KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GARGŽDŲ MIESTO ŠVENTĖ
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • Taryba
 • Gyventojams
 • Verslui
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Savaitės tema
  Turime užtikrinti vaikų saugumą žaidimų aikštelėse

  Nespėsime apsidairyti, kai sniego pusnys ir apšarmoję medžiai liks tik prisiminimuose, o į mūsų kiemus pasibels pavasaris. Į gatves vėl plūstels rajono gyventojai bei, žinoma, vaikai, kurie pramogauti rinksis į žaidimų aikšteles. Ar jos saugios ir tinkamos mūsų vaikams, kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita LIUTIKIENE.

  Praėjusių metų gruodžio 13 dieną vyko pasitarimas dėl naujos Lietuvos higienos normos vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms. Kas keičiasi?

  Naujoji Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių su laisvalaikio ir sporto įrenginiais ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant žaidimų aikšteles ir patalpas. Tai yra ypač svarbu turint omenyje rajone vykstančius viešųjų erdvių, kuriose numatoma įrengti ir žaidimų aikšteles, projektavimo darbus..

  Nuo 2016 m. lapkričio 1 dienos įsigaliojo nemažai svarbių reikalavimų. Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip per 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovejimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo atomobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

  Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore, o aikštelių plotas turi atitikti saugos reikalavimus, atsižvelgiant į jose esančią žaidimų įrangą. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužteršti. Aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

  Kaip manote, ar pavyks užtikrinti, kad visos žaidimų aikštelės atitiktų naująją Lietuvos higienos normą?

  Visų pirma mes turime atlikti aikštelių inventorizaciją, sužinoti, kiek aikštelių turime, kokios jos būklės, kam priklauso. Galbūt turime bešeimininkių žaidimų aikštelių? Ką tuomet daryti su jomis? Turime užtikrinti, kad vaikų žaidimų aikštelės būtų saugios, nuolat prižiūrimos, o tai įmanoma tik jei aikštelė turi šeimininką.

  Pagal naująją higienos normą, įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Už žaidimo aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Jei savininkai nepaskiria žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

  Ką reiškia prižiūrėti aikšteles? Jos turi būti valomos, žolė turi būti nušienauta, žiemą takeliai turi būti neslidūs, smėlis smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ir atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal poreikį, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje negali būti ir parazitų ar jų kiaušinėlių. Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant, o uždangalas turi būti neslidus. Šiukšliadėžės taip pat turėtų būti reguliariai ištuštinamos. Šalia aikštelių ar jose negali būti nuodingų augalų, pavyzdžiui, vaistinės šunvyšnės, darželinio pupmedžio ir kitų nustatytų rūšių.  

  Aikštelėje taip pat turi būti prikabinta lentelė, kurioje būtų nurodytas bendrasis telefono numeris, kuriuo galima paskambinti įvykus avarijai, techninės priežiūros personalo telefono numeris, aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta, data, kada paskutinį kartą atlikta pagrindinė metinė įrangos kontrolė bei kita reikalinga informacija.

  Kas tikrins, ar vaikų žaidimų aikštelės atitinka reikalavimus?

  Naujai įrengiamų žaidimų aikštelių ir patalpų įrangos pagrindinė metinė kontrolė turės būti atlikta akredituotos įstaigos, ir ši įstaiga turi išduoti kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

  Bet tai dar ne visi pokyčiai?

  Taip, nuo šių metų gegužės 1 dienos įsigalios reikalavimas, kad aikštelę juosianti tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai. Jei varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes.

  O nuo liepos 1 dienos įsigalioja reikalavimas žaidimų aikštelių eksploatuotojams ir savininkams užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinama, ar jų įranga, danga atitinka reikalavimus, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Dar kartą noriu priminti, kad metinę kontrolę galės atlikti tik akredituota įstaiga.

  Antradienį organizavote pasitarimą dėl vaikų žaidimų aikštelių higienos normų. Ką nutarėte?

  Susitikę su skyrių specialistais nusprendėme, kad dalis vaikų žaidimų aikštelių rajone yra apgailėtinos būklės. Daugiabučių namų kiemuose esančias senas vaikų žaidimų aikšteles, kurių liko tik fragmentai, dėl vaikų saugumo, ko gero, teks demontuoti, nebent namų bendrijos prisiimtų atsakomybę ir taptų aikštelių šeimininkėmis bei tinkamai jas eksploatuotų.

  Nutarėme pavesti seniūnams inventorizuoti esamas aikšteles, pateikti jų sąrašą, būklių aprašą, aikštelių nuotraukas bei nustatyti žaidimų aikštelių savininkus iki balandžio 1 d. Tokį terminą paskyrėme, kad nutirpus sniegui būtų galima tinkamai įvertinti aikštelių dangas bei įrenginių būklę.

  Bet kokiu atveju tikiu, kad žaidimų aikštelių mūsų vaikams užteks. Vien Gargžduose, neskaičiuojant naujų žaidimų aikštelių parke ir Melioratorių gatvėje, šiais metais turėtų būti įrengtos dar 4 naujos saugios vaikų žaidimų aikštelės.

   

  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.