaugos skyrius, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 612 46 259
  (8 46) 45 20 67
  Jolanta Polekauskienė
  jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 20 67
  Vyriausioji specialistė
  Ugnė Tamošauskienė
  ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 20 67
  Statybos ir kelių priežiūros skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  317
  8 640 13 423
  (8 46) 47 20 21
  120
  Aldona Balčikonienė
  aldona.balcikoniene@klaipedos-r.lt
  302
  8 687 85 684
  (8 46) 47 20 21
  124
  Jolanta Blinstrubienė
  jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt
  302
  8 610 26 069
  (8 46) 47 20 21
  124
  303
  8 673 28 949
  (8 46) 47 20 21
  127
  226
  8 687 92 265
  (8 46) 47 20 21
  116
  Violeta Brazlauskienė
  violeta.brazlauskiene@klaipedos-r.lt
  303
  8 610 40855
  (8 46) 47 20 21
  121
  321
  8 620 13 567
  (8 46) 47 20 21
  123
  Specialistas
  304
  8 672 20 391
  (8 46) 472 021
  179
  321
  8 620 60653
  (8 46) 47 20 21
  134
  Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Raimonda Kučinskaitė
  raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt
  320
  8 610 02 629
  (8 46) 45 20 62
  130
  Vitalija Kazlauskienė
  vitalija.kazlauskiene@klaipedos-r.lt
  304
  (8 46) 45 20 62
  135
  304
  (8 46) 47 19 47
  196
  304
  (8 46) 45 20 62
  132
  (8 46) 47 19 47
  196
  305
  8 683 26073
  (8 46) 45 20 62
  133
  Švietimo skyrius, Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  1
  8 616 83 363
  (8 46) 45 22 38
  8
  8 699 20 460
  (8 46) 45 20 54
  Aušra Bočkuvienė
  svietimas@klaipedos-r.lt
  2
  (8 46) 45 21 63
  Genovaitė Jurevičienė
  genovaite.jureviciene@klaipedos-r.lt
  3
  (8 46) 45 23 46
  8
  (8 46) 45 20 54
  7
  (8 46) 45 24 63
  Vilma Gudzevičienė
  vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt
  4
  (8 46) 452463
  3
  (8 46) 45 23 46
  7
  (8 46) 45 24 63
  Regina Smilgevičienė
  regina.smilgeviciene@klaipedos-r.lt
  6
  (8 46) 45 21 63
  Turto valdymo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  215
  8 698 19 898
  (8 46) 47 19 30
  140
  219
  (8 46) 47 19 30
  141
  218
  (8 46) 47 19 30
  142
  220
  (8 46) 47 19 30
  143
  217
  (8 46) 47 19 30
  144
  Vyriausioji specialistė
  217
  (8 46) 47 19 30
  144
  Vaiko teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 620 30 189
  (8 46) 47 20 04
  8 616 51 665
  (8 46) 472 004
  8 616 51 665
  (8 46) 47 20 04
  Birutė Motiejūnienė
  birute.motiejuniene@klaipedos-r.lt
  8 618 63 032
  (8 46) 47 20 04
  8 611 10 839
  (8 46) 47 20 04
  Sigita Tverskienė
  vaikai@klaipedos-r.lt
  8 618 63 032
  (8 46) 47 20 04
  Kristina Siminauskienė
  kristina.siminauskiene@klaipedos-r.lt
  8 611 10 839
  (8 46) 47 20 04
  Viešųjų pirkimų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  319
  8 656 21 646
  (8 46) 45 23 32
  251
  318
  (8 46) 45 23 32
  252
  318
  (8 46) 45 23 32
  252
  306
  (8 46) 45 23 32
  170
  316
  (8 46) 45 23 32
  254
  Dovilė Šličiuvienė
  dovile.sliciuviene@klaipedos-r.lt
  316
  (8 46) 45 23 32
