KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 4
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-04-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2015-04-14 – 2015-12-31 veiklos ataskaitai (Nr. T10-174) 1017815023_mero ataskaita...
  1017815023_MERO ATASKAITA...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. T10-175) 1017815055_direkt atask.....
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. T10-165) 1017814591_Sprendimo proj...
  1017814591_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano priemonių plano 2016–2018 metams patvirtinimo (Nr. T10-166) 1017814597_Sprendimo proj...
  1017814597_JPSP priemones...
  1017814597_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T10-168) 1017814652_DĖL GARBĖS P...
  1017814652_DĖL GARBĖS P...
  1017814652_ATRANKOS KOMOS...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl leidimo Veiviržėnų seniūnijai įrengti skulptūrą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės Akto signataro Kazimiero Antanavičiaus gimimo ir vaikystės vietai Balsėnų kaime pažymėti (Nr. T10-167) 1017814638_DĖL K. ANTANA...
  1017814638_VEIVIRŽĖNŲ ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (Nr. T10-172) 1017814742_Vadovų pateik...
  1017814742_ASPĮ veiklos ...
  1017814742_Komisijos prot...
  1017814742_ASPĮ vadovų ...
  1017814742_dėl siektini...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T11-414 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-179) 1017815419_Dėl Klaipėdo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-40 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T10-194) 1017815557_Dėl Klaipėdo...
  1017815557_Klaipėdos raj...
  1017815557_Protokolas 201...
  1017815557_Protokolas 201...
  1017815557_Lyginamasis va...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-171) 1017814734_2015 m. stebe...
  1017814734_Dėl Klaipėdo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 m. ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-197) 1017815855_dėl funkcijų...
  1017815855_VSF ataskaita_...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo (Nr. T10-178) 1017815371_Del socialiniu...
  1017815371_Gargždų soci...
  1017815371_Klaipėdos raj...
  1017815371_Priekulės soc...
  1017815371_Viliaus Gaigal...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti (Nr. T10-199) 1017817065_T10-199.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo` (2015 m. spalio 29 d. redakcija Nr. T11-339) pakeitimo (Nr. T10-169) 1017814729_Dėl reglament...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-241 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų ir Antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-173) 1017814944_doc01445520160...
  1017814944_Dėl antikorup...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Gargždų ugdymo centro `Naminukas` audito atlikimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano pakeitimo (Nr. T10-195) 1017815613_Dėl Klaipėdo...
  1017815613_Klaipėdos raj...
  1017815613_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2016-2020 metams patvirtinimo (Nr. T10-198) 1017816044_Savivaldybės ...
  1017816044_Klaipėdos raj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. T10-176) 1017815136_Antikorupcinio...
  1017815136_T10-176.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  20 Dėl 2016 metų Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų, skirtų Vietos bendruomenių metams, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-177) 1017815351_1_priedas_para...
  1017815351_2_priedas_atas...
  1017815351_Sprendimas_NVO...
  1017815351_Bendruomeniu_m...
  1017815351_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų, skirtų senųjų kapinių priežiūros darbams, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-180) 1017815495_Sprendimo proj...
  1017815495_1 priedas _par...
  1017815495_2 priedas _ata...
  1017815495_Tvarkos aprasa...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T10-196) 1017815839_DĖL GARGŽDŲ...
  1017815839_GKC ĮKAINIAI ...
  1017815839_GKC ĮKAINIAI....
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Šilgalių kaimo Benčio gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-181) 1017815498_1 sprendimas.d...
  1017815498_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Piktvardės gatvės pavadinimo suteikimo Dreižių kaime (Nr. T10-182) 1017815501_1 sprendimas.d...
  1017815501_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Arimų gatvės pavadinimo suteikimo Martinų kaime (Nr. T10-183) 1017815503_1 sprendimas.d...
  1017815503_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Nakties gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. T10-184) 1017815504_1 sprendimas.d...
  1017815504_2 planas.pdf
  1017815504_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Korių gatvės pavadinimo suteikimo Ruslių kaime (Nr. T10-185) 1017815505_1 sprendimas.d...
  1017815505_Priedas.pdf
  1017815505_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Arimų gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. T10-186) 1017815515_1 sprendimas.d...
  1017815515_2 planas.pdf
  1017815515_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Pataisų gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. T10-187) 1017815524_1 sprendimas.d...
