KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Siekiant užtikrinti rajono šeimų gerovę, keičiamas specialistų pavaldumas

  Klaipėdos rajono savivaldybė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo pripažinta draugiškiausia šeimai savivaldybe. Apie tai, kaip stengiamasi paslaugas šeimoms teikti dar efektyviau, kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita LIUTIKIENE.

  Keičiasi socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pavaldumas. Kokią naudą teikia šis sprendimas?

  Rugsėjo mėnesio Tarybos posėdyje buvo nuspręsta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijose įsteigtas socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybes perduoti Klaipėdos rajono paramos šeimai centrui. Tikiuosi, kad tai leis efektyviau organizuoti socialinių darbuotojų darbą, teikti kokybiškesnes paslaugas. Šį sprendimą kruopščiai rengė Administracijos specialistai, daug darbo įdėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Gumuliauskienė.

  Dar 2007 metais įsteigtos socialinio darbuotojo darbui su rizikos šeimomis pareigybės buvo paskirstytos po vieną kiekvienai seniūnijai. Atsižvelgiant į tai, kad socialinės rizikos šeimų skaičius seniūnijose labai skiriasi, buvo bandoma koreguoti darbuotojų pareigybių skaičių – kai kuriose seniūnijose mažinant pareigybių iki pusės etato, kitose – didinant iki dviejų. Tačiau šis metodas nebuvo veiksmingas ir  neleido lanksčiai reaguoti į pokyčius. Nustatyta, kad vienas darbuotojas gali teikti socialinę priežiūrą ne daugiau kaip 10-čiai šeimų, tačiau pagal dabartinį šių darbuotojų paskirstymą vienai pareigybei tenka 6–8 arba 16–20 šeimų. Šiuo metu Savivaldybės administracijoje (seniūnijose) įsteigta 11 socialinio darbo specialistų pareigybių, tačiau jų turėtų būti 17.

  Metodinis vadovavimas taip pat nėra nuoseklus ir sistemingas, kai tiesioginių šių darbuotojų vadovų yra 11, t. y. po vieną seniūną kiekvienoje seniūnijoje. Neįmanoma užtikrinti ir sistemingo kvalifikacijos kėlimo, organizuoti mokymų, savitarpio pagalbos grupių užsiėmimų, o tai yra itin aktualu šios srities darbuotojams.

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomone, šis darbas turėtų būti sutelktas socialinių paslaugų įstaigose. Bendro darbo su šeimomis tvarkos apraše taip pat vienareikšmiškai rekomenduojama šiuos darbuotojus įdarbinti socialinių paslaugų centruose.

  Su seniūnais, Savivaldybės administracijos vadovais ir socialinės paramos sritį kuruojančiais Tarybos nariais klausimas dėl pareigybių perdavimo iš seniūnijų įvairiame kontekste ne vienerius metus buvo diskutuotas bendruose pasitarimuose, išvykose į seniūnijas, įvairių komisijų, darbo grupių posėdžiuose. Todėl džiaugiuosi, kad diskutuoti apie tai jau baigėme ir pagaliau priėmėme sprendimą, kuris, manau, bus naudingas, pirmiausia mūsų rajono rizikos šeimoms. Svarbiausia užtikrinti efektyvią, profesionalią, laiku teikiamą pagalbą, nepaisant to, kam pavaldūs specialistai. Juk visi turime bendrą tikslą – užtikrinti rajono šeimų gerovę.

  Ne visi seniūnai palankiai žiūri į šį sprendimą?

  Taip, kai kurie seniūnai būgštauja, kad pavaldumą perdavus paramos šeimai centrui, jiems bus sudėtinga organizuoti darbą. Tačiau seniūnijų funkcija dalyvauti užtikrinant vaiko teisių apsaugą, atstovauti seniūnijos gyventojų reikmėms išlieka, įgyvendinant tarpinstitucinio bendradarbiavimo formas toliau plėtojama bendro įvairių institucijų darbo organizavimo sprendžiant socialines problemas patirtis, tad tie būgštavimai realaus pagrindo neturi. 

  Kokių rezultatų yra laukiama?

  Socialinės paslaugos bus teikiamos socialinių paslaugų įstaigoje, metodinis vadovavimas bus organizuojamas taip pat įstaigoje, kurios funkcija – socialinių paslaugų teikimas. Darbuotojams tenkantį darbo krūvį bus galima paskirstyti tolygiai. Mokymai, darbuotojų atestacijos organizavimas bus sistemingi ir apskaitomi. Darbuotojai nebus apkraunami kitais, jų pareigybėse nenumatytais darbais. Tikimės, kad iki 2018 m. sausio mėn. pavyks išspręsti procedūrinius klausimus dėl darbo santykių tęsimo kitoje įstaigoje bei kitus darbo organizavimo klausimus.

  Ar šio sprendimo įgyvendinimui reikės papildomų lėšų?

  Gali būti reikalingos lėšos darbo vietų įrengimui, turimų priemonių atnaujinimui, transporto priemonių įsigijimui, tačiau tai būtų aktualu ir tuo atveju, jei pareigybės liktų Savivaldybės administracijoje, nes šiuo metu užimta 13,5 etato, kai turi būti 17. Taigi šias pareigybes vis tiek privalėtume steigti. 

  Kokie dar sprendimai, projektai prisideda prie rajono šeimų gerovės kūrimo?

  Neseniai Klaipėdos rajono savivaldybei buvo įteiktas aukščiausias Lietuvos savivaldos apdovanojimas „Auksinė krivūlė“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nominacijoje „Draugiškiausia šeimai savivaldybė“. Šiuo apdovanojimu su Savivaldybės vadovais itin didžiuojamės – tai rodo, kad Savivaldybės darbas ir pastangos buvo įvertintos aukščiausiu lygmeniu. Socialinės paslaugos ir pagalba šeimoms – vienas iš Klaipėdos rajono savivaldybės prioritetų.

  Nuo 2017 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais vykdo iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone“. Projektas bus vykdomas iki 2021 metų, jo vertė – beveik 384 tūkst. eurų. Projekto metu Klaipėdos rajono šeimoms teikiamos kompleksinės paslaugos kuo arčiau jų gyvenamosios vietos, padedančios įveikti iškilusias krizes, pavyzdžiui, skyrybas, vaikų auklėjimo problemas, netektis, negalią, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, smurtą šeimoje ir kt. Paslaugas teikia Klaipėdos rajono paramos šeimai centras ir VšĮ Dovilų socialinių iniciatyvų centras. Šeimoms teikiama psichosocialinė pagalba (individualios, grupinės psichologų konsultacijos), organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės, mediacijos, vaikų priežiūros (vaikai užimami veiklų metu) paslaugos.

  Svarbiausia tai, kad pagalba teikiama visoms šeimoms, todėl Klaipėdos rajono šeimas, patiriančias įvairias krizines situacijas, kviečiu pasinaudoti projekto teikiamomis paslaugomis.

  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.