KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2012-08-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T11-348 Dėl savivaldybės institucijų funkcijų švietimo srityje pavedimo vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Švietimo skyriaus vedėjui panaikinimo (Nr. 559) 1017253880_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-12-24 sprendimo Nr. T11-605 Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo dalinio pakeitimo (Nr. 560) 1017253883_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 Dėl tarnybinio atlyginimo priedų nustatymo (Nr. 561) 1017253885_sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 Dėl Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 562) 1017253887_Sprendimas del...
  1017253887_Plikiu nuostat...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 Dėl Klaipėdos r. Vėžaičių lopšelio-darželio nuostatų tvirtinimo (Nr. 563) 1017254166_Sprendimas del...
  1017254166_Vezaiciu nuost...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-03 teikimo Nr. (5.1)-TR-135 (Nr. 582) 1017256228_T10-582.pdf
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 557) 1017251772_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 Dėl AB Klaipėdos vanduo įmonių grupės 2012–2016 metų veiklos ir plėtros plano (Nr. 558) 1017253410_1 Sprendimas T...
  1017253410_Klaip.vanduo 2...
  1017253410_KL vanduo rast...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 Informacija dėl Karklės kaime esančio požeminio punkto (Nr. 585) 1017256400_T10-585.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-08-13 teikimo Nr. (5.1)-TR-163 (Nr. 586) 1017256419_T10-586.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos (Nr. 589) 1017256490_TARYBOS SPREND...
  1017256490_Antikorupcine....
  Raimonda Kučinskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 590) 1017256619_1 sprend del b...
  1017256619_2 sprend pried...
  1017256619_3 aiskinamojo ...
  1017256619_4 antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 Dėl sąrašo pakeitimo Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimo Nr. T11-568 papildymo (Nr. 564) 1017254167_Nr.1 Del sav t...
  1017254167_Nr. 2 Askinama...
  1017254167_Nr.3 Antikorup...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 Dėl Savivaldybės tarybos 1999-03-25 sprendimo nr. 150 papildymo (Nr. 552) 1017251330_Taryos sprend ...
  1017251330_Aiskinam rast ...
  1017251330_Antikorupcinis...
  1017251330_Sklyp_schema_V...
  1017251330_prasymas, prit...
  Raimondas Vilas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Dėl G. Mogilaitės darbo santykių (Nr. 579) 1017255465_mogilaites atl...
  Aldona Šėmienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-12 reikalavimo Nr. (5.1)-TR-153 (Nr. 588) 1017256428_T10-588.pdf
  Ramutė Bučnienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 587) 1017256421_sprendimo proj...
  1017256421_Antikorupcinis...
  1017256421_Aiskinamasis r...
  1017256421_Telkimo visuom...
  1017256421_vn1priedas.doc
  1017256421_vn2 priedas.do...
  1017256421_vn3 priedas.do...
  Dalia Gumuliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 Dėl Janinos Elerienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:392), esančio Stragnų II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 546) 1017251253_Eleriene J kon...
  1017251253_Koncepcija_Ele...
  1017251253_Aiskinamasis.k...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 Dėl Galinos Tuguši žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:391), esančio Stragnų II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 547) 1017251259_Tugusi G konc....
  1017251259_Aiskinamasis.k...
  1017251259_Koncepcija_TUG...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 Dėl Vytenio Vnarausko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:135), esančio Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 548) 1017251264_Vnarauskas V k...
  1017251264_Aiskinamasis r...
  1017251264_Teritorijos tv...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 Dėl Kazio Gibiežos žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:400), esančio Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 549) 1017251287_Gibieza K konc...
  1017251287_Gibieza. aiski...
  1017251287_koncepcija2-Mo...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 Dėl Gedimino Plesevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:190), esančio Vėžaičių miestelyje, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 550) 1017251308_Plesevicius G ...
  1017251308_AISKINAMASIS R...
  1017251308_G.PLESEVIC_īI...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 Dėl Justino Naviko žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:467), esančio Purmalių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 551) 1017251320_Navikas J konc...
  1017251320_Naviko J aiski...
  1017251320_PURMALIU KONCE...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 Dėl Bronės Steputytės žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:70), esančio Vėžaičių miestelyje, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 553) 1017251349_Steputyte B ko...
  1017251349_Aiskinamasis r...
