KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Savivaldybės valdymo gerinimui pasitelks ir Europos Sąjungos lėšas

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas balandžio pabaigoje visuomenei ir politikų Tarybai pateiks tradicinę, įstatymu reikalaujamą 2016 metų veiklos ataskaitą.

  Su savivaldos Administracijos vadovu kalbamės apie kasdienius darbus, svarbesnius praėjusių metų statistinius duomenis ir planuojamus pokyčius.

  Kokiomis geromis naujienomis savivaldoje galite pasidalinti?

  Džiaugiuosi gerai į biudžetą renkamomis pajamomis, tai rodo, kad Klaipėdos rajone verslas vystosi, auga, gyventojai uždirba daugiau, o savivalda galės nuveikti daugiau viešąjį interesą atitinkančių darbų.

  Šiemet pirmo ketvirčio savivaldybės biudžeto pajamos – 10 mln. Eur (2016 metų tuo pačiu laikotarpiu – 8,7 mln. Eur). Ketvirčio pajamų planas įvykdytas 103,8 proc. (2016 m. – 101,3 proc.). Geresnį metinio pajamų plano įvykdymo procentą lėmė padidėjusios pajamos iš nekilnojamojo turto mokesčio, geresnis prekių ir paslaugų mokesčių, turto pajamų surinkimas. Įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio suma per I ketvirtį – 4,2 mln. Eur.  Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gyventojų pajamų mokesčio įplaukos 240,1 tūkst. eurų didesnės.

  Taip pat džiugina, kad šiemet apie  15 proc. mažėja išlaidos socialinėms pašalpoms, kompensacijoms už būsto šildymą ir karštą vandenį. Tai liudija, kad žmonės dirba, užsidirba ir gyvena geriau.

  Darbai suplanuoti iš anksto, projektai vykdomi, ruošiamos paraiškos pritraukti lėšų iš Europos Sąjungos fondų. Žvelgiame į priekį, perkame planuojamų atnaujinti pastatų projektus, ieškome galimybių pritraukti papildomų lėšų iš įvairių šaltinių didesniems projektams, kuriems nepakanka vien savivaldos biudžeto lėšų, pavyzdžiui, Gargždų kultūros centro rekonstrukcijai, Daugiafunkcio sporto centro statyboms.

  Parengta Jūsų metų veiklos ataskaita piliečiams ir politikams. Kaip vertinate, kokie buvo 2016-ieji metai savivaldai ir savivaldybei?

  Buvo gana sėkmingi metai, kai įvykdėme didelę dalį suplanuotų darbų, išsprendėme įstaigoms ir gyventojams aktualių einamųjų klausimų, investavome į daugelį skirtingų sričių, stiprinome savivaldos kolektyvą, intensyviai planavome kasdienius darbus, rengėmės dalyvauti skirtinguose iš ES lėšų finansuojamuose projektuose.

  Savivaldybės administracijoje yra 22 skyriai, 1 tarnyba, Centrinė buhalterija, 11 seniūnijų. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijoje faktiškai dirbo 313 darbuotojų  – 114 valstybės tarnautojų  ir 199 dirbančių pagal darbo sutartis. Pernai Savivaldybės administracijoje suorganizuota 20 konkursų į valstybės tarnautojų pareigas. Išrinkome naują Kretingalės seniūnijos seniūną, Gargždų atviro jaunimo centro direktorę, naujais darbuotojais pasipildė 10 administracijos skyrių.

  Didelis kolektyvas, daug kas keičiasi. Džiaugiuosi, kad artimiausiu metu mūsų savivaldybė dalyvaus iš ES lėšų finansuojamame projekte, kuris leis sumažinti laiko ir lėšų išlaidas savivaldos valdymui. Kartu su Kretingos rajono ir Palangos bei Klaipėdos miestų savivaldybių administracijomis dalyvausime apie 1,3 mln. eurų vertės projekte „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“. Kartu su išorės specialistais ir lektoriais peržiūrėsime savivaldos  vidaus procesus, įdiegsime pažangiausias kokybės vadybos sistemas,  savivaldybės  darbuotojai bus apmokyti taikyti „Lean“ metodus kasdieninėje veikloje, mokymuose stiprinsime savivaldos darbuotojų kompetencijas, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę. Viliuosi, kad įvykdžius projektą, gyventojams teikiamos paslaugos taps greitesnės, kokybiškesnės, reikalaujančios mažiau resursų. Kitų savivaldybių patirtis rodo, kad paslaugos suteikimas gali pagreitėti nuo 10 iki 50 proc. (atskirais atvejais ir dar daugiau).

  Metų ataskaitoje gyventojams pateikiama nemažai statistinių duomenų, kurie iš jų svarbesni?

  Metų ataskaitoje pateikti skaičiai ir duomenys leidžia įvertinti, kad savivaldybės administracijos atsakomybių sąrašas – ilgas ir sudėtingas, tenka aprėpti daug sričių, spręsti labai skirtingus klausimus, atlikti ne vieną privalomą pareigą, ieškoti sprendimų įvairiose situacijoje, patenkinti labai skirtingus lūkesčius.

