KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Dok. rūšis
  Dalinys
  Numeris
  Pavadinimas
  Dokumento tekstas
  Registravimo data nuo
  Registravimo data iki
  Mano projektų paieška

  Data Numeris Pavadinimas
  2017-04-25
  15:59:52
  T10-172 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T11-584 ,,Dėl Stasio Stuopelio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:11), esančio Eglynų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo" pakeitimo 1017982941_stuopelis-gera...
  2017-04-20
  11:46:12
  T10-171 Dėl pavedimo Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro direktorei Skaidrai Karalienei 1017980102_del-s.-karalie...
  1017980102_tarybai.pdf
  1017980102_t10-171_2.pdf
  2017-04-19
  13:42:24
  T10-169 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant piniginiu įnašu 1017979409_1-sprendimas-t...
  1017979409_kl-vanduo-akci...
  1017979409_tarybai-invest...
  2017-04-19
  11:51:28
  T10-168 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T11-31 ,,Dėl pritarimo teikti paraišką pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ pakeitimo 1017979336_del-klaipedos-...
  1017979336_jungtines-veik...
  1017979336_t10-168_2.pdf
  2017-04-19
  11:49:07
  T10-167 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą perduodamą valstybės turtą 1017979335_1-sprendimas-t...
  2017-04-19
  11:44:59
  T10-166 Dėl Drukių gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės I kaime 1017979325_1-sprendimas.d...
  1017979325_2-planas.pdf
  2017-04-19
  11:41:56
  T10-165 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-231 "Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Girkalių kaime" pakeitimo 1017979319_1-sprendimas.d...
  1017979319_2-planas.pdf
  1017979319_ar.pdf
  1017979319_t11-231.pdf
  2017-04-19
  11:38:20
  T10-164 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-232 "Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Melašių kaime" pakeitimo 1017979311_1-sprendimas.d...
  1017979311_2-planas.pdf
  1017979311_ar.pdf
  1017979311_t11-232.pdf
  2017-04-19
  11:36:06
  T10-163 Dėl Linksmosios gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime 1017979309_1-sprendimas.d...
  1017979309_2-planas.pdf
  1017979309_protokolas.pdf
  2017-04-19
  11:34:00
  T10-162 Dėl Šv. Liucijos gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje 1017979305_1-sprendimas.d...
  1017979305_2-planas.pdf
  1017979305_protokolas.pdf
  2017-04-19
  11:32:17
  T10-161 Dėl Aukštkiemių kaimo Ringelio alėjos geografinių charakteristikų keitimo 1017979300_1-sprendimas.d...
  1017979300_2-planas.pdf
  2017-04-19
  11:30:30
  T10-160 Dėl Šv. Lauryno gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime 1017979298_1-sprendimas.d...
  1017979298_priedas.pdf
  1017979298_protokolas.pdf
  2017-04-19
  11:28:28
  T10-159 Dėl Ginynų gatvės pavadinimo suteikimo Lelių kaime 1017979295_1-sprendimas.d...
  1017979295_2-planas.pdf
  1017979295_protokolas.pdf
  2017-04-19
  11:26:41
  T10-158 Dėl Lelių kaimo Jučių, Eitkūnų, Ateities, Gesavos ir Dumnavos gatvių geografinių charakteristikų keitimo 1017979294_1-sprendimas.d...
  1017979294_2-planas.pdf
  2017-04-19
  11:24:28
  T10-157 Dėl Šalpusnių gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime 1017979291_1-sprendimas.d...
  1017979291_2-planas.pdf
  1017979291_protokolas.pdf
  2017-04-19
  11:22:11
  T10-156 Dėl Klimkaus Grigelaičio gatvės pavadinimo suteikimo Poškų kaime 1017979290_1-sprendimas.d...
  1017979290_2-planas.pdf
  1017979290_protokolas.pdf
  2017-04-19
  11:04:37
  T10-155 Dėl sutikimo perimti Gindulių k. esančius inžinerinius tinklus 1017979280_1-sprendimas-t...
  2017-04-19
  10:34:00
  T10-154 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T11-295 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 1017979228_t10-154.docx
  1017979228_t10-154_1.pdf
  2017-04-19
  10:28:01
  T10-153 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Brožių kaimo bendruomenei 1017979223_1-sprendimas-t...
  1017979223_protokol-del-b...
  2017-04-19
  08:22:47
  T10-151 Dėl pritarimo teikti projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ paraišką 1017978996_2017-04-ts_del...
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.