Ataskaitos

Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų švietimo pažangos ataskaita čia

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 2021 m. (2020–2021 m. m. ) rezultatai čia čia

Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų švietimo pažangos ataskaita čia

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. nustatyta tobulintų rodiklių pažanga veiklos kokybės įsivertinimo metu, nuoroda ŠVIS svetainėje: https://svis.emokykla.lt/mokyklu-pazangos-ataskaitos/

Klaipėdos rajono savivaldybės 2020 metų švietimo pažangos ataskaita čia

Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų švietimo pažangos ataskaita čia

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. nustatyta tobulintų rodiklių  pažanga veiklos kokybės įsivertinimo metu čia

Rajono ikimokyklinių įstaigų 2018–2019 m. m. veiklos kokybės įsivertinime nustatyta pažanga čia

Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų švietimo pažangos ataskaita čia

Rajono ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų-darželių 2017–2018 m. m. veiklos kokybės įsivertinime nustatyta pažanga čia

Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų švietimo pažangos ataskaita čia

Bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 m. m. veiklos kokybės įsivertinime nustatyta pažanga čia

2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m. pradžios Klaipėdos rajono švietimo stebėsenos rodikliių rezultatai čia  

Rajono ikimokyklinių įstaigų 2016–2017 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo pažangos ataskaitos čia

Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų švietimo būklės ir pažangos ataskaita čia

Bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo metu padaryta pažanga čiaInformacija taip pat skelbiama tinklalapyje https://www.svis.smm.lt/informacija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-09 12:59:07

Veiklos sritys