  254
  Viešosios tvarkos skyrius, Kvietinių g. 30, LT-96122 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  301
  8 652 84 932
  (8 46) 47 19 70
  303
  8 693 50 459
  (8 46) 47 19 70
  Jurga Smilgevičiūtė
  jurga.smilgeviciute@klaipedos-r.lt
  303
  8 683 24 580
  (8 46) 47 19 70
  Vladislovas Bernotas
  cs@klaipedos-r.lt
  302
  8 686 33 706
  (8 46) 47 19 33
  302
  8 684 20 433
  (8 46) 47 19 33
  302
  8 652 66 868
  (8 46) 47 19 33
  Ūkio dalies tarnyba Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Vedėjas
  228
  8 652 84 929
  (8 46) 45 27 51
  244
  Vyriausiasis specialistas
  Albinas Bartkus
  228
  8 698 80 802
  (8 46) 45 27 51
  Vairuotojas
  Viktoras Kniukšta
  228
  8 698 88 449
  (8 46) 45 27 51
  Vairuotojas
  Edmundas Žebelys
  8 620 30 224
  Vairuotojas
  Žilvinas Burba
  8 620 26935
  Žemės ūkio skyrius, Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Genovaitė Valauskienė
  genovaite.valauskiene@klaipedos-r.lt
  103
  8 655 94 812
  (8 46) 45 22 62
  231
  104
  (8 677) 53504
  (8 46) 452262
  234
  Deividas Marcinkevičius
  deividas.marcinkevicius@klaipedos-r.lt
  105
  8 655 94816
  (8 46) 45 22 62
  236
  102
  867754262
  (8 46) 452262
  230
  105
  (8 612) 46286
  (8 46) 45 22 62
  235
  101
  8 655 94 811
  (8 46) 45 22 62
  232
  Agluonėnų seniūnija, Priekulės g. 4, LT-96252 Agluonėnai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 612 46 265
  (8 46) 44 23 34
  8 656 37 265
  (8 46) 44 22 89
  (8 46) 44 23 34
  Virginija Flatautienė
  virginija.flatautiene@klaipedos-r.lt
  8 656 37 289
  (8 46) 44 22 89
  Marijona Ruigienė
  maryte.ruigiene@klaipedos-r.lt
  8 655 40 849
  (8 46) 44 22 89
  Erika Sauspreškienė
  erika.sauspreskiene@klaipedos-r.lt
  (8 677) 54 075
  (8 46) 44 22 89
  Dauparų-Kvietinių seniūnija, Žemaitės g.10, LT-96121 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Seniūnė
  8 673 28 980
  (8 46) 46 62 90
  Pavaduotojas
  8 650 35 448
  (8 46) 46 62 93
  (8 46) 46 62 93
  8 655 79 988
  (8 46) 46 62 92
  Dovilė Sliosorienė
  dovile.sliosoriene@klaipedos-r.lt
  8 618 44 106
  (8 46) 45 26 02
  Dovilų seniūnija, Lašupio g. Nr.1 A, LT- 96222 Dovilai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 612 46 269
  (8 46) 44 41 46
  8 618 44 102
  (8 46) 44 41 46
  Antanina Balsienė
  dovilai@klaipedos-r.lt
  (8 46) 44 41 91
  Vitalija Šimkienė
  vitalija.simkiene@gmail.com
  8 656 50 886
  (8 46) 44 41 34
  Jūratė Adomavičienė
  j.adomaviciene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 44 41 34
  (8 677) 54 842
  (8 46) 44 43 66
  Irena Gelžinienė
  (8 46) 44 41 91
  Endriejavo seniūnija, Mokyklos g. 3, LT- 96301 Endriejavas Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Laimutė Šunokienė
  laimute.sunokiene@klaipedos-r.lt
  8 612 46 258
  (8 46) 44 52 86
  Sekretorė
  (8 46) 44 51 77
  Danutė Lukauskienė
  danute.lukauskiene@klaipedos-r.lt
  8 673 85 019
  (8 46) 44 51 21
  (8 46) 44 52 60
  Gargždų seniūnija, Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Saulius Bakšinskis
