KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 5
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2019-05-03 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo (Nr. T10-107) 1018383299_komitetai-2019...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo (Nr. T10-112) 1018383318_kontroles-komi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo (Nr. T10-110) 1018383312_kont.-komiteto...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo (Nr. T10-111) 1018383316_kontr.-komitet...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą (Nr. T10-109) 1018383308_regiono-pletra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus (Nr. T10-108) 1018383302_t10-108.docx
  1018383302_t10-108_1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo (Nr. T10-113) 1018383328_admin.-direkto...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl kandidatų į Gargždų miesto garbės piliečio vardą atrankos komisijos sudarymo (Nr. T10-116) 1018383456_del-garbes-pil...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo (Nr. T10-120) 1018385224_ts_del-spk-sud...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo (Nr. T10-117) 1018384579_del-socialines...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo (Nr. T10-121) 1018385226_del-turizmo-ta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-45 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių ir sąmatos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-114) 1018383419_vsrsp-2019-m.-...
  1018383419_a6-145_protoko...
  1018383419_vsrsp-samata_1...
  1018383419_t10-114_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-239 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos rajone aprašo tvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl UAB „Ruslytas“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą (Nr. T10-122) 1018386033_gf-valdyba.doc...
  1018386033_a4-544.pdf
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero B. Markausko delegavimo į Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisiją (Nr. T10-123) 1018387929_del-delegavimo...
  1018387929_del-delegavimo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl leidimo išdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės merui (Nr. T10-125) 1018388592_del-leidimo-me...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl leidimo išdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. T10-126) 1018388593_del-leidimo-di...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. T10-124) 1018388581_ts-jrt-2019.do...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.