  1017251349_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 Dėl Neringos Birbalienės žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:45), esančio Kalniškės kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 554) 1017251351_Birbaliene N k...
  1017251351_2. Aiskinamasi...
  1017251351_3. Koncepcijos...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 Dėl Jolantos Butkevičienės, Vytauto Gibiežos, Kęstučio Gibiežos, Irenos Juodelienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:324), esančio Naujoji g. 2, Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 555) 1017251356_Butkeviciene J...
  1017251356_Aiskinamasis r...
  1017251356_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 Dėl Valerijaus Stankejevo žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:286), esančio Šakinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 556) 1017251360_Stankejevas V ...
  1017251360_Aiskinamasis r...
  1017251360_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 Dėl UAB Tavo investicija ir UAB Lankstinys žemės sklypų, esančių Budrikų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 565) 1017254454_investicija la...
  1017254454_Aiskinamasis r...
  1017254454_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 Dėl Alfonso Galdiko žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:442), esančio Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tbirtinimo (Nr. 566) 1017254461_galdikas konce...
  1017254461_aiskinamasis g...
  1017254461_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 Dėl Alfonso Galdiko žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:443), esančio Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 567) 1017254462_galdikas konce...
  1017254462_Aiskinamasis k...
  1017254462_Koncepcijos nu...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl Sabinos Galkienės ir UAB „Intersera“ žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:645), esančio Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 568) 1017254463_galkiene, inte...
  1017254463_AISKINAMASIS R...
  1017254463_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 Dėl Gintarės Drazdauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:269), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 569) 1017254468_drazdauskiene ...
  1017254468_Aisk rastas 20...
  1017254468_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 Dėl Ievos Simonavičiūtės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:496), esančio Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 570) 1017254470_simonaviciute ...
  1017254470_aiskinamasis r...
  1017254470_pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 Dėl Adolfo Stalmoko žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:623), esančio Purmalių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 571) 1017255086_AIŠKINAMASIS_...
  1017255086_Detaliojo plan...
  1017255086_T10-571_1.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 Dėl Leono Labženčio žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:210, 5528/0003:53), esančių Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 572) 1017255088_Aiskinamasis r...
  1017255088_Koncepcija lab...
  1017255088_T10-572_1.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 Dėl Viktoro Motiejausko žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:541), Aldonos Slivskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:542), esančių Šlikių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 573) 1017255089_motiejauskas s...
  1017255089_T10-573_1.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 Dėl Valentino Karčausko žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0003:104), esančio Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 574) 1017255090_Karciauskas br...
  1017255090_T10-574_1.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 Dėl Eriko Katkaus žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:486), Jevgenijos Bružienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:83), esančių Lelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 575) 1017255453_AISKINAMASIS R...
  1017255453_KONCEPCIJA - p...
  1017255453_RD-522.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  40 Dėl Valdemaro Liorenšaičio žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:40), esančio Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 576) 1017255456_liorensaitis G...
  _liorensaitis BREZ.pdf
  _liorensaitis RAST.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  41 Dėl Algimanto Šližausko žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:19), esančio Lelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 577) 1017255457_slizauskas kon...
  1017255457_slizauskas ais...
  1017255457_pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  42 Dėl Nijolės Teresėlės Pukšmienės žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:413), esančio Kretingalės mstl., Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 578) 1017255461_puksmiene konc...
  1017255461_Puksmiene bre...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  43 Dėl Vaido Duplio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:302), esančio Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 580) 1017255760_duplys koncepc...
  1017255760_Koncepcijos AI...
  1017255760_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  44 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-03 reikalavimo Nr. (5.1)-TR-136 (Nr. 583) 1017256231_T10-583.pdf
  Violeta Brazlauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  45 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-03 teikimo Nr. (5.1)-TR-137 (Nr. 581) 1017256224_T10-581.pdf
  Kristina Jokubaitytė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  46 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-11 teikimo Nr. (5.1)-TR-151 (Nr. 584) 1017256233_T10-584.pdf
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo dalinio pakeitimo (Nr. 591) 1017256625_Sprendimo T11-...
  1017256625_Priedas Nr. 2....
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 Dėl Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2012-2014 m. programų pakeitimo (Nr. 592) 1017256790_T. sprendimas ...
  1017256790_2012-08 VP tar...
  1017256790_Antikorupcine....
