KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 1
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-01-26 00:47:28
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2017–2019 m. programos ir priemonių plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m. ataskaitos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T11-139 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T11-232 „Dėl Klaipėdos rajono VšĮ Priekulės socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl 2015 m. balandžio 23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-15 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pakeistų nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-338 „Dėl savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl valstybės turto nurašymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Prano Gudausko gatvės pavadinimo suteikimo Šiūparių kaime Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  16 Dėl Vilniaus gatvės pavadinimo suteikimo Gerduvėnų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Stoklių gatvės pavadinimo suteikimo Grabių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Kanapių gatvės pavadinimo suteikimo Glaudėnų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Sausių gatvės pavadinimo suteikimo Upitėnų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Grikšų ir Vėsos gatvių pavadinimų suteikimo Grikšų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  21 Dėl Vėsos ir Trempų gatvių pavadinimų suteikimo Slengių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Vytaučių gatvės pavadinimo suteikimo Katkų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Jurgio Lėbarto gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Grauminės kaimo Grauminės gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2016 metų ataskaitai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  27 Dėl 2017 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl 2016 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-225 „Dėl pritarimo teikti projekto „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Klaipėdos rajone“ paraišką“ keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  30 Dėl 2016 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-301 „Dėl pritarimo teikti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Klaipėdos rajone“ paraišką“ dalinio keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  31 Dėl pritarimo teikti projekto „Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl pritarimo teikti paraišką pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 "Kompleksinės paslaugos šeimai" Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios Įstaigos "Gargždų švara" atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl pritarimo teikti projekto „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės ir Viešosios įstaigos Lietuvos verslo kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T11-143 "Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 Dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 1. Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą 2016 metais Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 2. Informacija apie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 3. Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013–2016 m. priimtų protokolinių sprendimų, kurių vykdymas buvo tęsiamas 2016 m. Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Priėmė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.