KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 9
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-10-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo nr. T11-46 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 548) 1017591928_T10-548_1.pdf
  1017591928_T10-548_2.pdf
  1017591928_T10-548_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą (Nr. 549) 1017592049_Sprendimo proj...
  1017592049_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-342 `Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 550) 1017592052_Sprendimo proj...
  1017592052_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl Klaipėdos rajono švietimo centro atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 552) 1017592060_sprendimo proj...
  1017592060_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Mokinių vežiojimo į mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 551) 1017592055_sprendimo proj...
  1017592055_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių nuomos tvarkos aprašo ir sporto salių nuomos kainų patvirtinimo (Nr. 553) 1017592074_Sprendimo proj...
  1017592074_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl Gargždų `Kranto` pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr. T11-5 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų pedagogų tarifikacijos sąrašų rengimo, tvirtinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 557) 1017592209_tarifkacijos f...
  1017592209_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003-07-31 sprendimo Nr. T11-108 `Dėl mokamų paslaugų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centre` pakeitimo (Nr. 543) 1017591495_sprendimo proj...
  1017591495_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T11-157 `Dėl mokamų nemedicininių ir medicininių paslaugų Klaipėdos rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose kainų nustatymo` pakeitimo (Nr. 544) 1017591511_sprendimo proj...
  1017591511_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T11-233 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 545) 1017591667_Sprendimas dė...
  1017591667_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl vaikų stebėjimo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje teikimo ir apmokėjimo (Nr. 578) 1017592714_Aiškinamasis ...
  1017592714_ku stebejimo p...
  1017592714_T10-578_1.docx
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo (Nr. 558) 1017592220_DĖL VADOVŲ A...
  1017592220_AIŠKINAMASIS ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  14 Dėl biudžetinės įstaigos Priekulės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 559) 1017592226_DĖL PRIEKULĖ...
  1017592226_AIŠKINAMASIS ...
  1017592226_antikorupcine ...
  1017592226_PRIEKULĖS KAI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl biudžetinės įstaigos Kretingalės kultūros centro teikiamų atklygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 560) 1017592227_DĖL KRETINGAL...
  1017592227_AIŠKINAMASIS ...
  1017592227_antikorupcine ...
  1017592227_KRETINGALES PA...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl biudžetinės įstaigos Vėžaičių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 564) 1017592234_DĖL VĖŽAIČ...
  1017592234_AIŠKINAMASIS ...
  1017592234_VĖŽAIČIŲ K...
  1017592234_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl biudžetinės įstaigos Dovilų etninės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 565) 1017592239_DĖL DOVILŲ E...
  1017592239_AIŠKINAMASIS ...
  1017592239_ANTIKORUPCINIO...
  1017592239_DOVILŲ KAINOS...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl biudžetinės įstaigos Veiviržėnų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 566) 1017592243_DĖL VEIVIRŽ...
  1017592243_AIŠKINAMASIS ...
  1017592243_VEIVIRŽENU KA...
  1017592243_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 562) 1017592229_DĖL SPORTO CE...
  1017592229_AIŠKINAMASIS ...
  1017592229_SPORTO CENTRO ...
  1017592229_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl biudžetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 561) 1017592228_DĖL BIBLIOTEK...
  1017592228_AIŠKINAMASIS ...
  1017592228_BIBLIOTEKOS PA...
  1017592228_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 563) 1017592232_DĖL MUZIEJAUS...
  1017592232_AIŠKINAMASIS ...
  1017592232_MUZIEJAUS KAIN...
  1017592232_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-08-28 sprendimo Nr. T11-394 `Dėl socialinės globos kainų` pripažinimo netekusiu galios (Nr. 567) 1017592252_Aisk. r. Dėl ...
  1017592252_T10-567_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-08-28 sprendimo Nr. T11-441 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje teikiamų paslaugų neblaiviems asmenims įkainio patvirtinimo` 1 punkto pakeitimo (Nr. 568) 1017592260_Del Klaipedos ...
  1017592260_Aisk. r. Dėl ...
  1017592260_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 569) 1017592276_DEL TRANSPORTO...
  1017592276_Aisk. r. Dėl ...
  1017592276_antikorupcine ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 570) 1017592292_DEL MOKEJIMO U...
  1017592292_Aišk.raštas ...
  1017592292_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T11-233 `Dėl VšĮ Gargždų socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų` pakeitimo (Nr. 577) 1017592610_Del Klaipedos ...