  Praėjusių metų statistiniai duomenys rodo, kad pernai teko priimti 2765 įsakymus veiklos klausimais. Per metus Savivaldybės administracijoje buvo surašyta 500 darbo grupių, komisijų, pasitarimų protokolų, pasirašytos 1309 sutartys, gauta 1970 gyventojų prašymų, pasiūlymų ir 15 skundų, adresuotų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai. Didžioji dalis raštų buvo nukreipta Turto valdymo skyriui – 680, Architektūros ir urbanistikos skyriui – 599, Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui – 143, Statybos ir kelių priežiūros skyriui – 213, Geodezijos ir GIS skyrius – 101.

  2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės administracija gavo 7495 (2015 m. – 6822) raštus iš įstaigų ir įmonių, 7136 mano pasirašyti raštai įregistruoti ir išsiųsti adresatams. Iš jų: 1572 − piliečiams, 5564 – įstaigoms, departamentams.

  Savivaldybė 2016 metais įvykdė ir viršijo prognozuojamas pajamas, sumažino skolas. Daugiau dėmesio skyrė gyventojų laisvalaikio praleidimui ir aktyviam poilsiui reikalingų naujų erdvių sukūrimui bei jau esančių pagerinimui, saugių darbo, mokymosi sąlygų sudarymui. Padidino ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičių švietimo įstaigose, suteikdama tėvams galimybę dirbti.

  Iš savivaldybės biudžeto finansuotos 58 įstaigos: Savivaldybės administracija, Kontrolės ir audito tarnyba, 1 priešgaisrinės apsaugos, 37 švietimo, 3 sveikatos apsaugos, 4 socialinės apsaugos, 8 kultūros, 2 sporto ir vieną turizmo.

  Savivaldybės biudžeto pajamos ir pernai buvo neprastos. Pernai buvo numatyta gauti 37 mln. 861,6 tūkst. eurų biudžeto pajamų, o gauta 41 mln. 575 tūkst. eurų pajamų.

  Kokiomis aktualijomis savivaldybės administracija gyvena šį pavasarį, kai darbai jau vykdomi, bet planuojami ir nauji?

  Pavasaris geras laikas planuoti naujus darbus, diskutuoti dėl ateities perspektyvų, nes didžioji dalis darbų, kurie buvo anksčiau suplanuoti, yra pradėti, kitiems – vykdomi viešieji pirkimai, kai kurie darbai jau prasidėję. Diskutuojame, svarstome, kad turėtume peržiūrėti kiekvienoje seniūnijoje gyventojams teikiamas paslaugas, palyginti savivaldybės išlaikomų įstaigų darbuotojų ir pastatų išlaikymo kaštus. Peržiūrėsime, ar galima sumažinti išlaidas pertvarkant valdymą, ar galima ateityje viename pastate nedideliame miestelyje ar kaime įkurdinti visas įstaigas, pavyzdžiui, seniūniją, biblioteką, pradinę mokyklą ir pan. Būtina įvertinti gyventojų poreikius, išlaidas, besikeičiančią situaciją. Kai kuriose seniūnijose gyventojų mažėja, kitose – sparčiai daugėja, atlyginimai rinkoje kyla ir kils, todėl turime žiūrėti kelerius metus į priekį ir iš anksto planuoti, kaip persitvarkysime keičiantis situacijai, siekiant racionaliai naudoti biudžeto lėšas. Revoliucijos čia nereikia, reformos dėl reformos nesieksime, tačiau reikia objektyviai įvertinti, kiek ir kam išleidžiame, ar visur lėšos naudojamos tinkamai, suprasti, kad keičiasi laikas, situacija rinkoje, šalyje, kiekvienoje seniūnijoje.

   Nuotraukose: Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas kartu su vicemere Violeta Riaukiene lankėsi Drevernos pagrindinėje mokykloje surengtose inovatyviausių 2016 metų mokytojų - „Meškėnų laboratorijos“ - skaitmeninėse kūrybinėse-techninėse dirbtuvėse.

  Galiu pateikti paprastą pavyzdį - įvertinus Klaipėdos rajono mokyklų išlaidas, paaiškėjo, kad  kone kiekvienoje nemažai lėšų išleidžiama sargų ir naktinių sargų išlaikymui. Tuo tarpu apsaugos sistemos įrengimas ir jos išlaikymas biudžetui atsietų daug mažiau. Dar pernai pradėjome raginti mokyklas atsisakyti sargų etatų ir įsirengti elektronines apsaugos sistemas. Kai kur tos permainos skausmingos, sudėtinga atsisveikinti su ilgamečiais darbuotojais, bet ir mokyklų vadovai įvertino, kad tai racionalus siūlymas, o sutaupytas lėšas galima bus skirti kitiems būtiniems mokyklų poreikiams. Panašiu principu ketiname peržiūrėti visų įstaigų veiklą: skaičiuoti, lyginti, siūlyti ir ne tiek taupyti, kiek racionaliau naudoti dabar į biudžetą surenkamas ir įstaigoms skiriamas lėšas.

  Klaipėdos rajono savivaldybės informacija              

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.