KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Naujienos
  Apie besitęsiančius rudens darbus ir pasiruošimą žiemai

  Ketvirtadienį vykusiame Ekstremaliųjų situacijų komisijos  posėdyje Savivaldybės administracijos direktoriui buvo nuspręsta teikti pasiūlymą atšaukti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl rudeninio poplūdžio.

  Apžvelgiant situaciją dėl smarkaus lietaus ir rudeninio poplūdžio, konstatuota, kad neskaitant ūkininkų derliaus nuėmimo ir rudeninės sėjos darbų visame rajone trukdžių ir nuostolių, daugiausia problemų dėl rudeninio poplūdžio iškilo Priekulės, Sendvario, Vėžaičių seniūnijose. Kai kuriais atvejais kalti ir patys gyventojai (sodininkų bendrijose „Dituva“, „Pakrantė“, Maciuičių kaime užpilti keliai). Tačiau problemų iškilo ir dėl nesutvarkyto drenažo, lietaus kanalizacijos.


  Taip pat aptarta, kaip tarnybos pasiruošusios šaltajam metų periodui, gripo epidemijai, apžvelgta užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvoje ir pasaulyje.

  Tarnybos įpareigotos bendradarbiauti

  Atsakingos tarnybos ir Savivaldybės skyriai paraginti glaudžiau bendradarbiauti ir nelaukti, kol iškils realus pavojus, nes tokių liūčių ar kitų stichinių nelaimių gali būti ir dažniau, nes ,,rekordai“ mušami ne tik pas mus bet ir pasaulyje. Todėl reikia nuolat tvarkyti drenažą, lietaus kanalizacijos ir nuotekų tinklus, išvalyti griovius, įrengti pralaidas.

  Nemažų nepatogumų iškilo dėl ESO numatyto planinio elektros tinklų remonto ,,Dituvos“ sodininkų bendrijoje ir tik įsikišus Klaipėdos rajono savivaldybei, ESO sustabdė darbus ir juos nukėlė vėlesniam laikui, nes bendrijos gyventojams nuolat siurbliais reikėjo siurbti vandenį iš gyvenamųjų namų rūsių ir kitų patalpų. Toje pačioje sodininkų bendrijoje gyventojai užvertė griovius, užsodino gyvatvores, todėl skubiai turėjo juos pašalinti.

  Šaltajam metų periodui ruoštis turi visi: Savivaldybė, seniūnijos, valstybės institucijos, įmonės ir  įstaigos, tarnybos. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šilumos ir dujų tiekimo ūkiams, elektros tinklams, vandentiekiui bei keliams. Būtina valyti kelius, kad būtų užtikrintas privažiavimas į kaimus, sodininkų bendrijas gaisriniams, pirmosios medicininės pagalbos, kitų specialiųjų tarnybų automobiliams.

  Ruošiantis žiemos laikotarpiui bus numatytos skysto ir kieto kuro atsargos, kad, reikalui esant, gyventojai galėtų jų įsigyti. Rangovai, su kurių dauguma sudarytos kelerių metų sutartys, nesikeis. Kaimo gyventojai,  turintys techniką,  tinkamą sniegui valyti, ir  verslo liudijimą, galės sniegą valyti kaip subrangovai.

  Vandens telkiniai ruošiami gaisrų gesinimui

  Seniūnai ir atsakingos tarnybos rūpinsis, kad būtų nuvalyti privažiavimai į vandenvietes, prie vandens bokštų,  elektros pastočių ir kitų įrenginių. AB ,,Klaipėdos vanduo“ įpareigota  apsaugoti hidrantus ir vandens tiekimo sistemas nuo apledėjimo bei užšalimo, valyti privažiavimus prie vandenviečių bei kitų AB ,,Klaipėdos vanduo“ objektų.

  Rekomenduota Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui skirti daugiau lėšų vandens telkinių pritaikymui vandens paėmimui gaisrams gesinti. Taip pat parengti sutarties projektą ir sudaryti sutartis su privačių vandens telkinių, priešgaisrinių rezervuarų, priešgaisrinių tvenkinių savininkais dėl jų pritaikymo vandens paėmimui gaisrams gesinti ir leidimo jais naudotis.

  Keliai turi būti valomi atsakingai ir planingai

  Kaip ir kasmet, kelininkai pasirūpins, kad būtų sukaupta smėlio, druskos ir smėlio mišinių atsargos, įkalnėse įrengtos dėžės su smėliu, druska, užtvaros sniegui sulaikyti, paruošta technika barstyti ir tvarkyti keliams.

  Spaudoje bus skelbiama informacija apie seniūnijose esančių vietinių kelių valymo eilę bei kelių valymo grafikus. Ypač atkreiptas dėmesys ir rekomenduota kelių tarnyboms nuolat  bendrauti su seniūnijomis dėl spartesnio kelių valymo ruožuose, kur vyksta mokykliniai autobusai.

  Sunku  privažiuoti prie vienkiemiuose gyvenančių dažniausiai senyvo amžiaus žmonių būstų, − žiemą keliai užpustyti, nesimato kelio ribų, todėl seniūnijos turės ūkininkų sąrašus, kurie galėtų padėti nuvalyti kelius – tiek vienkiemiuose, tiek sodininkų bendrijose ir kitur.

  Gaisrų prevencijos pagrindas – tvarkingi dūmtraukiai ir elektros instaliacija

  Būtina tikrinti dūmtraukių bei elektros instaliacijos būklę. Pagal galimybes įrengti socialiniuose būstuose dūmų detektorius. Tai darys seniūnijų darbuotojai kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesiais, dalyvaujant gyventojams. Rekomenduota Savivaldybės administracijai skirti lėšų Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinei tarnybai priešgaisrinių dūmų detektorių įsigijimui bei jų sumontavimui daugiavaikių, sunkiai besiverčiančių  šeimų  būstuose.

  Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius kartu su atitinkamų tarnybų darbuotojais tikrins Savivaldybei priklausančiuose gyvenamuosiuose namuose dūmtraukių bei elektros instaliacijos būklę, inicijuos pastatų remontą.

  Perspėjimo pranešimai – tarnybų ir gyventojų budrumui

  Rekomenduota Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariams, seniūnijų seniūnams, kitiems seniūnijų darbuotojams bei kitų įstaigų darbuotojams nustatyti savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui, užtikrinančių perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąja situaciją. Taip pat apie tai informuoti seniūnijų gyventojus bei kitus darbuotojus. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama departamento tinklalapyje http://www.vpgt.lt. Teikti Kiekvieno  mėnesio pirmąją darbo dieną 10 val. bus atliekamas trumpųjų perspėjimo pranešimų sistemos patikrinimas, t. y. pranešimai bus perduodami tris kartus tiesiogiai į mobiliuosius telefonus. Pranešimai bus kartojami kas 4 minutes.

  Lėšų daugiau bus skirta ir sutarčių sudarymui su atitinkamomis įmonėmis priešgaisrinių tvenkinių priežiūrai, rezervuarų papildymui, vandens skaitiklių pastatymui, Savivaldybės darbuotojų (Ekstremaliųjų situacijų komisijos, Operacijų centro nariams ir kt.) skiepijimuisi  nuo gripo, ekečių kirtimui, kad būtų galima apsaugoti žuvis nuo uždusimo.

  Daiva Beliokaitė

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.