KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • PRIIMTI SPRENDIMAI
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Socialinės paslaugos šeimai – viename tinklelyje

  „Ten kur įstaigos glaudžiai bendradarbiauja – ten ir problemų mažiau“, – sako Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta RIAUKIENĖ, su kuria kalbamės apie šiuo metu rengiamą paslaugų šeimai tinklelį.

  Šią savaitę vyko pasitarimas dėl paslaugų šeimai tinklelio parengimo. Kaip sekėsi?

  Džiugu, kad darbai pasistūmėjo į priekį. Preliminarus teikiamų socialinių paslaugų tinklelis yra paruoštas, tačiau jį dar turime tikslinti, todėl sisteminame informaciją apie kiekvienoje seniūnijoje teikiamas paslaugas, tiksliname įstaigų ir skyrių pateikiamus duomenis.

  Norisi, kad žmonės turėtų informaciją apie visas teikiamas paslaugas vietiniu, rajono bei respublikiniu lygmeniu. Tinklelyje bus aiškiai išdėstyta, kokias paslaugas jie gali gauti savo seniūnijose, mokyklose, kokios paslaugos teikiamos rajone ir į kokias įtaigas galima kreiptis, jei paslaugų, teikiamų seniūnijose ar rajone neužtenka. Viešųjų paslaugų šeimai bei asmeniui sąrašas bus tarsi atmintinė, greita pagalba ekstremalioje situacijoje, kuri nurodys, kur galima kreiptis asmeniui arba kur jį gali siųsti specialistai smurto artimoje aplinkoje atveju, turint priklausomybę alkoholiui, tabakui, narkotinėms medžiagoms, trūkstant tėvystės įgūdžių. Taigi tinklelis padės ir specialistams, ir pavieniams asmenims.

  Kokios paslaugos įtrauktos į socialinių paslaugų šeimai tinklelį?

  Teikiamos paslaugos yra susikirstytos į tam tikras grupes. Vienos paslaugos yra skirtos asmenims, šeimoms, kuriose vartojamos psichoaktyvios medžiagos. Tai pagalba metantiems vartoti psichoaktyvias medžiagas, prevencinės programos, įvairūs mokymai, tarp jų ir privalomi asmenims, praradusiems teisę naudotis ginklu ar vairuoti, bei nepilnamečiams, kuriuos tikslingai siuntė institucijos. Šias paslaugas teikia Visuomenės sveikatos biuras. Sveikos gyvensenos ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas jaunimui teikia Jaunimui palankių sveikatos paslaugų koordinatorius.

  Teikiamos paslaugos skirtos tėvystės įgūdžių ugdymui ir palaikymui. Individualias konsultacijas jaunimui lytinio švietimo klausimais teikia Visuomenės sveikatos biuras. Švietimo centras vykdo tėvystės įgūdžių ir bendravimo su vaikais tobulinimo kursus. Pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklų psichologai ir socialiniai pedagogai teikia tėvystės įgūdžių lavinimo paslaugas. Gargždų socialinių paslaugų centras vykdo tėvystės mokymus. Atskiros paslaugos teikiamos nėščiosioms. Motinystės mokymo programą bei individualias konsultacijas vykdo Visuomenės sveikatos biuras. 14–29 metų jaunimas gali dalyvauti Streso savikontrolės mokymo programoje, keičiančioje smurtinį elgesį, kurią vykdo Jaunimui palankių sveikatos paslaugų koordinatorius. 

  Daug dėmesio skiriame psichologinei ir emocinei žmogaus sveikatai. Tinklelyje įtrauktos psichologo paslaugos šeimai, kurias teikia Pedagoginė psichologinė tarnyba, mokyklų psichologai, dienos centrai, Gargždų psichikos sveikatos centras, Priekulės socialinių paslaugų centras. Vykdomos įvairios konsultacijos: suaugusiesiems, vaikams, šeimoms, patyrusiems krizę ar smurtą. Koreguojant tinklelį, įtrauksime ir psichologo pagalbą seksualinės prievartos aukoms.

  Į socialinių paslaugų tinklelį įtrauktos laikinosios globos paslaugos. Laikinąją globą iš tėvų paimtiems vaikams, vyresniems nei 1 metų amžiaus, teikia Gargždų ligoninė. Vaikai iki 1 metų šiuo metu priimami kūdikių namuose Klaipėdoje. Globą suaugusiems neįgaliems asmenims teikia V. Gaigalaičio globos namai. 

  Teikiame paslaugas ir krizes išgyvenantiems asmenims. Psichosocialinę pagalbą šeimoms teikia Gargždų socialinių paslaugų centras. Psichologinę ir psichiatrinę – Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras. Pagalbą vaikui ir šeimai, ugdant ir palaikant socialinius įgūdžius, teikia Gargždų socialinių paslaugų centras. Noriu pabrėžti, kad paslaugos yra skirtos visoms šeimoms, kurioms reikalinga pagalba.

  Kaip manote, ar tinklelio sudarymas turės realios naudos rajono gyventojams?

  Dalinimasis informacija, žinojimas, kur kreiptis pagalbos tam tikrose situacijose, padės ne tik specialistams, bet ir žmonėms, kurie nežino, kur ieškoti pagalbos, atsidūrus krizinėje situacijoje. Įstaigos, naudodamos paslaugų tinklelį, galės tinkamai siųsti žmogų ten, kur jam bus profesionaliai suteikta pagalba. Turi vykti tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Direktoriaus įsakymu kiekvienoje seniūnijoje jau yra sudarytos tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos, kurios spręs susidariusias problemas ir ieškos geriausių sprendimų vietoje. Ten, kur tarp įstaigų glaudus ryšys – problemų tikrai mažiau.

  Mūsų pareiga skatinti bendruomeniškumą, savanorystę, sveiką gyvenseną. Pastebime, kad Vyriausybė eina link viešųjų paslaugų vykdymo perdavimo nevyriausybinėms organizacijoms. Manau, kad reikia skatinti visas nevyriausybines organizacijas, kurios gali teikti socialinio-emocinio, socialinių įgūdžių ugdymo ir kitas paslaugas, dalyvauti projektuose, konkursuose ir teikti rajono žmonėms efektyvią pagalbą.

  Šiemet Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skyrėme 39 408 eurų. Iš jų 9,6 tūkst. eurų skirta seniūnijose dirbančių įvairių sričių specialistų komandų mokymams. Net 10,4 tūkst. eurų skirta Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimui Klaipėdos rajono mokyklose. Manau, kad ši programa turėtų būti vykdoma ne tik kiekvienoje mokykloje, bet ir kiekvienoje klasėje. Jau dabar matyti šios programos rezultatai, o vykdant ją nuosekliai rezultatai tik gerės.

  Tai, kad mūsų rajonas skiria didelį dėmesį psichologinei žmonių sveikatai, jų emocinei būklei, socialiniams įgūdžiams, vertina ir šios srities profesionalai. Nacionalinio transliuotojo laidoje vaikų psichiatras Linas Slušnys įvardijo Klaipėdos rajoną kaip pavyzdį, kur žmonės, o ypač pedagogai, gali vykti pasisemti gerosios patirties taip pat kaip į Estiją ar Suomiją. Tikiu, kad žmonės turi būti sveiki ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Klaipėdos rajono savivaldybėje teikiamos visos paslaugos, kad tai būtų įgyvendinama, o socialinių paslaugų tinklelis padės paslaugas susisteminti bei išsiaiškinti jų poreikį seniūnijose.

   

  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.