KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Naujienos
  Kviečiame dalyvauti NVO iniciatyvų „Bendruomenė – bendruomenei“ projektų atrankos konkurse

  Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba skelbia Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų „Bendruomenė – bendruomenei“ projektų atrankos konkursą.

  Bendra konkursui skiriama lėšų suma – 10 000 eur.

  Paraiškų teikimo laikas: nuo 2017 m. liepos 22 d. iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. 16 val.

  Konkurso tikslas – telkti nevyriausybines organizacijas bendruomeninei socialinei veiklai vystyti, skatinti bendruomenės narių solidarumą.

  Remiamos šios veiklos:

  1. iniciatyvos, stiprinančios bendruomenės narių sutelktumą ir skatinančios įsitraukti į savanorišką veiklą, sprendžiant bendruomenei svarbius socialinius klausimus:

  1.1. savipagalbos grupių organizavimas socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems;

  1.2. renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, organizavimas;

  1.3. senjorų, šeimų, auginančių vaikus, ir kitų asmenų grupių, turinčių poreikį bendrauti, veiklos organizavimas.

  2.iniciatyvos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą:

  2.1. renginių, stovyklų, seminarų ir kitų panašaus pobūdžio veiklų bendruomenei aktualiomis temomis (išskyrus kultūros renginius) organizavimas.

  Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos, savo veiklą vykdančios Klaipėdos rajone. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

  Tikslinė (poveikio) grupė: bendruomenėje gyvenantys asmenys, šeimos, patiriantys socialinę atskirtį (pagyvenę vieniši asmenys, neįgalūs asmenys, nepilnos šeimos, socialinės rizikos šeimos, benamiai, bedarbiai).

  Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriuje nuo 2017 m. liepos 22 d. iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. 16 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 11, Gargždai III aukštas (įėjimas iš kiemo pusės) arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „2017 m. nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų „Bendruomenė – bendruomenei“ projektų atrankos konkursui“. Paraiškos turi būti pateiktos iki skelbime nurodytos datos ir valandos. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Paraiškoms, siunčiamoms paštu, priėmimo terminas galioja iki pagal ant pašto antspaudo datą ant voko.

  Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 m. liepos 14 d. protokolu Nr. A6-302 patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos formą galima rasti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje Veikla/Veiklos kryptys/informacija nevyriausybinėms organizacijoms. Pareiškėjas turi pateikti 1 paraiškos egzempliorių su priedais.

  Kartu su projekto paraiška pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; dokumentų, įrodančių, kad organizacija turi papildomus finansavimo šaltinius, patvirtintas kopijas; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu pareiškėjo manymu jų reikia. Paraiška ir pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti ir susegti.

  Projektui vykdyti skiriama parama šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti: samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms, praktiniams užsiėmimams, seminarams ir konsultacijoms vykdyti; spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, reikalingoms projektui/priemonei vykdyti; ryšio paslaugoms, transporto kuro išlaidoms tiesioginei veiklai vykdyti; seminarų, konferencijų ar kitų veiklų dalyvių maitinimui, jeigu veikla vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną;

  Parama neskiriama: veikloms, kurių tikslas yra pelno gavimas; komerciniams projektams; projektams, vykdomiems ne Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje; įgyvendintiems projektams.

  Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kokią problemą spręs projektas/priemonė, aiškiai nurodyta tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais (tą patį asmenį skaičiuoti vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek kartų šiam asmeniui bus suteikta planuojama paslauga – paskaita, užsėmimas ar kita veikla).

  Informacija teikia Sveikatos apsaugos skyrius tel. (8 46) 45 20 67, el. paštas jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt

  Paraiška Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos paramai gauti. 

    

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.