KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Dirbant išvien – žmonių gyvenimas klestės

  Praėjusiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras pristatė savo 2016 metų veiklos ataskaitą. Apie svarbesnius mero veiklos ataskaitos akcentus kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės meru Vaclovu DAČKAUSKU.

  Kaip vertinate praėjusių metų savo ir Tarybos darbą?

  Baigėsi antrieji aštuntojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kadencijos metai. Įpusėjus kadencijai, galima vertinti duotų rinkėjams pažadų vykdymą, pasiektus rezultatus ir problemas, su kuriomis tenka susidurti siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Nepaisant iškylančių sunkumų ir problemų, valdančioji dauguma, sudaryta iš trijų partijų − Socialdemokratų, Tėvynės Sąjungos−Lietuvos krikščionių demokratų ir „Tvarkos ir teisingumo“ atstovų, dėjo visas pastangas, kad savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami nuosekliai, atsižvelgiant į šio laikotarpio ar finansinių galimybių padiktuotus ar pakoreguotus prioritetus.

  Šiandien galime konstatuoti, kad visus suplanuotus darbus tiek Savivaldybės administracija, tiek Savivaldybės tarybai pavaldžios įstaigos, įmonės ir organizacijos stengiasi atlikti nustatytais terminais, kokybiškai ir su mažiausiomis sąnaudomis. To paties yra reikalaujama ir iš darbus atliekančių rangovų ar paslaugų teikėjų. Reiklumas sau ir kitiems yra vienas iš sėkmingo darbo garantų. Šių aplinkybių visuma tikriausiai ir lemia tai, kad jau ne vienus metus esame tarp pirmaujančių savivaldybių šalyje. Mūsų strateginis tikslas yra ir, manau, bus ir ateityje − išlaikyti pirmaujančias pozicijas ir gerinti pasiekimus bei rodiklius visose srityse ir ypatingai tose, kur atsiliekame nuo kitų savivaldybių. Norint pasiekti geriausių rezultatų, reikia pirmiausia panaudoti ne tik savo žinias, įgyvendinant inovatyvias, nestandartines idėjas, bet pasinaudoti ir kitų gerąja patirtimi.

  Kiek darbų pavyko nuveikti?

  2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba surengė 11 eilinių ir 1 neeilinį posėdį, kurių metu apsvarstė 469 klausimus ir priėmė 451 sprendimą, išklausė 73 informacijas ir priėmė 36 protokolinius pavedimus (27 iš jų įvykdyti per 2016 metus). Pagal veiklos sritis priimti sprendimai pasiskirsto taip: turto valdymo klausimais priimti 183 sprendimai, strateginio planavimo ir investicijų klausimais – 40, kultūros klausimais – 33, komunalinio ūkio klausimais – 28, Tarybos ir mero veiklos klausimais – 27, sveikatos priežiūros klausimais – 26, švietimo klausimais – 25, statybos ir kelių priežiūros klausimais – 21, socialinės paramos klausimais – 20, biudžeto klausimais – 17, kitais klausimais – 31.

  Praėjusiais metais buvo tęsiama  2015 m. sudarytų Tarybos komitetų veikla. 2016 m. 5 Komitetai surengė 57 posėdžius, kuriuose apsvarstė 1838 klausimus.

  Taip pat vadovavau Tarybos ir mero sekretoriato darbui bei įgyvendinau funkcijas, susijusias su Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), vadovų darbo santykiais. Per 2016 metus išleisti 463 meto potvarkiai. Iš jų 185 − atostogų klausimais, 117 − veiklos klausimais, 103 − komandiruočių klausimais, 58 − personalo klausimais. Taip pat peržiūrėjau ir vizavau 2642 Savivaldybės tarybai ir merui adresuotus raštus. Mero vardu išsiunčiau 690 siunčiamų dokumentų. Kartu su vicemere Rūta Cirtautaite bei Tarybos nariu Viktoru Kura atstovavau Klaipėdos rajono savivaldybei Regiono plėtros taryboje. Pagal poreikį buvo rengti tarpžinybiniai pasitarimai įvairiais Savivaldybei aktualiais klausimais. Taryba savo įgaliojimų laikotarpiui yra sudariusi 32 komisijas ir tarybas, šešioms iš jų pirmininkauju.

