KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-09-29 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl turto, esančio Klaipėdos g. 74, Gargžduose, perdavimo valdyti panaudos pagrindais Lietuvos kariuomenei (Nr. T11-304) 1017875712_r.-petrauskien...
  1017875712_kariuomenes-ra...
  1017875712_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  2 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Jolitai Narkevič (Nr. T11-305) 1017875959_j.-narkevic.do...
  1017875959_doc01628020160...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. T11-306) 1017876188_sprendimo-proj...
  1017876188_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T11-67 `Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. T11-307) 1017876192_sprendimas-del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Klaipėdos apskrities teritorijoje (Nr. T11-308) 1017876198_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono metų mokytojo vardo premijos skyrimo (Nr. T11-309) 1017876204_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti (Nr. T11-310) 1017875037_t10-354-nuasme...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl leidimo Klaipėdos r. Lapių pagrindinei mokyklai pirkti automobilį (Nr. T11-311) 1017875986_antikorupcinio...
  1017875986_t10-357.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T11-297 `Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T11-312) 1017876001_antikorupcinio...
  1017876001_t10-358.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 150 ,,Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl pritarimo sudaryti trišalę sutartį (Nr. T11--353) 1017874096_1-sprendimas-t...
  1017874096_lapiu-mok-pras...
  1017874096_projektvereinb...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl darbo santykių nutraukimo su Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos direktoriumi Klemensu Joniku (Nr. T11-315) 1017876340_k.-jonikas.doc
  1017876340_doc01630020160...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  13 Dėl Danutės Ruškytės skyrimo į Gargždų muzikos mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. T11-316) 1017877120_d.-ruskytes-sk...
  1017877120_doc01632420160...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Laimos Navickienės skyrimo į Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktoriaus pareigas (Nr. T11-317) 1017877367_doc01632520160...
  1017877367_l.-navickienes...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl pritarimo teikti projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ paraišką (Nr. T11-318) 1017877057_2016-09_del-pr...
  1017877057_2016-09_del-pr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. programų pakeitimo (Nr. T10-400) 1017879741_sp_del-svp-201...
  1017879741_svp-2016-09-va...
  1017879741_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-401) 1017879801_sprend-del-biu...
  1017879801_biudzeto-patik...
  1017879801_2016-m-biud-sp...
  1017879801_sav-admin-asig...
  1017879801_vb-lesu-mma-pa...
  1017879801_antikorupcinio...
  1017879801_t10-401_6.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  18 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2016 metams nustatymo (Nr. T11-322) 1017876375_sprend-proj-ze...
  1017876375_vidutiniu-zeme...
  1017876375_klaipedos-r.-s...
  1017876375_protokolas-a6-...
  1017876375_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų katilinių, naudojančių šildymui medžių granulių kurą eksploatavimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Sprendimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. T11-324) 1017877378_t10-383-nuasme...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Evos Labutytės gatvės pavadinimo suteikimo Žemgrindžių kaime (Nr. T11-325) 1017877010_1-sprendimas.d...
  1017877010_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Kankorėžių ir Magnolijų gatvių pavadinimų suteikimo Eglynų kaime (Nr. T11-326) 1017877024_1-sprendimas.d...
  1017877024_2-planas.pdf
  1017877024_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Kelmiškaičių gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. T11-327) 1017877028_1-sprendimas.d...
  1017877028_priedas.pdf
  1017877028_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Pamedėnų gatvės pavadinimo suteikimo Jakų kaime (Nr. T11-328) 1017877029_1-sprendimas.d...
  1017877029_priedas.pdf
  1017877029_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Mardu gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. T11-329) 1017877032_1-sprendimas.d...
  1017877032_priedas.pdf
  1017877032_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Anciliaus gatvės pavadinimo suteikimo Glaudėnų kaime (Nr. T11-330) 1017877043_1-sprendimas.d...
  1017877043_2-planas.pdf
  1017877043_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Dovydėlių gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. T11-331) 1017877046_1-sprendimas.d...
  1017877046_2-planas.pdf
  1017877046_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Giesmių gatvės pavadinimo suteikimo Letūkų kaime (Nr. T11-332) 1017877047_1-sprendimas.d...
  1017877047_2-planas.pdf
  1017877047_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Asiūklių gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. T11-333) 1017877049_1-sprendimas.d...
  1017877049_priedas.pdf
  1017877049_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Miško alėjos pavadinimo suteikimo Kukuliškių kaime (Nr. T11-334) 1017877052_1-sprendimas.d...
  1017877052_2-planas.pdf
  1017877052_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Stanaičių gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. T11-335) 1017877394_1-sprendimas.d...
  1017877394_2-planas.pdf
  1017877394_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Vilpišių, Tarpanų, Audinių, Lokių ir Ernių gatvių pavadinimų suteikimo Kalotės kaime (Nr. T11-336) 1017877392_1-sprendimas.d...
  1017877392_2-planas.pdf
  1017877392_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Šnaukštų gatvės pavadinimo suteikimo Baičių kaime (Nr. T11-337) 1017877401_1-sprendimas.d...
  1017877401_2-planas.pdf
  1017877401_rastas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Baičių kaimo Gedminų gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-387) 1017877402_1-sprendimas.d...
  1017877402_2-planas.pdf
  1017877402_rastas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Pėžaičių kaimo Dvylių gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T11-339) 1017877018_1-sprendimas.d...
  1017877018_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Šnaukštų kaimo Šnaukštų gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-388) 1017877403_1-sprendimas.d...
  1017877403_2-planas.pdf
  1017877403_rastas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-9 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-389) 1017877715_t10-389.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-391) 1017878534_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (Nr. T10-390) 1017877718_t10-390.doc
  1017877718_t10-390_1.pdf
  1017877718_t10-390_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl turto panaudos sutarties su asociacija „Dauparų bendruomene` (Nr. T10-392) 1017878545_1-sprendimas-t...
  1017878545_dauparu-bendr-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl turto panaudos sutarties su Gargždų atviru jaunimo centru (Nr. T10-393) 1017878563_1-sprendimas-t...
  1017878563_gajc-praso-a23...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl turto panaudos sutarties su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (Nr. T10-395) 1017878572_1-sprendimas-t...
  1017878572_sveik-biuras-p...
  1017878572_sveik-biuras-p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl buto pirkimo Lapių pagrindinei mokyklai (Nr. T10-394) 1017878570_1-sprendimas-t...
  1017878570_lapiu-mok-pras...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T11-459 `Dėl Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plano iki 2020 metų naujos redakcijos tvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-396) 1017878832_lentele-2016-0...
  1017878832_2016-09-29-tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  45 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T11-83 `Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2016 m. vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-398) 1017878859_2016-09-29-tar...
  1017878859_2016-09-29-obj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijos rekonstravimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB `V. Paulius & associates real estate“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-397) 1017878850_2016-09-29-tar...
  1017878850_priedas-nr-2-s...
  1017878850_nzt-sutikimas-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl panaudos sutarties su VšĮ „Priekulės bendruomenės užimtumo centru“ nutraukimo ir turto panaudos sutarties su Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centru sudarymo (Nr. T10-399) 1017879344_1-sprendimas-t...
  1017879344_priek-pspc-pra...
  1017879344_priek-bc-sut-n...
  1017879344_priek-bc-nea23...
  1017879344_priek-bc-nesut...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 1. Informacija dėl protokolinio sprendimo įvykdymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 2. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. T11-277 „Dėl Klaipėdos rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamų teritorijų“ pakeitimo procedūrų pradžios Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.