KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GARGŽDŲ MIESTO ŠVENTĖ
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Naujienos
  Sendvario seniūnija – bendruomeniškiausia

  Gegužės 10 d.  Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta Kuprienė pakvietė Klaipėdos rajono savivaldybės vadovus, Klaipėdos rajono policijos komisariato viršininkę Rasą Stasiulaitienę, Slengių parapijos kleboną Viktorą Daujotį, Tarybos narius Aivarą Vasylių, Raimondą Simonavičių, Dauparų-Kvietinių seniūnijos seniūnę Juditą Čekuolienę, seniūnijoje registruotų bendruomenių atstovus, seniūnaičius, aktyviausius gyventojus į padėkos popietę už bendruomeniškumo skatinimą ir iniciatyvas. Tuo pat metu visiems buvo papasakota apie įgyvendintą iniciatyvą seniūnijos bendruomeniškumui nustatyti ir pasidžiaugta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio įteiktu apdovanojimu „Bendruomenė Švyturys 2016 – Kelias į sėkmę. Bendruomeniškiausia seniūnija – Sendvario seniūnija“. Atvykę svečiai nestokojo gražių žodžių apie seniūnijos ir visuomenininkų gražų bendravimą, pasiektus rezultatus.

  Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai bei Tarybos nariai linkėjo seniūnei nepritrūkti idėjų, energijos ir kantrybės. Visi sutiko, kad Sendvario seniūnija – sparčiai auganti, todėl kyla iššūkių, norint į bendruomenės veiklą įtraukti naujakurius, tačiau seniūnė, būdama tikra bendruomenės lydėrė, sugeba skatinti bendruomeniškumą, generuoti idėjas bei jas tinkamai pristatyti. Savivaldybės vadovai juokavo, kad seniūnę kartais tenka ir pristabdyti, tačiau pabrėžė, kad aktyvumas, bendrystė ir pokyčiai bendruomenėjė jaučiami tada, kai ji turi matomą lyderį, gebantį sujungti skirtingų interesų žmonės bendro tikslo – geresnio gyvenimo seniūnijoje – siekimui. 

  Kovo 22 d. Sendvario seniūnijos seniūnės Loretos Kuprienės iniciatyva, pritaikant adaptuotą dr. prof. Sauliaus Nefo bendruomeniškumo lygio nustatymo metodiką, siekiant pagal bendruomeniškumo seniūnijose matavimo klausimyną nustatyti Sendvario seniūnijos bendruomeniškumo indeksą, buvo sudaryta bendruomeniškumo matavimo krivūlės sudėtis, kuri susidėjo iš seniūnijoje gyvenančių politikų, seniūnijos darbuotojų, mokyklos bendruomenės, seniūnijos pilietinių organizacijų atstovų. Krivūlės sudėtis: Aivaras Vasylius, Tarybos narys; Laima Anužytė-Kilnė, Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė; Lina Gedrimienė – policijos atstovė; Kęstutis Dvarionas, Jakų seniūnaitis ir Jakų bendruomenės centro pirmininkas; Lijana Simonaitytė-Sinušienė, Sendvario seniūnijos jungtinės kaimų bendruomenės pirmininkė; Romas Daugnoras, Aukštkiemių seniūnaitis; Viktoras Daujotis, Slengių parapijos klebonas; Ingryda Razutienė, seniūnijos socialinė darbuotoja; Vilma Baltuonienė, Slengių bendruomenės pirmininkė. Buvo atliekamas kokybinis tyrimas, pasirinktas apklausos metodas. Buvo apklausiami krivūlės dalyviai-ekspertai, jiems pateikiant uždarą klausimyną-anketą su 9 klausimais: kaip dažnai Savivaldybės taryboje svarstomi klausimai, susiję su bendruomeniškumu, kiek yra skiriama lėšų bendruomeniškoms idėjoms, kiek gaji savanorystė, kaip dažnai organizuojami bendruomeniški renginiai ir pan. Bendruomeniškumo indekso nustatymas padėjo Sendvario seniūnijai įsivertinti jo lygį, numatyti tolimesnius veiksmus, kad jis kiltų, įžvelgtos probleminės vietos.

  Apskaičiavus Sendvario seniūnijos  bendruomeniškumo įvertinimo balus, buvo gauti 26 balai (iš 36 galimų) ir nustatyta, kad Sendvario seniūnijoje  bendruomeniškumas yra vidutinis.

  Atsižvelgiant į gautus rezultatus, krivūlės nariai, ekspertai pateikė šiuos siūlymus: Sendvario seniūnijos formaliems judėjimams bendru raštu kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, kad kasmet skirtų didesnį finansavimą bendruomeniškoms iniciatyvoms įgyvendinti bei kreiptis į Vyriausybę su prašymu, jog būtų  numatyta daugiau programų ir finansavimo bendruomenėms; Sendvario seniūnijos bendruomenėms aktyviau teikti paraiškas įvairiems projektams, siekiant gauti didesnį finansavimą iniciatyvoms įgyvendinti; bendruomenėms, seniūnijai skatinti savanorystę, įtraukiant gyventojus į bendruomenės, seniūnijos veiklą, įgyvendinant projektus, inicijuojant įvairias socialines veiklas.

  Atlikus bendruomeniškumo įsivertinimą bei pateikus paraišką dalyvauti konkurse, balandžio 12 dieną Vilniuje, Mykolo Romerio universiteto organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje, Sendvario seniūnijai buvo įteikta bendruomeniškiausios seniūnijos nominacija. Šioje konferencijoje Sendvario seniūnė Loreta Kuprienė skaitė pranešimą tema „Praktiniai bendradarbiavimo principai tarp seniūno, seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų“.

   

  Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.