  Raimonda Kučinskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  49 Dėl tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T11-676 dalinio pakeitimo (Nr. 593) 1017256791_2012-08-17 Tar...
  1017256791_Keiciamas tary...
  1017256791_Aiskinamasis r...
  1017256791_Antikorupcinis...
  Raimonda Kučinskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  50 Dėl pritarimo dalyvauti projekte (Nr. 594) 1017256864_2012-08-17 Tar...
  1017256864_aiskinamasis r...
  1017256864_Asociacijos Kl...
  1017256864_antikorupcinis...
  Raimonda Kučinskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  51 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką (Nr. 595) 1017257027_Dėl asbesto g...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  52 Dėl pritarimo Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos siūlymui (Nr. 596) 1017257029_BENDRADARBIAVI...
  1017257029_NPNA_sprendima...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  53 Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai teikiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo (Nr. 598) 1017257251_SPRENDIMAS dė...
  1017257251_priedas.pdf
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  54 Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Gargždų švara (Nr. 599) 1017257334_SPRENDIMAS 201...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  55 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilgalių kaime (Nr. 600) 1017257335_1 sprendimas.d...
  1017257335_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  56 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Mickų kaime (Nr. 601) 1017257337_1 sprendimas.d...
  1017257337_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  57 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kiškėnų kaime (Nr. 602) 1017257338_1 sprendimas.d...
  1017257338_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  58 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Stragnų II kaime (Nr. 603) 1017257339_1 sprendimas.d...
  1017257339_2 planas.jpg
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  59 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. 604) 1017257341_1 sprendimas.d...
  1017257341_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  60 Dėl Savivaldybės tarybos 2009-10-28 sprendimo Nr. T11-448 pakeitimo (Nr. 605) 1017257342_1 sprendimas.d...
  1017257342_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  61 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. 606) 1017257343_1 sprendimas.d...
  1017257343_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  62 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Trušelių kaime (Nr. 607) 1017257344_1 sprendimas.d...
  1017257344_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  63 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Jakų kaime (Nr. 608) 1017257345_1 sprendimas.d...
  1017257345_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  64 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 609) 1017257346_1 sprendimas.d...
  1017257346_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  65 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime (Nr. 610) 1017257347_1 sprendimas.d...
  1017257347_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  66 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pipirų kaime (Nr. 611) 1017257348_1 sprendimas.d...
  1017257348_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  67 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šlikių kaime (Nr. 612) 1017257489_1 sprendimas.d...
  1017257489_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  68 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Toleikių kaime (Nr. 613) 1017257492_1 sprendimas.d...
  1017257492_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  69 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2012 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naujos redakcijos objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 614) 1017257497_2012-08-16 Tar...
  1017257497_SCAN4418_000.p...
  1017257497_SCAN4419_000.p...
  Kristina Jokubaitytė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  70 Dėl teritorijų dalies, esančios prie Liepų ir Vasario 16-osios gatvių, Ggargždų mieste, detaliojo plano patvirtinimo (Nr. 615) 1017257500_Liepu ir Vasar...
  1017257500_2011 04 MDP 07...
  1017257500_2011 04 MDP(Pg...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  71 Dėl teritorijos dalies, esančios prie Klaipėdos, J. Janonio ir P. Cvirkos gatvių, Gargždų mieste, detaliojo plano ivirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo (Nr. 616) 1017257503_Klaipedos, J.J...
  1017257503_Aiskinamasis r...
  1017257503_Pagrindinis br...
  1017257503_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  72 Dėl Andriaus Šakarvio ir Irinos Šakarvienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:258), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano kopncepcijos tvirtinimo (Nr. 617) 1017257646_sakarviai konc...
  1017257646_sakarviai aisk...
  1017257646_sakarviai brez...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  73 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Sauserių kaime (Nr. 618) 1017257654_1 sprendimas.d...
  1017257654_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  74 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakinių kaime (Nr. 619) 1017257686_1 sprendimas.d...
  1017257686_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  75 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pajuodupio kaime (Nr. 620) 1017257691_1 sprendimas.d...
  1017257691_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  76 Informacija dėl pastato Žalgirio g. 2, Priekulėje (Nr. 623) 1017257716_T10-623.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  77 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 621) 1017257711_1 sprendimas i...
  1017257711_1 priedas ...
  1017257711_2 priedas ad...
  1017257711_3 priedas ...
