KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Patvirtintame biudžete – daugiausia dėmesio švietimui

  Biudžetas ir Strateginis veiklos planas – svarbiausi dokumentai, patvirtinti praėjusiame Tarybos posėdyje. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Strateginio planavimo darbo grupės pirmininkė Ligita LIUTIKIENĖ teigia, kad šiais metais teko įdėti daug darbo siekiant subalansuoti biudžetą bei numatyti maksimalius asignavimus.

  Kaip vertintumėte šių metų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetą?

  Planuojamos 2017 m. savivaldybės biudžeto pajamos – daugiau nei 42,4 mln. eurų. Šie pinigai surenkami iš gyventojų pajamų mokesčio, dotacijų, turto, prekių ir paslaugų mokesčių, pajamos už prekes ir paslaugas, turto ir kitų pajamų.

  2016 m. patvirtintame Savivaldybės biudžete buvo numatyta, kad pajamos sieks 37,9 mln. eurų, tačiau 2016 m. įvykdytos pajamos siekė 41,6 mln. eurų. Taigi, palyginti su praėjusių metų patvirtintomis pajamomis, 2017 m. pajamos didėja 4,5 mln. eurų, tačiau, palyginti su įvykdytomis pajamomis, šių metų numatytos pajamos didėja 0,8 mln. eurų.

  Rajono Savivaldybei planuojamos tikslinės dotacijos padės vykdyti įvairius projektus, gerinti situaciją rajone. Štai, pavyzdžiui, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti planuojama gauti apie 2,45 mln. eurų, atliekų rūšiavimo konteineriams įsigyti – 178 tūkst. eurų. Norvegijos ir Europos sąjungos finansinės paramos lėšos projektams įgyvendinti sudaro beveik 710 tūkst. eurų. O kur dar dotacijos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti, neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai, valstybinėms funkcijoms atlikti ir kitos. Savivaldybės biudžetinės įstaigos taip pat prognozuoja, kad pajamos už mokamas paslaugas ir patalpų nuomą sudarys daugiau nei 2,4 mln. eurų.

  Iš tiesų buvo įdėta daug pastangų, kad 2017 m. biudžetas būtų subalansuotas. Teko atsisakyti įvairių priemonių beveik už 5 mln. eurų. Tačiau džiaugiuosi, kad subalansavus biudžetą pavyko paskirstyti ir maksimalius asignavimus.

  Kaip renkamasi, kokius skirti maksimalius asignavimus?

  Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintais išlaidų normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2017 metams numatomas priemones. 2017 m. asignavimai paskirstyti atsižvelgiant į strateginius tikslus. Daugiausia lėšų skiriama, siekiant sudaryti palankias sąlygas sumaniems ir veikliems žmonėms gyventi ir veikti Klaipėdos rajone, taip pat kelti rajono gyventojų gyvenimo kokybę kuriant bei palaikant saugią ir švarią aplinką. Taip pat skiriamos lėšos, vadovaujantis strateginiu tikslu plėtoti vietos savivaldą bei puoselėti kultūrą ir kūno kultūrą rajone.

  Kokios sritys gaus daugiausia biudžeto asignavimų?

  Didžiausias dėmesys, be abejo, skiriamas švietimui. Jam planuojama išleisti 19,7 mln. eurų. Didelė dalis lėšų bus skiriama darbo užmokesčiui. Šiais metais Savivaldybės biudžeto lėšomis bus tęsiamas Kvietinių mokyklos-darželio pastato modernizavimas, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų darželio, Agluonėnų pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remontas, projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargžduose“ įgyvendinimas, ketinama nupirkti dar vieną mokyklinį autobusą, planuojama dalyvauti vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinime.

  Švietimo pastatų statybai ir modernizavimui planuojama skolintis 640 tūkst. eurų: 440 tūkst. eurų pastato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams prie Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro statybos finansavimui, 200 tūkst. eurų – Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus pastato modernizavimo finansavimui.

   Socialinei apsaugai skirta 5,9 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, pradedama vykdyti Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcija, pritaikant jį socialinių paslaugų teikimui, kartu su Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamas projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, planuojami Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai, numatomos lėšos butui, skirtam globojamiems vaikams apgyvendinti, pirkti.

  5,4 mln. eurų skirsime ekonomikos sričiai. Didžioji šių išlaidų dalis tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai. Taip pat bus tęsiami Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstravimo darbai, įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, atnaujinami J. Gižo sodybos kiemo statiniai, rengiamas Gargždų miesto parko vystymo techninis projektas.

  Kultūrai ir sportui planuojama skirti 3,4 mln. eurų. Numatytos lėšos Girkalių kultūros namų ir pastato Žadeikiuose modernizavimo darbams baigti. Tęsiamas futbolo aikštelių įrengimo, krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo programų vykdymas, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikšteles, finansuojami baigiamo rengti daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto darbai. Parengus techninį projektą, bus galima visu pajėgumu pradėti kitus darbus. Dovilų etninės kultūros centro pastato modernizavimo projektui įgyvendinti planuojama 256 tūkst. eurų skolintis iš bankų.

  Jau keletą metų Savivaldybė ieško lėšų Gargždų kultūros centro atnaujinimui, nuolat kreipiamės į įvairias institucijas, ieškodami galimybės gauti finansavimą Kultūros centro rekonstrukcijai. Jau esame nusimatę lėšas iš Savivaldybės biudžeto Kultūros centro remontui: 2018 metais – 50 tūkst. eurų, 2019 metais – 1 mln. eurų. Tačiau vis dar nenuleidžiame rankų ir bandome gauti finansavimą iš šalies šiais metais. Šiuo metu laukiame atsakymo iš VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, kuri atsakys, ar įmanoma gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ar valstybės programų pastato modernizavimui gerinant jo energetinį efektyvumą.

  Aplinkos apsaugai numatomi 2,8 mln. Eur. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Bus tęsiami biudžetinių įstaigų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų darbai rajono gyvenvietėse, lietaus nuotekų sistemų projektavimas ir darbai, priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas.

  Kaip manote, ar pavyks įgyvendinti 2017 metų Strateginį veiklos planą?

  Manau, kad subalansuotas biudžetas, pagal Strateginį veiklos planą paskirstyti asignavimai leidžia teigti, kad planą įvykdysime. Jei visi darbai vyks taip, kaip yra numatyta, šių metų pabaigoje turėtume džiaugtis atsinaujinusiu rajonu, kur puikiai sutvarkyta aplinka, palankios sąlygos veikliems, sumaniems, kultūrą puoselėjantiems, sportą propaguojantiems bei visiems rajono žmonėms leis mėgautis pagerėjusia gyvenimo kokybe.

  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.