  1017815524_Priedas.pdf
  1017815524_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Stakaimio gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-189) 1017815530_1 sprendimas.d...
  1017815530_2 planas.pdf
  1017815530_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Laukstyčių gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. T10-190) 1017815534_1 sprendimas.d...
  1017815534_Priedas.pdf
  1017815534_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Druskos gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime (Nr. T10-200) 1017817133_1 sprendimas.d...
  1017817133_2 planas.pdf
  1017817133_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl 2014-09-25 sprendimo Nr. T11-395 `Dėl Vyšnių gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime` pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-188) 1017815528_NŽT Raštas.p...
  1017815528_T11-395.pdf
  1017815528_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl turto, esančio Klaipėdos g. 74, Gargžduose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Gargždų atviram jaunimo centrui (Nr. T10-164) 1017814577_1 sprendimas T...
  1017814577_Svietimas pras...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu (Nr. T10-191) 1017815543_1 sprendimas T...
  1017815543_Kl vanduo akci...
  1017815543_Kl vanduo akci...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl turto, esančio Kretingalės seniūnijoje, perdavimo valdyti panaudos pagrindais viešajai įstaigai Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. T10-192) 1017815549_1 sprendimas T...
  1017815549_Paupiu PSPC pr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl patalpų, esančių Mokyklos g. 21, Endriejave, ir Mokyklos g. 1, Veiviržėnuose, perdavimo valdyti panaudos pagrindais Gargždų muzikos mokyklai (Nr. T10-193) 1017815555_1 sprendimas T...
  1017815555_G muz mok pras...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  38 Dėl pritarimo koncesijos sutarties dėl Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus funkcijų projektui (Nr. T10-201) 1017817413_1 Sprendimas T...
  1017817413_Finmin pritari...
  1017817413_Hortivita.pdf
  1017817413_Isvada_del_kon...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  39 Dėl Viešosios įstaigos `Gargždų futbolas` dalininkų susirinkimo (Nr. T10-203) 1017817456_sprendimas_fut...
  1017817456_Valdybos veikl...
  1017817456_2015 Veiklos a...
  1017817456_2015 m. GF fin...
  1017817456_Įstatu straip...
  1017817456_Gargzdu_futbol...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T11-572 „Dėl biudžetinės įstaigos Sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T10-202) 1017817443_Sprendimas_SC_...
  1017817443_1017816010_1.p...
  1017817443_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Klaipėdos rajono rinkodaros ir komunikacijos strategijos tvirtinimo (Nr. T10-204) 1017817586_KR rinkodaros ...
  1017817586_Stiliaus vadov...
  1017817586_Stiliaus vadov...
  1017817586_KR prekes zenk...
  1017817586_2016 04 20 Pro...
  1017817586_2016-04-20 Tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  42 Dėl 2013 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-493 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo` dalinio keitimo (Nr. T10-206) 1017817744_Tarybos sprend...
  1017817744_A6-152.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. programų pakeitimo (Nr. T10-207) 1017817939_T10-207.doc
  1017817939_T10-270_1.xlsx
  1017817939_2016-04 SVP pa...
  1017817939_T10-207_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-205) 1017817614_sprend del biu...
  1017817614_1 Biud pakeit ...
  1017817614_2 Biud priedu...
  1017817614_3 Aiškinamojo...
  1017817614_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  45 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos `Gargždų švara` direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-210) 1017819623_Dėl Klaipėdo...
  1017819623_VšĮ Gargžd...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T11-235 „Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“, pakeitimo (Nr. T10-209) 1017819258_DĖL KLAIPĖDO...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T10-208) 1017819245_DĖL PARAIŠK...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  48 Dėl naujų autobusų stotelių laukimo paviljonų įrengimo Klaipėdos rajone eiliškumo sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-211) 1017819941_2016 04 28 T1...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  49 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Reginos Bogužienės, Audrūno Baltrušaičio, Zitos Baltrušaitienės ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-212) 1017819943_2016-04-25 tar...
  1017819943_NŽT sutikimas...
  1017819943_Gatves planas ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  50 1. Informacija dėl rekreacinės infrastruktūros įrengimo Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinyje Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  51 2. Informacija dėl modulinio darželio Slengiuose Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 3. Informacija dėl vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros statistinės ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  53 4. Informacija dėl 2015 metų veiklos ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  54 5. Informacija dėl metinio pranešimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Darbotvarkė Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.