KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Naujienos
  Partizanų atminimas pagerbtas Šarkiškėse

  Praėjusį sekmadienį Veiviržėnų seniūnijos Šarkiškių miškelyje vyko jau tradiciniu tapęs renginys prie šv. Marijos skulptūros, pastatytos partizano Juozo Auškalnio-Kudirkos atminimui. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną pagerbti ne tik čia žuvę partizanai Antanas Kiminius-Laisvūnas ir Petras Toleikis-Šturmas, bet ir šią dieną 1972 m. susideginęs Romas Kalanta.

  Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Jis kalbėjo apie partizanų aukos mastą ir didžiulę reikšmę, kurios iki šiol nesame iki galo įvertinę. Nors partizanų pagerbimui atminimo ženklų netrūksta, tačiau jų dvasios ir patriotizmo šiuolaikiniame gyvenime nepakanka. Vyskupas pabrėžė, kad būtent šiose Klaipėdos rajono vietovėse – miškingose Veviržėnų ir Endriejavo apylinkėse partizanų būriai veikė labai aktyviai ir partizanai buvo gerbiami. Ne toks dažnas atvejis, kad į partizanų pusę pereitų stribai – ne kaip infiltruoti į partizanų gretas išdavikai – o patikėję laisvos Lietuvos idėjomis, kurias skelbė partizanai ir dėl kurių kovojo. Būtent Endriejave per 10 stribų perėjo į partizanų pusę, kovojo ir žuvo su jais.

  Šv. Mišias kartu aukojo Šilutės dekanato dekanas, Švėkšnos klebonas Saulius Katkus, kunigas Česlovas Degutis, Endriejavo parapijos klebonas Stasys Šlepavičius, Veiviržėnų parapijos klebonas Vidmantas Gricius, Vėžaičių parapijos klebonas Viktoras Daujotis, Priekulės parapijos klebonas Viktoras Ačas, Plikių parapijos klebonas Viktoras Liesis, Gargždų dekanato dekanas-kanauninkas Jonas Paulauskas, Gargždų dekanato kunigai: Donatas Žukauskas, Audrius Undraitis, Kęstutis Vainorius.

  Savivaldybės tarybos narė Rasa Petrauskienė susirinkusiesiems priminė, kad pirmą kartą Kariuomenės ir visuomenės susiartinimo šventė buvo surengta 1935 metais ir organizuojama iki 1938 metų, vėliau ją pakeitė Ginklų fondo akcija – lėšų rinkimas kariuomenei paremti. Tarpukariu pagrindinės šventės iškilmės vyko laikinojoje sostinėje Kaune. Šventė atgaivinta 1993 metais.

  Klaipėdos rajone jau ketvirtus metus tapo tradicija šią datą paminėti Šarkiškių miškelyje, kur 1950 m. žuvusio vyro Juozo Auškalnio – „Kudirkos“ atminimui žmona Liucija Auškalnienė pastatė Marijos su kūdikiu skulptūrą. Sovietmečiu vieta miške buvusi labai apleista, po Nepriklausomybės atgavimo Politinių kalinių ir tremtinių iniciatyva sutvarkyta, prižiūrima ir Veiviržėnų seniūnijos.

  Renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas, LPKTS pirmininko pavaduotojas Zenonas Čerkauskas, valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė,  LPKTS Klaipėdos regiono koordinatorius Jurgis Endziulaitis, Grigiškių LPKTS filialo pirmininkas Juozas Stanėnas,  Skuodo LPKTS filialo pirmininkė Gražina Ronkaitė, Šilalės LPKTS filialo pirmininkė Teresė Uksienė, Klaipėdos LPKTS pirmininkas Vytautas Mickus,  Palangos LPKTS filialo pirmininkė Genovaitė Valavičienė, Šilutės LPKTS filialo pirmininkas Antanas Balvočius, Kretingos LPKTS filialo pirmininkė Valerija Žalienė, Gargždų LPKTS filialo pirmininkas. Jonas Šatkus, kiti LPKTS atstovai, Liakraščio „Tremtinys“ redaktorė Jolanta Navickienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Banevičius, Savivaldybės tarybos narys Jonas Dromantas.

  Pasisakiusieji kalbėjo apie partizanų aukos prasmę, atsimenantieji tuos laikus dalijosi prisiminimais, kurie laikui bėgant ne visuomet blėsta, − kai kurie įgauna naujų spalvų ir atspalvių šiandienos kontekste. Ne visuose rajonuose yra tinkamai gerbiamas partizanų atminimas, vis dar atskamba sovietmečiu dvelkiančių antivalstybiškų pasisakymų, kad partizanai buvo banditai. Taip kalba tie, kurie ne viską žino arba netinkamai vertina. Daug tais laikais, ypač vėlesniais rezistencinio pasipriešinimo metais, siautė apsimetusių partizanais NKVD organizuotų būrių, kurie iš tiesų terorizuodavo ir plėšdavo gyventojus bei diskredituodavo tikrųjų partizanų kovą ir veiklą. Tarp jų buvo ir buvusių partizanų – išdavikų, tapusių smogikais. Tačiau sukarinta partizanų  struktūra turėjo savo griežtas taisykles, kurioms nenusižengė didžioji dauguma tų, kurie kovojo iki galo. Partizanai, kurie padarydavo nusižengimų, įvykdydavo neplanuotų ir neteisėtų išpuolių, buvo baudžiami saviškių labai griežtai – dažnai ir mirtimi karo lauko teisme.

  Džiugu, kad jauniausia nepriklausomybės karta jau vėl grįžta prie pagarbos rezistencijai, partizaniniam judėjimui, dalyvauja „Misijoje Sibiras“ ir tvarko partizanų kapus ir žuvimo vietas taip pat ir čia, Lietuvoje.

  Tremtyje gimęs Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Banevičius kalbėjo, kad jo ir jo šeimos gyvenime labai svarbus partizanų atminimas. „Tai, ką dėl Lietuvos padarė partizanai, įkvepia ir įkvėps daugybę ateinančių kartų, todėl turime nepamiršti, gerbti, liudyti tikrąją tiesą apie partizanų pasiaukojimą. Nepamirštama ir Romo Kalantos auka. Taip, vedami gyvos atminties mes priėjome ir prie Nepriklausomybės atgavimo. Būkime verti to“, − sakė Č. Banevičius.   

  Klaipėdos rajone gerbiamas tremtinių ir partizanų atminimas, − Priekulėje įsikūrusį Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus yra Gargždų krašto muziejaus filialas, todėl nuolat remiamas Savivaldybės. Skiriama lėšų ir kitiems atminimo paminklams bei renginiams, kurių iniciatorius ir nuolatinis organizatorius yra Savivaldybės tarybos narys Česlovas Tarvydas.    

  Renginį rikiuote papuošė Vakarų (jūros) šaulių 3-ioji rinktinė (vadas – Rolandas Lukšas) ir Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos 3-osios rinktinės 302 lengvoji pėstininkų kuopa (vadas – Gintautas Razma). Partizanų ir tremtinių dainas atliko politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties aidai“.

  Daugiau nuotraukų čia

  Daiva Beliokaitė

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.