KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Mūsų pareiga – padėti rajono gyventojams

  „Svarbiausia – žmogiškumas ir įsigilinimas į kiekvieną situaciją“, – teigia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Socialinės paramos teikimo komisijos pirmininkė Ligita LIUTIKIENĖ, su kuria šį kartą kalbamės apie Socialinės paramos teikimo komisijos darbą.

  Jūs esate Socialinės paramos teikimo komisijos pirmininkė. Kas svarbiausia komisijos darbe? Ar daug žmonių kreipiasi pagalbos?

  Socialinės paramos teikimo komisija nagrinėja Klaipėdos rajono gyventojų prašymus dėl socialinės paramos bei vienkartinių pašalpų skyrimo. Į kiekvieną prašymą įsigiliname ir atsakingai apsvarstome, stengdamiesi maksimaliai padėti žmogui. Šios komisijos darbe jautrumas ir žmogiškumas yra itin svarbūs, nes gyventojai dažniausiai kreipiasi ne džiugiomis savo gyvenimo akimirkomis, o ieškodami pagalbos, kurią mes pagal galimybes stengiamės suteikti. Komisijos veikloje dalyvauja ir Tarybos nariai: Biruta Alšauskienė, Audronė Balnionienė, Voldimara Jasmontaitė, Dalija Šeporaitienė bei Martynas Pocius, kurie nestokoja atjautos ir atsakingai vertina kiekvieną situaciją, siekdami kuo labiau padėti rajono žmonėms.

  Vien praėjusiais metais komisija paskirstė daugiau nei 61 tūkst. eurų. 154 mokiniams suteikta socialinė parama nemokamam maitinimui išimties tvarka, 315 asmenų skirtos vienkartinės pašalpos (iš jų 69  globojamiems vaikams, t. y. išmoka globėjams, skirta vaikui), 58 asmenims atitinkamai buvo skirtos laikino apnakvindinimo paslaugos, dienos socialinės globos paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei sumažintas mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas. Šiemet asignavimuose socialinei paramai ir vienkartinėms išmokoms yra numatyti 43,5 tūkst. eurų. Per pirmąjį šių metų ketvirti jau paskirstėme 10,8 tūkst. eurų 73 asmenims. Vis dėlto praktika rodo, kad dažniausiai numatytų lėšų neužtenka, todėl, reikalui esant, jų prašome papildomai.

  Kiekvienas atvejis yra skirtingas, todėl labiausiai norisi padėkoti seniūnijų socialiniams darbuotojams. Būtent į juos kreipiasi rajono gyventojai. Seniūnijų socialiniai darbuotojai priėmę prašymus gauti pašalpą ir kitus dokumentus, naudodamiesi turimomis duomenų bazėmis, patikrina duomenis apie vieno ar bendrai gyvenančių asmenų darbovietę, pajamas, turimą turtą ir pan., surašo buities tyrimo aktą ir tada pateikia šiuos dokumentus Socialinės paramos skyriaus specialistams, kurie teikia prašymus nagrinėti Socialinės paramos teikimo komisijai. Nuoširdus ačiū seniūnijų socialiniams darbuotojams už jų atliekamą darbą, žmogišką šilumą ir pagalbą rajono gyventojams.

  Už ką gali būti skiriama parama bei vienkartinės išmokos?

  Komisija nagrinėja įvairius gyventojų prašymus. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai teikiame siūlymus dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio ar jo sumažinimo, skolų (ar jų dalies) sumokėjimo už šildymą, karštą bei šaltą vandenį ir nuotekas, komunalines paslaugas, dujas, elektrą. Nagrinėjame prašymus gauti vienkartinę pašalapą, priimame rekomendacinio pobūdžio sprendimus ir teikiame juos Administracijos direktoriui. Taip pat nagrinėjame gyventojų prašymus ir teikiame sprendimus Socialinės paramos skyriaus vedėjai skirti socialinę paramą išimties tvarka. Pavyzdžiui, skirti nemokamą maitinimą mokykloje, išimties tvarka skirti  socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas, sumažinti ar atleisti nuo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas, skirti socialines pašalpas ir kompensacijas už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį, suteikti transporto organizavimo paslaugas ir kitą paramą, numatytą Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatuose.

  Vienkartines pašalpas skiriame išskirtiniais atvejais. Maloniausia priežastis skirti vienkartinę pašalpą – trynukų gimimas. Tėvams išmokama 3 VRP (1 VRP – 102 eurai) dydžio išmoka. Skiriant šią pašalpą, asmenų pajamos nėra vertinamos, kaip ir skiriant vienkartinę pašalpą netekusio tėvų vaiko, kuriam nustatyta globa šeimoje, globėjui. Jos dydis – 4 VRP. Tai įsikūrimo pašalpa už kiekvieną globojamą vaiką.

  Kitos vienkartinės pašalpos yra skiriamos, atsižvelgiant į gyventojų pajamų dydį: asmens, kuris gyvena vienas, vidutinės pajamos neturėtų viršyti 3 VRP dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos vienam asmeniui neturėtų viršyti 2 VRP. Įvykus nelaimei, padariusiai žalą asmenų turtui, sveikatai (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos ir kt.) – skiriama iki 2 VRP dydžio pašalpa. Iki 1 VRP dydžio pašalpa skiriama įsigyti būtiniausius baldus, buitinę techniką ar kitus namų apyvokos daiktus, kai asmenys ar asmuo gyvena labai skurdžiomis buities sąlygomis. Iki 0,5 VRP dydžio pašalpa skiriama susitvarkyti asmens dokumentams, o iki 2 VRP – įsiskolinimams už būstą dengti. Taip pat, jei vidutinės pajamos vienam bendrai gyvenančiams asmeniui neviršija 3 VRP dydžio, vienkartinę pašalpą skiriame ir nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės. Pašalpos dydis nukentėjus būstui – iki 10 VRP dydžio, o nukentėjus ūkinės paskirties pastatams – iki 2 VRP dydžio.

  Ar gali rajono gyventojai tikėtis pagalbos, jei juos ištinka Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše nenumatyti atvejai?

  Taip. Esame numatę, kad tvarkos apraše nenumatytais atvejais Socialinės paramos teikimo komisija turi teisę skirti vienkartinę iki 4 VRP dydžio pašalpą. Niekada negali nuspėti, kokia bėda ištiks žmogų. Svarbiausia žmogiškumas, jautrumas ir įsigilinimas į situaciją. Visai neseniai nuskambėjo Veiviržėnuose gyvenančios daugiavaikės šeimos atvejis, kuomet juos buvo norima iškeldinti iš gyvenamojo vagonėlio. Daugiavaikei mamai skyrėme maksimalią 4 VRP dydžio pašalpą, reikalingą dokumentų tvarkymui. Kadangi vienkartinė pašalpa gali būti skiriama tik kartą metuose, manau, kad šiai šeimai, jei reikės paramos, padėsime ir kitąmet. Tai tik viena didesnio atgarsio sulaukusi istorija, besikreipiančiųjų – tikrai daug, o kiekviena istorija yra jautri, juk tai – žmonių gyvenimai. Todėl stengiamės ieškoti visų galimybių padėti rajono gyventojams, tai – mūsų pareiga. 

   

  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.