  1017592610_Aisk. r. Dėl ...
  1017592610_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T11-232 `Dėl Klaipėdos rajono VšĮ Priekulės socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų` pakeitimo (Nr. 576) 1017592592_Del Klaipedos ...
  1017592592_Aisk. r. Dėl ...
  1017592592_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T11-234 `Dėl Gargždų ugdymo centre `Naminukas` teikiamų socialinių paslaugų kainos` pakeitimo (Nr. 574) 1017592578_Del Klaipedos ...
  1017592578_Aisk. r. Dėl ...
  1017592578_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T11-231 `Dėl Klaipėdos rajono paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų` pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T11-140 `Dėl lėšų skyrimo Šv. apaštalo Andriejaus parapijos dienos centro išlaikymui` pakeitimo (Nr. 555) Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl pritarimo dalyvauti projekte `Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas 2015-2017 metais` (Nr. 571) 1017592316_T11-sprendimas...
  1017592316_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T11-493 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo` pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl 2013 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-253 `Dėl Klaipėdos rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų tvirtinimo` dalinio keitimo (Nr. 573) 1017592539_Prasymas ir pa...
  1017592539_SVV nuostatu p...
  1017592539_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T11-258 ,,Dėl savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 547) 1017591855_T10-547.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2015 metų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių (Nr. 579) 1017592737_sprend proj de...
  1017592737_1 VMI 2014 09 ...
  1017592737_2 VMI 2014 09 ...
  1017592737_3 LRV nutarima...
  1017592737_4 numatomi fik...
  1017592737_5 verslo liud ...
  1017592737_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  37 Dėl UAB `Klaipėdos rajono energija` centralizuotai tiekiamos šilumos kainos skirtumo kompensavimo Vėžaičių miestelio gyventojams (Nr. 556) 1017592161_T10-556_1.doc
  1017592161_T10-556_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  38 Dėl Pleinlaukių, Molynės ir Trempų gatvių pavadinimų suteikimo Trušelių kaime (Nr. 526) 1017591145_1 sprendimas.d...
  1017591145_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl Griklaukių ir Juodlaukių gatvių pavadinimų suteikimo Lelių kaime (Nr. 528) 1017591156_1 sprendimas.d...
  1017591156_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Karklų gatvės pavadinimo Suteikimo Klemiškės I kaime (Nr. 529) 1017591190_1 sprendimas.d...
  1017591190_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Dėl Gėrybių gatvės pavadinimo suteikimo Jakų kaime (Nr. 530) 1017591195_1 sprendimas.d...
  1017591195_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Skroblų gatvės pavadinimo suteikimo Dumpių kaime (Nr. 531) 1017591214_1 sprendimas.d...
  1017591214_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl Mažųjų Jakų gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje (Nr. 532) 1017591222_1 sprendimas.d...
  1017591222_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl Žvyro gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 534) 1017591253_1 sprendimas.d...
  1017591253_2 planas.PDF
  1017591253_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl Sembos, Žemininkų ir Notangos gatvių pavadinimų suteikimo Rimkų kaime (Nr. 533) 1017591249_1 sprendimas.d...
  1017591249_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl Radailių kaimo Vėveriškių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 527) 1017591149_1 sprendimas.d...
  1017591149_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl Dituvos kaimo Keleivių ir Šv. Kristoforo gatvių pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 535) 1017591256_1 sprendimas.d...
  1017591256_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl Plikių miestelio Klaipėdos gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Dėl Vilniaus gatvės pavadinimo suteikimo Vėžaičių miestelyje (Nr. 537) 1017591273_1 sprendimas.d...
  1017591273_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Dėl UAB „V. Paulius & associates real estate“ žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007: 14, 5544/0007:117, 5544/0007:211), esančių Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 538) 1017591281_paulius 14, 11...
  1017591281_aiskinamasis p...
  1017591281_brezinys pauli...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 Dėl UAB „V. Paulius & associates real estate“ žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:39), esančio Laistų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 539) 1017591297_paulius 39 ger...
  1017591297_aiskinamasis p...
  1017591297_T10-539_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 Dėl Eugenijos Leščiauskienės žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:114, 5523/0002:123), esančių Klemiškės I kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 540) 1017591326_aiskinamasis l...
  1017591326_brezinys lesci...
  1017591326_lesciauskiene ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  53 Dėl UAB „Alkanta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0008:169), esančio Skinijos g. 1, Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo būdo pakeitimo (Nr. 541) 1017591479_alkantageras.d...
