KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 3
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-03-31 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo (Nr. T10-105) 1017801678_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų tvirtinimo (Nr. T10-120) 1017801886_vaivorykstes a...
  1017801886_2015 metu Veiv...
  1017801886_Priekules I. S...
  1017801886_Minijos progim...
  1017801886_2015 m Endriej...
  1017801886_Kranto pagr. m...
  1017801886_Agluonenu pagr...
  1017801886_2015 m Dituvos...
  1017801886_2015 m Dovilu ...
  1017801886_2015 m Judrenu...
  1017801886_kretingales ve...
  1017801886_2015 m Ketverg...
  1017801886_Lapiu p.m. dir...
  1017801886_Plikiu p m ata...
  1017801886_Siupariu pagr....
  1017801886_Vezaiciu p.m. ...
  1017801886_2015 m Pasluz...
  1017801886_Slengiu Direkt...
  1017801886_Kvietiniu veik...
  1017801886_Naminukas.doc
  1017801886_Saulutė.doc
  1017801886_Ąžuoliukas.d...
  1017801886_Gintarėlis.do...
  1017801886_Agluonėnų l....
  1017801886_Dovilų l.d..d...
  1017801886_Drevernos l-d....
  1017801886_Kretingalės l...
  1017801886_Priekulės l-d...
  1017801886_Vezaiciu l-d.d...
  1017801886_Gargzdu muziko...
  1017801886_2015 m. PMM di...
  1017801886_Sporto mokyklo...
  1017801886_Laisvalaikio c...
  1017801886_PPT.doc
  1017801886_Svietimo centr...
  1017801886_sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. T10-104) 1017801647_Sprendimo proj...
  1017801647_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl pritarimo 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. T10-94) 1017799589_T10-94.doc
  1017799589_T10-94_1.DOC
  1017799589_T10-94_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos rajono savivaldybės privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-148) 1017804002_projektas.pdf
  1017804002_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T11-222 „Dėl įgaliojimo organizuoti švietimo įstaigų vadovų konkursus“ 1 punkto pakeitimo (Nr. T10-161) 1017804718_spr. projektas...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Priekulės socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių sąrašo papildymo (Nr. T10-98) 1017800483_Del Priekulės...
  1017800483_Aišk.raštas ...
  1017800483_Priekulės soc...
  1017800483_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių sąrašo papildymo (Nr. T10-97) 1017800436_Del Gargždų ...
  1017800436_Aišk.raštas ...
  1017800436_Gargždų soci...
  1017800436_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl socialinių paslaugų teikimo globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Gargždų socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-103) 1017801235_Dėl socialini...
  1017801235_Aišk.raštas ...
  1017801235_Socialinių pa...
  1017801235_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-24 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros Klaipėdos rajone aprašo tvirtinimo“ papildymo (Nr. T10-121) 1017802234_15 priedas Kla...
  1017802234_sprendimas.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl pritarimo teikti projekto `Baukštės siurblinės rekonstrukcija Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.` paraišką (Nr. T10-127) Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl pritarimo programai „Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimas“ ir jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T10-142) 1017803522_2016-03_Progra...
  1017803522_2016-02-17 pro...
  1017803522_JV sutartis AS...
  1017803522_2016-03_Klaipe...
  1017803522_2016-03_JV sut...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-143) 1017803534_Protokolas A20...
  1017803534_TIC veiklos at...
  1017803534_2016-03 dėl T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui dėl projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimo (Nr. T10-141) 1017803511_2016-03_dėl p...
  1017803511_2016-03_Sutart...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo T11-165 `Dėl Klaipėdos rajono viešųjų vietų, kuriose gali būti vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, nustatymo` papildymo (Nr. T10-147) 1017803918_sprendimas dė...
  1017803918_aiškin rašta...
  1017803918_doc06420320160...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kelių ir gatvių apšvietimo linijų įrengimo eiliškumo iki 2025 metų sąrašo pritarimo (Nr. T10-124) 1017802697_SPRENDIMAS DĖ...
  1017802697_EILIŠKUMO SĄ...
  1017802697_AIŠKINAMASIS ...
  1017802697_GATVIŲ APŠVI...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  17 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2016 m. vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-129) 1017803402_Tarybos sprend...
  1017803402_Objektų sąra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  18 Dėl Klaipėdos rajono kultūros įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo (Nr. T10-106) 1017801690_2016 Kulturos ...
  1017801690_2016 GKC etatu...
  1017801690_2016 kulturos ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  19 Dėl biudžetinės įstaigos sporto centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-128) 1017803375_DĖL SPORTO CE...
  1017803375_SPORTO CENTRO ...
  1017803375_AIŠKINAMASIS ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl kultūros įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo (Nr. T10-135) 1017803452_DEL KULTŪROS ...
  1017803452_AIŠKINAMASIS ...