  1017257711_4 priedas ...
  1017257711_antikorupc_paz...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  78 Dėl Stasio Stuopelio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:11), esančio Eglynų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 622) 1017257713_stuopelis konc...
  1017257713_stuopelis aisk...
  1017257713_B_1_Plikiai_Ko...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  79 Dėl Alfredo Šiaulio žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0004:168), esančio Voveriškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 624) 1017257950_siaulys.doc
  1017257950_siaulys aiskin...
  1017257950_siaulys brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  80 Dėl Algio Armalio žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:171), esančio Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 625) 1017257953_armalis.doc
  1017257953_aiškinamasis ...
  1017257953_brėžinys arm...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  81 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Upitėnų kaime (Nr. 626) 1017258122_1 sprendimas.d...
  1017258122_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  82 Dėl leidimo išnuomoti katilinę Drevernoje (Nr. 627) 1017258147_1 Sprendimas T...
  1017258147_Alyvos.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  83 Dėl Kęstučio Cirtauto delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės Klaipėdos rajono iniciatyvos valdybą (Nr. 628) 1017258150_Dėl Cirtauto ...
  Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  84 Informacija dėl prašymo leisti rengti detalųjį planą (Nr. 629) 1017258179_T10-629.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  85 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Plikių miestelyje (Nr. 630) 1017258280_1 sprendimas.d...
  1017258280_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  86 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Greičiūnų kaime (Nr. 631) 1017258281_1 sprendimas.d...
  1017258281_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  87 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kiaulakių kaime (Nr. 632) 1017258282_1 sprendimas.d...
  1017258282_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  88 Dėl Liudos Jašinskienės ir Lietuvos Respublikos žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:44), esančio Kvietinių g. 9B, Gargždų mieste, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės būdo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 633) 1017258448_Aiskinamasis r...
  1017258448_Pagrindinis br...
  1017258448_sprendimas.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  89 Dėl Klaipėdos rajono Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 m. priemonių pakeitimo (Nr. 634) 1017258453_Sprendimas 201...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  90 Dėl panaudos sutarties su Telšių vyskupijos Caritu (Nr. 635) 1017258460_1 sprendimas T...
  1017258460_Caritas.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  91 Informacija dėl gauto prašymo Dėl Gargždų miesto herbo naudojimo (Nr. 636) 1017258509_T10-636.pdf
  Aldona Šėmienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  92 Dėl Remigijaus Luko žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:65), esančio Kvietinių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 637) 1017259042_lukas.doc
  1017259042_lukas aiskinam...
  1017259042_lukas Koncepci...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  93 Dėl Gražinos Malakauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:48), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 638) 1017259043_malakauskiene....
  1017259043_Aiskinamasis m...
  1017259043_Koncepcija G. ...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  94 Dėl Skaidrės Mikalauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:124), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 639) 1017259255_mikalauskiene ...
  1017259255_Aiskinamasis r...
  1017259255_Brezinys mikal...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  95 Dėl Reginos Vendelienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:224), esančio Jonušų kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 640) 1017259263_vendeliene.doc
  1017259263_Aiskinamasis ...
  1017259263_brezinys vende...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  96 Dėl Rolando Biloto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:161), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 646) 1017259701_bilotasGERAS.d...
  1017259701_Biloto aiskina...
  1017259701_Bilotas brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  97 Dėl Virginijaus Simučio žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:623), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 647) 1017259704_simutis agluon...
  1017259704_Simutis aiskin...
  1017259704_simutis brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  98 Dėl Mariaus Bliūdžiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:129), esančio Gvildžių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepciją (Nr. 648) 1017259720_bliudzius.doc
  1017259720_bliudzius aisk...
  1017259720_Brezinys Bliud...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  99 Dėl Juozo Petrausko žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:660), esančio Dituvos kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 649) 1017259723_petrauskas dit...
  1017259723_Koncepcija pet...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  100 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kuliškių kaime (Nr. 641) 1017259269_1 sprendimas.d...
  1017259269_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  101 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. 642) 1017259275_1 sprendimas.d...
  1017259275_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  102 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pangesų kaime (Nr. 650) 1017259726_1 sprendimas.d...
  1017259726_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  103 Dėl pavedimo Klaipėdos rajono savivaldybės merui (Nr. 651) Algirdas Liaudanskis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  104 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.