KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Etninės kultūros finansavimas 2018 metais

  Klaipėdos rajono savivaldybės taryba š. m. vasario 8 d. posėdyje patvirtino 2018 m. Savivaldybės biudžetą bei strateginį veiklos planą 2018-2020 m., kur 13,4 tūkst. Eur numatyta etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone 2018 metų projektams. Tai yra 0,4 proc. lėšų, 2018 m. numatytų kultūros sričiai.

  Pozityviai nuteikia tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybės lėšos, skiriamos etninei kultūrai, kasmet didėja jau ketverius metus, tačiau prašymų iš dalies finansuoti etnokultūrinę veiklą rajone kasmet gaunama kelis kartus didesnėms sumoms, nei yra skiriama, pavyzdžiui: 2014 m. Etninės kultūros plėtros programai įgyvendinti buvo skirta 5,8 tūkst. Eur, o paraiškų gauta 14,2 tūkst. Eur sumai, 2015 m. skirta 8 tūkst. Eur, o paraiškų gauta 20,6 tūkst. Eur sumai, 2016 m. Etnoprogramai skirta 10 tūkst. Eur, o paraiškų gauta 23 tūkst. Eur, 2017 m. skirta 11,6 tūkst. Eur, o paraiškų gauta 17,6 tūkst. Eur sumai.

  Etninės kultūros puoselėjimui ir plėtrai Klaipėdos rajone 2018 metais gautos 29 projektų paraiškos, o dalinis finansavimas skirtas 28 iš jų (13,4 tūkst. Eur). Etnoprojektus pateikė 7 rajono kultūros įstaigos, 16 švietimo, ugdymo įstaigų ir 6 nevyriausybinio sektoriaus organizacijos. Per 20 etnoprojektų – tradicinė tęstinė veikla, įgyvendinama įstaigų, organizacijų dvejus ir daugiau metų: kalendorinių švenčių diegimas visuomenėje, krašto istorijos bei tradicijų puoselėjimas, amatų mokymasis, kita edukacinė veikla. Daugiausia etnoprojektinių veiklų skirta 2018 m. LR Seimo patvirtintų atmintinų metų, t. y. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio, taip pat Vydūno metų, įprasminimui.

   

  PATVIRTINTA

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

  2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AV-348

   

  2018 m. etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų sąrašas

   

  Eil. Nr.

  Įstaiga/organizacija

  Projekto pavadinimas

  Skirtos lėšos (Eur)

  1.

  Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

  „Edukaciniai užsiėmimai „Iš kartos į kartą“: tradicinių amatų sklaidos, ankstyvojo etninės kultūros ugdymo galimybės institucijoje ir bendruomenėje“

  400

  2. 

  Asociacija „Smilgynai ir kaimynai“

  „Smilgynai - Užgavėnių sostinė 2018“

  700

  3. 

  Dovilų etninės kultūros centras

  „Dagos dovanos“

  1260

  4. 

  Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

  „Sekminės“

  250

  5. 

  Drevernos mokykla-darželis

  „Dovana gimtinei – Drevernos vaikų šaktarpis“

  350

  6. 

  Endriejavo pagrindinė mokykla

  „Andriejau, Andriejau, kanapes sėju...“

  250

  7. 

  Gargždų krašto muziejus

  „Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas ir eksponavimas Tukumo muziejuje“

  900

  8. 

  Gargždų kultūros centras

  „Rasos šventė „Vasarvidžio virsmas“

  700

  9. 

  Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

  „Apjuoskim Lietuvėlę“

  200

  10.

  Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

  „Seniai seniai gyveno...“

  180

  11.

  Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

  „Iš lobių skrynelės į vaikų širdeles“

  300

  12.

  Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

  „100 amatų – iššūkis ar tikrovė“

  800

  13.

  Girininkų kaimo bendruomenė

  „Tautinėj juostoj prabyla Lietuva“

  400

  14.

  Klaipėdos rajono švietimo centras

  „Etninių simbolių raktas kartų ryšiui“                                                                        

  300

  15.

  Kretingalės kultūros centras

  „Holizmo link – Vydūno keliu“

  800

  16.

  Kretingalės pagrindinė mokykla

  „Kon ė kap dėrba buoče“

  200

  17.

  Kretingalės vaikų lopšelis darželis

  „Senolių skrynią pravėrus“

  165

  18.

  Kvietinių bendruomenės centras

  „Žmogaus ir medžio santykis lietuvių etnokultūroje“

  320

  19.

  Lapių pagrindinė mokykla

  „Kryždirbystė ir jos simbolika Lietuvoje“

  300

  20.

  Sendvario seniūnijos kaimų jungtinė bendruomenė

  „Tradicinė gegužinė „Išeikime iš stubos“ Slengiuose“

  800

  21.

  Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras

  „100 mažų žingsnelių Žemaitijai pažinti“

  200

  22.

  Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

  „Kelionė laiku: knygnešiai parubežyje, 1893 metai“

  400

  23.

  Veiviržėnų kultūros centras

  „Tradicinių kalendorinių renginių ciklas Veiviržėnų kultūros centre ir Endriejavo skyriuje“

  800

  24.

  Vėžaičių kultūros centras

  „Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi“

  600

  25.

  Vėžaičių lopšelis-darželis

  „Tėviškės metai“

  280

  26.

  Vėžaičių pagrindinė mokykla

  „Apjuoskim mokyklą tautine juosta“

  400

  27.

  VšĮ „Etnopramogos“

  „Etnokultūrinė dienos stovykla „Sendvaris“

  700

  28. 

  VšĮ „8 gidai“

  „Vaikų pavasario dienos stovykla „Pelėdžiukas 2018“

  400

  IŠ VISO

  13355

   Kultūros skyriaus informacija

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-27 15:30:43
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.