KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 3
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-03-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl sutikimo reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Drevernos vaikų darželio Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl pritarimo 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl paskolos paėmimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T11-146 „Dėl Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T11-258 ,,Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos lovų, finansuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paskirstymo Klaipėdos rajon" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Birželio 26 d. sprendimo Nr. T11-300 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo" keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorės 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-25 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-241 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų ir antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-165 „Dėl Klaipėdos rajono viešųjų vietų, kuriose gali būti vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T11-143 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-84 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo' pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „ Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus 2016 metų veiklos ataskaitų ir metinio veiklos plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl kultūros įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl biudžetinės įstaigos sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Klaipėdos rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos komisijos ir nuostatų Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  29 Dėl sutikimo perimti Placio g., Karklės k., esančius inžinerinius tinklus Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-338 „Dėl Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dirbtinės dangos sporto aikšteles Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Knygrišių gatvės pavadinimo suteikimo Dituvos kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Snaigių gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Saulės ir Beržų gatvių pavadinimų suteikimo Ketvergių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Drugelių gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl Ketvergių kaimo Klaipėdos gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės skolinimosi taisyklių patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų derinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T11-62 "Dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas tvirtinimo" ir 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T11-649 „Dėl savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T11-62 dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Dėl pritarimo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai ruožo nuo 3,451 km iki 5,759 km, kuriam Priekulės mieste suteiktas Klaipėdos gatvės pavadinimas, rekonstravimo techninio projekto parengimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Klaipėdos rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos Sistemos Administratorius
  Priėmė
  45 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T11-451 „Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB „Danish abc group“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  48 Dėl pritarimo Lietuvos aviacijos muziejaus ir Klaipėdos rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  49 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T11-151 "Dėl Triukšmo prevencijos Klaipėdos rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  50 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T11-250 „Dėl Klaipėdos rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  51 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  52 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Balsėnų bendruomenei Sistemos Administratorius
  Priėmė
  53 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono turizmo informacijos centrui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  54 Dėl gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančio Karklės k., paskirties pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  55 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Plikių kaimo bendruomenei Sistemos Administratorius
  Priėmė
  56 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2017 m. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  57 1. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  58 2. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos supažindinimo su parengto specialiojo plano sprendiniais Sistemos Administratorius
  Pritarė
  59 3. Informacija apie Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimą 2016 metais Sistemos Administratorius
  Pritarė
  60 4. Informacija dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  61 5. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2016 m. priemonių įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  62 6. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015-2016 metų korupcijos prevencijos programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  63 7. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  64 8. Informacija dėl motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje Sistemos Administratorius
  Pritarė
  65 9. Dėl informacijos pateikimo apie vykdomą Klaipėdos rajono teritorijų ribų planų rengimą, nustatant ar panaikinat gyvenamąsias vietoves, nustatant ar keičiant jų teritorijų ribas, suteikiant ar keičiant pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (Dargužių ir Kunkių atveju) Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  66 10. Dėl informacijos pateikimo apie vykdomą Klaipėdos rajono teritorijų ribų planų rengimą, nustatant ar panaikinat gyvenamąsias vietoves, nustatant ir keičiant jų teritorijų ribas, suteikiant ar keičiant pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (Gargždų ir Saulažolių atveju) Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  67 11. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso projektų vertinimo komisijos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  68 12. Dėl dalyvavimo modulinės ir skaitmenizuotos anglų kalbos mokymo programos sveikatos priežiūros specialistams. Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  69 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.