  1017803452_BIBLIOTEKOS VA...
  1017803452_GARGŽDŲ KC V...
  1017803452_DOVILŲ ATASKA...
  1017803452_PRIEKULĖS KC ...
  1017803452_VEIVIRŽĖNŲ ...
  1017803452_VĖŽAIČIŲ K...
  1017803452_KRETINGALĖS K...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus 2015 metų veiklos ataskaitų ir metinio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T10-136) 1017803462_DĖL MUZIEJAUS...
  1017803462_AIŠKINAMASIS ...
  1017803462_MUZIEJAUS VADO...
  1017803462_MUZIEJAUS PLAN...
  1017803462_MUZIEJAUS STA...
  1017803462_MUZIEJAUS ATAS...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl pakeistų Jono Lankučio viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-138) 1017803481_DĖL PAKEISTŲ...
  1017803481_BIBLIOTEKOS PA...
  1017803481_AIŠKINAMASIS ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl biudžetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo (Nr. T10-137) 1017803470_DĖL BIBLIOTEK...
  1017803470_BIBLIOTEKOS FI...
  1017803470_AIŠKINAMASIS ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Vytauto Majoro vardo tautodailininko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-140) 1017803500_V_MajoroPREM_t...
  1017803500_V_MajoroPREM_n...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl pakeistų Veiviržėnų kultūros centro nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-139) 1017803495_DĖL VEIVIRŽ...
  1017803495_VEIVIRŽĖNŲ ...
  1017803495_AIŠKINAMASIS ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T11-424 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo` dalinio pakeitimo (Nr. T10-149) 1017804116_Sprendimo proj...
  1017804116_Janusevicius_s...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-330 „Dėl Alberto Jagudino (Albert Jagudin) žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:249), esančio Šlapšilės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-92) 1017792842_jagudin panaik...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl siūlymo AB `Klaipėdos vanduo` akcininkų susirinkimui (Nr. T10-126) 1017803300_1 sprendimas T...
  1017803300_Raštas Taryba...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-130) 1017803406_Sprendimas_dal...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl sutikimo perimti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos perduodamą valstybės turtą (Nr. T10-96) 1017799864_1 Sprendimas T...
  1017799864_Biblioteka siu...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ įstatų pakeitimo (Nr. T10-95) 1017799855_1 Sprendimas T...
  1017799855_St keliup sk p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  32 Dėl sutikimo įsigyti krovininį automobilį Viešosios įstaigos `Gargždų švara` veiklai (Nr. T10-118) 1017801826_AUTO PIRKIMAS....
  1017801826_T10-118.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  33 Dėl žemės sklypo ar patalpų, tinkamų Gargždų krašto muziejaus plėtrai, pirkimo komisijos sudarymo (Nr. T10-108) 1017801713_1 sprendimas T...
  1017801713_Muziejaus 2016...
  1017801713_Muziejaus 2016...
  1017801713_Muziejaus 2016...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  34 Dėl turto, esančio Venckų k., perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai (Nr. T10-109) 1017801749_Priekules gim ...
  1017801749_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  35 Dėl Pangesų kaimo Raštų gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-131) 1017803409_1 sprendimas.d...
  1017803409_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Šviesos ir Skrydžio gatvių pavadinimų suteikimo Dovilų miestelyje (Nr. T10-110) 1017801759_1 sprendimas.d...
  1017801759_2 planas.pdf
  1017801759_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Ąžuolų ir Baravykų gatvių pavadinimų suteikimo Jurgių kaime (Nr. T10-133) 1017803426_2 planas.pdf
  1017803426_Protokolas.pdf
  1017803426_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl Agluonos gatvės pavadinimo suteikimo Piktožių kaime (Nr. T10-134) 1017803439_1 sprendimas.d...
  1017803439_Priedas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl Dvaro gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. T10-132) 1017803412_1 sprendimas.d...
  1017803412_Priedas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Svajų gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. T10-111) 1017801796_1 sprendimas.d...
  1017801796_2 planas.pdf
  1017801796_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Alnavos gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. T10-113) 1017801801_1 sprendimas.d...
  1017801801_2 planas.pdf
  1017801801_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl Aitvarų gatvės pavadinimo suteikimo Svencelės kaime (Nr. T10-114) 1017801807_1 sprendimas.d...
  1017801807_2 planas.pdf
  1017801807_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl Lenktosios gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. T10-112) 1017801799_1 sprendimas.d...
  1017801799_Priedas.pdf
  1017801799_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Dėl Kaštonų gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. T10-115) 1017801813_1 sprendimas.d...
  1017801813_2 planas.pdf
  1017801813_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  45 Dėl Vijūnų, Salačių ir Vieškelio gatvių pavadinimų suteikimo Žiobrių kaime (Nr. T10-116) 1017801822_1 sprendimas.d...