  Kaip ir kiekvienais metais, 2016 metais buvo sėkmingai palaikomi ir toliau plėtojami savivaldybės tarptautinės partnerystės ryšiai. Klaipėdos rajono savivaldybėje lankėsi miestų partnerių delegacijos iš Ylavos ir Mardu, Nicos, Akhmetos miestų savivaldybės. Dalyvaujant tarptautinių organizacijų veikloje buvo viešinamas Klaipėdos rajonas. Darbuotojai ir politikai įgijo naujų patirčių, žinių, kurias gali pritaikyti savo kasdieniniame darbe.

  Žinoma, nepavyko išvengti ir teismų. Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybei atstovauta teismuose – 37 civilinėse bylose bei 22-jose administracinėse bylose. Ataskaitiniu laikotarpiu teismai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimų nepanaikino.

  Taip pat svarbu paminėti, kad 2016 m. lapkričio 24 d. pasikeitė tarybos narių sudėtis. Prieš terminą nutrūkus Savivaldybės tarybos nario Broniaus Markausko įgaliojimams, 2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariu tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos narys Andrius Vainius.

  Tai tik trumpa santrauka, parodanti, kiek darbų pavyko įgyvendinti, plačiau apie juos galima sužinoti Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt (Savivaldybė/Administracinė informacija/Ataskaitos).

  Kaip manote, ko reikia sėkmingam Savivaldybės ir Tarybos darbui?

  Gera komanda − jau daugiau negu pusė sėkmės. Todėl kviečiu visus − savivaldą, verslą, nevyriausybinį sektorių – dirbti iš vien ir žmonių gyvenimas Klaipėdos rajono savivaldybėje klestės! Taip pat noriu pakviesti visus Savivaldybės gyventojus į susitikimus, kur pristatysiu 2016 metų Savivaldybės veiklos ataskaitą.

  Susitikimų grafikas

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ATASKAITOS GRAFIKAS

  RINKĖJAMS IR SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENEI APIE KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. VEIKLĄ

   

  ATASKAITĄ PATEIKIA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS VACLOVAS DAČKAUSKAS

   

  Atsiskaitymo vieta ir adresas

  Data

  Laikas

  Judrėnų seniūnija

  Judrėnų kultūros namai,

  Judrėnai, Mokyklos g. 8

  2017-05-15

  1330-1500

  Endriejavo seniūnija

  Endriejavo kultūros namai,

  Endriejavas, Mokyklos g. 1

  2017-05-15

  1530-1700

  Vėžaičių seniūnija

  Vėžaičių seniūnijos salė,

  Vėžaičiai, Gargždų g. 25

  2017-05-15

  1800-1930

  Veiviržėnų seniūnija

  Veiviržėnų kultūros namai,

  Veiviržėnai, Mokyklos g. 2

  2017-05-16

  1530-1700

  Dovilų seniūnija

  Dovilų seniūnijos salė,

  Dovilai, Minijos g. 2

  2017-05-16

  1800-1930

  Dauparų-Kvietinių seniūnija

  Dauparų kultūros namai,

  Gobergiškės k., Kaštonų g.4

  2017-05-17

  1530-1700

  Agluonėnų seniūnija

  Agluonėnų kultūros namai,

  Agluonėnų, Priekulės g. 4

  2017-05-17

  1800-1930

  Kretingalės seniūnija

  Kretingalės kultūros namai,

  Kretingalė, Klaipėdos g. 10

  2017-05-18

  1530-1700

  Sendvario seniūnija

  Slengių mokyklos daugiafunkcio centro salė

  Slengiai, Saulės g. 9

  2017-05-18

  1800-1930

  Priekulės seniūnija

  Priekulės kultūros centras,

  Priekulė, Turgaus g. 4

  2017-05-22

  1530-1700

  Gargždų seniūnija

  Gargždų seniūnijos salė,

  Gargždai, Žemaitės g. 10

  2017-05-22

  1800-1930


  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.