KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 2
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-02-26 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015-2017 m. tvirtinimo (Nr. 71) 1017645947_Sprendimas del...
  1017645947_SVP 2015-2017 ...
  1017645947_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. 47) 1017645219_Sav biudzeto 2...
  1017645219_1 Sprend pried...
  1017645219_2 Svietimo sky...
  1017645219_3 2015 m MK le...
  1017645219_4 Administraci...
  1017645219_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  3 Dėl pritarimo dekoratyviniam užrašui „GARGŽDĀ“ ir jo įrengimo (Nr. 46) 1017645200_T10-46.pdf
  1017645200_T10-46_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  4 Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 66) 1017645391_Sprendimo proj...
  1017645391_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. 67) 1017645402_Sprendimo proj...
  1017645402_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Dėl viešosios įstaigos `Gargždų futbolas` 2015 metų `Jaunųjų futbolininkų ugdymas` programos patvirtinimo (Nr. 68) 1017645411_JFU 2015 progr...
  1017645411_antikorupcinio...
  1017645411_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos `Žiemys` 2015 metų `Jaunųjų buriuotojų ugdymas` programos patvirtinimo (Nr. 69) 1017645415_Sprendimo proj...
  1017645415_2015 m program...
  1017645415_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą 2014 metais (Nr. 53) 1017645264_T10-53.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą (Nr. 70) 1017645588_T10-70.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 48) 1017645251_1_SPRENDIMAS_2...
  1017645251_ministro_isaky...
  1017645251_VBT_aprasas_20...
  1017645251_VBT_aprasas_20...
  1017645251_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Gargždų krašto muziejaus 2014 metų veiklos ataskaitų ir metinio veiklos plano patvirtinimo (Nr. 54) 1017645275_DĖL MUZIEJAUS...
  1017645275_AIŠKINAMASIS ...
  1017645275_MUZIEJAUS VADO...
  1017645275_MUZIEJAUS STAT...
  1017645275_MUZIEJAUS PLAN...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl Slengių mokyklos - daugiafunkcio centro veiklai reikalingų patalpų nuomos konkurso organizavimo (Nr. 49) 1017645252_1 sprendimas T...
  1017645252_Protokol del S...
  1017645252_Slengiu darz ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  13 Dėl 2014 m. Privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų ataskaitos tvirtinimo (Nr. 50) 1017645254_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  14 Dėl tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T11-90 „Dėl panaudos sutarties su VšĮ Žinių vadybos institutu` dalinio pakeitimo (Nr. 51) 1017645256_1 Sprendimas T...
  1017645256_Ziniu visuom i...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  15 Dėl Ištakų ir Einorių gatvių pavadinimų suteikimo Stančių kaime (Nr. 55) 1017645281_1 sprendimas.d...
  1017645281_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Saulėlydžio gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. 56) 1017645285_1 sprendimas.d...
  1017645285_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl Kūliškių gatvės pavadinimo suteikimo Gargždų mieste (Nr. 57) 1017645287_1 sprendimas.d...
  1017645287_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Gabrieliaus Engelio gatvės pavadinimo suteikimo Kretingalės miestelyje (Nr. 58) 1017645311_1 sprendimas.d...
  1017645311_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Kretingalės miestelio Klevų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 59) 1017645312_1 sprendimas.d...
  1017645312_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Kregždžių gatvės pavadinimo suteikimo Vytaučių kaime (Nr. 60) 1017645322_1 sprendimas.d...
  1017645322_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Žemaičių gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 61) 1017645341_1 sprendimas.d...
  1017645341_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Eglynų kaimo Sėlenų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 62) 1017645343_1 sprendimas.d...
  1017645343_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Danės gatvės pavadinimo suteikimo Gvildžių kaime (Nr. 63) 1017645348_1 sprendimas.d...
  1017645348_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Vingio gatvės pavadinimo suteikimo Drevernos kaime (Nr. 64) 1017645349_1 sprendimas.d...
  1017645349_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Santakos gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. 65) 1017645351_1 sprendimas.d...
  1017645351_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą - dirbtinės dangos sporto aikšteles (Nr. 52) 1017645262_1 Sprendimas T...
  1017645262_KKSporto dep s...
  1017645262_V-1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. Nr. T11-5 „Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. 72) 1017646709_dėl matinimo....
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  28 Dėl 2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. 73) 1017646712_SPR_projektas_...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. sąmatos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  30 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai (Nr. 77) 1017646982_projektas dėl...
  1017646982_VSP funkcijų ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos vyriausiuoju gydytoju A. Ignotu Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015-2016 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo (Nr. 81) 1017647315_T10-81_1.pdf
  1017647315_T10-81_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2014 m. ataskaitos pateikimo (Nr. 75) 1017646731_T10-75_1.pdf
  1017646731_doc00965120150...
  1017646731_doc00965220150...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano (Nr. 78) 1017647168_Priedas 2015 m...
  1017647168_Aiškinamasis ...
  1017647168_antikorupcinio...
  1017647168_projektas.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. 80) 1017647187_Sprend proj SA...
  1017647187_2014 SAARS ata...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių patvirtinimo (Nr. 79) 1017647173_Sprend proj SA...
  1017647173_antikorupcinio...
  1017647173_T10-79_3.xls
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  37 Informacija dėl Pajūrio regioninio parko ribų ir tvarkymo planų (Nr. 76) 1017646946_T10-76_1.pdf
  1017646946_T10-76_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  38 Dėl patalpų, esančių Kaštonų g. 4, Gobergiškės k., perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Dauparų bendruomenei (Nr. 83) 1017647397_1 sprendimas T...
  1017647397_T10-83.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Informacija dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos (Nr. 85) 1017647531_T10-85.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  40 informacija dėl Gargždų karjerų teritorijos vystymo veiksmų programos iki 2025 metų (Nr. 87) 1017647890_doc00967720150...
  1017647890_doc00967820150...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos veiklą 2014 metais (Nr. 88) 1017648164_T10-88_1.pdf
  1017648164_T10-88_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T11-74 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų` pripažinimo netekusiu galios (Nr. 84) 1017647506_sprend del 200...
  1017647506_2009 02 26 spr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 89) 1017648173_TP koncepcija ...
  1017648173_TP koncepcija ...
  1017648173_2_Klaipedos_ra...
  1017648173_2_Koncepcija_N...
  1017648173_2_Koncepcija_N...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  44 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.