  1017591479_aiskinamasis a...
  1017591479_alkanta brezin...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  54 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-25 „Dėl Jadvygos Miliauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:373), esančio Šakinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 542) 1017591489_stankejevas pa...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  56 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 585) 1017593891_sprendimo proj...
  1017593891_ANTIKORUPCINIO...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  57 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-07-28 sprendimo Nr. T11-372 „Dėl Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009-2020 m. su situacijos analize patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 591) 1017594114_2014-10 PLETRO...
  1017594114_T10-591_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  58 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. programų pakeitimo (Nr. 590) 1017594086_Sprendimo proj...
  1017594086_1 programa_201...
  1017594086_2 programa_201...
  1017594086_3 programa_201...
  1017594086_4 programa_201...
  1017594086_5 programa_201...
  1017594086_6 programa_201...
  1017594086_7 programa_201...
  1017594086_8 programa_201...
  1017594086_9 programa_201...
  1017594086_4 PRIEDAS.xls
  1017594086_2 pr. 5 PRIEDA...
  1017594086_9 pr. 5 PRIEDA...
  1017594086_SVP_spalis_Tar...
  1017594086_antikorupcine ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  59 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 589) 1017594043_sprend del biu...
  1017594043_1 sprend pried...
  1017594043_2 aiskinamojo ...
  1017594043_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  60 Dėl Švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo normatyvų ir finansavimo prioritetų (Nr. 581) 1017593388_Sprendimas dė...
  1017593388_Aplinkos finan...
  1017593388_Aiskinamasis r...
  1017593388_Aiskinamojo ra...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  61 Dėl Klaipėdos rajono Priekulės seniūnijos Drevernos prieplaukos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 583) 1017593632_Priekulė.doc
  1017593632_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  62 Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 588) 1017594016_sprend alkoh p...
  1017594016_aiškin rašta...
  1017594016_priedas alkoh ...
  1017594016_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  63 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-143 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 593) 1017594258_dockeiciamas04...
  1017594258_tarybos sprend...
  1017594258_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  64 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų seniūnijos teikiamos viešojo tualeto paslaugos Gargždų mieste kainos nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  65 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-205 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo (Nr. 582) 1017593631_Sprend proj de...
  1017593631_Viet rinkl kai...
  1017593631_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  66 ATIDĖTAS. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  67 Dėl UAB `Klaipėdos ugnė` bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. 586) 1017594007_SPRENDIMAS KL....
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  68 Dėl pastato Priekulėje paskirties pakeitimo (Nr. 592) 1017594118_1 Sprendimas T...
  1017594118_Priekules bend...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  69 Dėl pritarimo teikti projekto „Krašto kelio Nr. 227 žiedinės sankryžos (tarp Gargždų miesto Gamyklos, Pušų ir Karaliaus Mindaugo gatvių) projektavimo ir įrengimo“ paraišką (Nr. 596) 1017594720_2014-10-22_4TS...
  1017594720_2014-10-20 ais...
  1017594720_20141016_proto...
  1017594720_20141016_proto...
  1017594720_20141016_proto...
  1017594720_20141017_rasta...
  1017594720_korupcijos pre...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  70 Dėl Kretingalės miestelio bendrojo plano patvirtinimo (Nr. 594) 1017594705_sprend-Kreting...
  1017594705_sprend-Kreting...
  1017594705_KRETINGALE_ BP...
  1017594705_d 1 br_Kreting...
  1017594705_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  71 Dėl Vėžaičių miestelio bendrojo plano patvirtinimo (Nr. 595) 1017594714_sprend-Vezaici...
  1017594714_sprend-Vezaici...
  1017594714_VEZAICIU BP SP...
  1017594714_sr d 1 br_Veza...
  1017594714_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  72 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. 597) 1017595151_Priesgaisr tar...
  1017595151_priesgaisrines...
  1017595151_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  73 Dėl Rasos Petrulienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:204), esančio Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 599) 1017596475_petruliene.doc
  1017596475_doc00779020141...
  1017596475_doc00779120141...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  74 Dėl Vytauto Laurinavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:111), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 600) 1017596484_laurinavicius....
  1017596484_aiskinamasis l...
  1017596484_brezinys lauri...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  75 Dėl Vitalijos Paulavičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:163), UAB „Marių uostas“ žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:164), esančių Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 601) 1017596493_paulaviciene.d...
  1017596493_doc00779320141...
  1017596493_doc00779420141...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  76 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.