  gargzdu.sen@klaipedos-r.lt
  8 686 35 586
  (8 46) 46 62 22
  8 618 04 022
  (8 46) 46 62 21
  Eglė Bieliauskaitė
  egle.bieliauskaite@klaipedos-r.lt
  (8 46) 46 62 22
  (8 46) 46 62 23
  Snieguolė Jurjonienė
  snieguole.jurjoniene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 46 62 20
  8 655 44 324
  (8 46) 46 62 23
  (8 46) 46 62 22
  Aldutė Srėbalienė
  8 616 83 433
  Judrėnų seniūnija, Mokyklos g. 4, LT-96294 Judrėnai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 682 59 141
  (8 46) 44 29 85
  (8 46) 44 92 85
  8 698 30 896
  (8 46) 44 28 95
  Ilona Lygnugarytė
  ilonalyg@yahoo.com
  8 698 30 896
  (8 46) 44 28 95
  (8 677) 58 345
  (8 46) 44 29 85 (8
  Kretingalės seniūnija, Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 686 80 585
  (8 46) 44 64 31
  (8 46) 44 64 31
  8 656 38 133
  (8 46) 44 64 31
  8 656 38 132
  (8 46) 44 65 32
  8 656 38 141
  (8 46) 44 65 32
  Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Seniūnė
  Daiva Bliūdžiuvienė
  daiva.bliudziuviene@klaipedos-r.lt
  8 698 30 818
  (8 46) 45 42 80
  Pavaduotoja
  8 650 57701
  8 46 454280
  -
  Sekretorė
  (8 46) 45 42 62
  Socialinė darbuotoja
  Virginija Šiaulytienė
  virginija.siaulytiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 42 24
  Socialinė darbuotoja
  Ilona Žilienė
  sociumas23@gmail.com
  (8 46) 45 42 24
  Specialistė gyvenamosios vietos deklaravimui
  (8 46) 45 41 68
  Socialinė darbuotoja(socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimose)
  Rasa Kovšova
  rkovsova@gmail.com
  8 655 40 868
  (8 46) 45 41 68
  Socialinė darbuotoja(socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimose)
  Vilma Monstvilienė
  v.monstviliene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 42 24
  Vyriausioji specialistė
  Loreta Dvaržeckienė
  8 677 61 452

  Bronislavas Pleskūnas
  8 677 61 427
  Specialistė žemės ūkiui
  (8 677) 53 283
  (8 46) 45 41 15
  Sendvario seniūnija, Saulės g. 1, LT-92537 Slengiai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 612 46 276
  (8 46) 48 90 28
  8 618 58 149
  (8 46) 48 90 28
  Vyriausioji specialistė
  Lina Šimkuvienė
  sendvario.sen@klaipedos-r.lt
  (8 46) 48 90 28
  8 673 29 218
  (8 46) 48 90 29
  8 610 23 075
  (8 46) 48 90 29
  (8 677) 59 572
  (8 46) 48 90 29
  Veiviržėnų seniūnija, Laisvės g. 4, LT-96275 Veiviržėnai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 612 46 274
  (8 46) 45 92 44
  8 610 44 336
  (8 46) 45 92 23
  (8 46) 45 92 44
  8 682 32 196
  (8 46) 45 92 72
  8 610 35 511
  (8 46) 45 92 72
  (8 672) 30 290
  (8 46) 45 92 23
  Vėžaičių seniūnija, Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  8 612 46 270
  (8 46) 45 82 35
  8 655 94823
  8 46 458235
  -
  (8 46) 45 82 01
  8 620 56 573
  (8 46) 45 82 01
  Stanislava Grykšienė
  stasele.gryksiene@klaipedos-r.lt
  8 614 45 27 34
  (8 46) 45 82 70
  8 656 34 893
  (8 46) 45 82 70
  8 686 62 151
  (8 46) 45 82 01
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-07 09:12:24
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.