  1017801822_2 planas.pdf
  1017801822_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl Versmės gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime (Nr. T10-117) 1017801823_1 sprendimas.d...
  1017801823_2 planas.pdf
  1017801823_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T11-205 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T11-672 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo` dalinio pakeitimo` pakeitimo (Nr. T10-125) 1017802893_Sprendimo proj...
  1017802893_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  48 Dėl Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T11-329 `Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo` (2014-04-24 Nr. T11-204 redakcija) pakeitimo ir panaikinimo (Nr. T10-144) 1017803624_Sprendimo proj...
  1017803624_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  49 Dėl akcinės bendrovės `Klaipėdos vanduo` 2016-2018 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. T10-146) 1017803833_Sprendimo proj...
  1017803833_2016-2018 AB K...
  1017803833_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  50 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-4 „Dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-123) 1017802249_Dėl administr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  51 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T11-13 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo prie Klaipėdos rajono savivaldybės“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-122) 1017802246_Dėl administr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  52 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-118 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo` pakeitimo (Nr. T10-102) 1017801224_doc01373920160...
  1017801224_doc01373820160...
  1017801224_Dėl etikos ko...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T11-17 `Dėl delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus` pakeitimo (Nr. T10-107) 1017801704_doc01374020160...
  1017801704_Dėl delegavi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  54 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano (Nr. T10-158) 1017804364_projektas.doc
  1017804364_Priedas.doc
  1017804364_Aiškinamasis ...
  1017804364_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  55 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-151) 1017804152_Dėl Visuomen...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  56 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-152) 1017804155_Gargždų PSPC...
  1017804155_Gargdu pspc-16...
  1017804155_Gargzdu PSPC-1...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  57 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-153) 1017804157_Gargždų ligo...
  1017804157_Gargždų ligo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  58 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-154) 1017804161_Priekulės PSP...
  1017804161_Priekulė.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  59 Dėl viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-155) 1017804199_paupių PSPC v...
  1017804199_Paupiai.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  60 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T11-247 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-156) 1017804224_Sprendimo proj...
  1017804224_BST nuostatai_...
  1017804224_BST nuostatai_...
  1017804224_BST nuostatai_...
  1017804224_Vyriausybės a...
  1017804224_Darbo grupės ...
  1017804224_Darbo grupės ...
  1017804224_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  61 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-40 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-157) 1017804249_Bendruomenės ...
  1017804249_Lyginamasis va...
  1017804249_Sprendimas dė...
  1017804249_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  62 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos užduočių įvykdymo vertinimo ir einamųjų metų kiekybinių ir kokybinių rodiklių nustatymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-163) 1017806804_Dėl komisijos...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  63 Dėl Tvenkinių gatvės pavadinimo suteikimo Juodikių kaime (Nr. T10-160) 1017804716_1 sprendimas.d...
  1017804716_2 planas.pdf
  1017804716_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  64 Dėl žemės sklypų dalių paėmimo visuomenės poreikiams ir Tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T11-309 „Dėl žemės sklypų dalių, patenkančių į projektuojamo kelio Rimkai-Lėbartai-Dovilai ribas, pirkimo komisijos sudarymo ir tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-334 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-162) 1017804951_1 sprendimas T...
  1017804951_Lebartai siulo...
  1017804951_Lebartai siulo...
  1017804951_Lebartu bendr ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  65 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Aivaro Vasyliaus atstatydinimo iš užimamų pareigų (Nr. T10-159) 1017804650_Dėl antikorup...
  1017804650_doc01371420160...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  66 Informacija dėl Savivaldybės mero ir tarybos narių nusišalinimo bei nusišalinimo nepriėmimo kriterijų Sistemos Administratorius
  Pritarė
  67 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje reikalavimas dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-14 nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ 4 punkto vykdymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  68 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-298 1 punktu patvirtinto paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo naujos redakcijos pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  69 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-297 1 punktu patvirtinimo kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašo naujos redakcijos pakeitimo (papildymo) Sistemos Administratorius
  Pritarė
  70 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklą 2015 metais Sistemos Administratorius
  Pritarė
  71 Informacija apie kūno kultūros ir sporto dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2015 metų konkursą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  72 Informacija apie Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimą 2015 metais Sistemos Administratorius
  Pritarė
  73 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto atitikties teisės aktams Sistemos Administratorius
  Pritarė
  74 Informacija dėl Teresės Astrauskaitės 2016-02-03 prašymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  75 Informacija dėl Savivaldybės tarybos 2016-01-28 protokolinio sprendimo Nr. T1-1 Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  76 Informacija dėl Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ projektų įgyvendinimo ir finansinių ataskaitų Sistemos Administratorius
  Pritarė
  77 Informacija dėl Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartalo projekto Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  78 Informacija dėl Klaipėdos rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2015 m. vykdymo. Sistemos Administratorius
  Pritarė
  79 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.