Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001 tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-367 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T11-224 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Jungtinės veiklos 2022-10-20 sutartimi Nr. AS-2091 tarp  Europos socialinio fondo agentūros ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2022 m. lapkričio mėn. šešiose Klaipėdos rajono švietimo įstaigose įdarbinti  9 karjeros specialistai: Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijai nustatyta karjeros specialisto pareigybė – 1,2 etato, Priekulės Ievos Simonatytės gimnazijai ir Gargždų ,,Minijos“ progimnazijai – po 1 etatą, Gragždų ,,Kranto“ progimnazijai – 0,75 etato, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijai – 0,5 etato, Klaipėdos rajono švietimo centrui – 1,55 etato (finansavimas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų iki 2023 m. gruodžio 31 d., o nuo 2024 m. sausio 1 d. – iš valstybės biudžeto asignavimų).

Projekto finansavimo suma Klaipėdos rajono savivaldybei 2023 metams yra skirta 111,8 tūkst. Eur.

2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės karjeros specialistų  darbo užmokesčiui panaudota 13 114,26 Eur ir Sodrai 197,53 Eur.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-01 11:25:51

Veiklos sritys