KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Europos Sąjungos investicijos – ne tik pastatų remontui

  Klaipėdos rajono savivaldybė šiuo metu įgyvendina daugybę projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų. Apie tai, kaip ir kam naudojamos Europos Sąjungos investicijos, kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės meru Vaclovu Dačkausku.

  Kiek ir kokių projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, šiuo metu įgyvendina Savivaldybė? Ar projektai įgyvendinami taip, kaip numatyta?

  Klaipėdos rajono savivaldybė gaunamą ES paramą naudoja tikslingai ir ji skiriama ne tik pastatų remontui, bet ir kasdieniam žmonių gyvenimo gerinimui. Už ES lėšas skatiname turizmą rajone, geriname socialinių paslaugų prieinamumą, rūpinamės aplinka. Taip pat gyventojams dažnai kyla klausimų, kodėl tvarkomas vienas ar kitas objektas. Noriu informuoti, kad tai, kam galime gauti paramą, sprendžia ES  fondų taisyklės.

  Šiuo metu Savivaldybė įgyvendina 15 projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų. Šiemet pasirašytos sutartys dėl potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo Svencelės polderyje, I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimo, koplyčios-mauzoliejaus Priekulės seniūnijoje restauravimo ir pritaikymo kultūros reikmėms, sveikos gyvensenos skatinimo, mokyklų tinklo efektyvumo didinimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimo Klaipėdos rajone, Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimo bei ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo įgyvendinant priemones „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“, „Atvirkščia pamoka – kiekvieno vaiko pažangai“.

  Kitąmet jau turėtume baigti projektus „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, „Laisva, skanu, unikalu – žuvies keliu“, „Pažink Vakarų krantą“, „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“. Taip pat 2019 m. turėtume baigti ir 2017 m. pradėtą projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“, o 2021 m. – 2017 m. pradėtą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“.

  Bendra visų paminėtų projektų vertė yra apie 6 mln. eurų, ES parama – apie 5,1 mln. eurų.  Likusios lėšos, įgyvendinant projektus, pridedamos iš Savivaldybės ir valstybės biudžeto.

  Finansavimą 3 projektams gavome ir iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos. Šiemet pasirašytos sutartys dėl Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų modernizavimo bei Plikių kultūros namų modernizavimo. Taip pat gautas finansavimas projektui „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“. Bendra projektų vertė – beveik 766 tūkst. eurų, iš kurių beveik 166 tūkst. eurų – Savivaldybės lėšos.

  Taip pat Savivaldybė kaip partneris kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ įgyvendina projektą, prie kurio iš biudžeto lėšų prisidedame daugiau nei 2 mln. eurų, tačiau ne tiesiogiai, o išpirkdami akcijas. Tokiu būdu įmonė gauna lėšų vandentiekio ir nuotekų tinklams rajone kloti.

  Daugiau informacijos apie visus šiuos ir kitus projektus galite rasti Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Projektai“. Svarbu tai, kad šie projektai apima įvairias sritis ir kompleksiškai gerina rajono gyventojų gyvenimo kokybę.

   

  Su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant projektus ir kokie nauji projektai laukia ateityje?

  Viena iš problemų – projektų finansavimo sąlygų aprašai, kurie buvo pradėti skelbti jau įpusėjus 2016 m., o ES paramos laikotarpis prasidėjo nuo 2014 m. Reikalavimai finansavimo paraiškoms aukšti, o aprašai dažnai keičiami, todėl paraiškų teikėjai nebežino, kokios paramos gali tikėtis ir kokios paramos gavimo sąlygos. Taip pat dažnai užsitęsia statybos darbų ir projektavimo procedūros, dėl kurių projektų paraiškos nebeatitinka paraiškoms keliamų reikalavimų, keliami labai dideli reikalavimai darbams, kurie turi būti atlikti iki paraiškos pateikimo, užsitęsia pirkimų procedūros, po pirkimų išauga darbų kainos, kurios viršija projektų biudžetus. Apskritai, visa sistema – procedūrų ir pasiruošimo prasme gana sudėtinga, todėl Administracija turi itin kruopščiai ir atidžiai rengti paraiškas, kad būtų galima gauti finansavimą įvairiems projektams.

  Štai ir šiuo metu yra ruošiamos itin svarbios paraiškos, kurioms tikimasi gauti ES finansavimą. 744 tūkst. eurų paramos iš ES tikimasi gauti Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymui viešiesiems poreikiams. Tiek pat lėšų planuojama gauti ir Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymui. Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimui tikimasi sulaukti daugiau nei 439 tūkst. eurų paramos, Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtrai – daugiau nei 382 tūkst. eurų paramos. Planuojama diegti eismo saugumo priemones Klaipėdos rajono seniūnijose. Bendra šio projekto vertė didesnė nei 503 tūkst. eurų, ruošiamasi pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijai ir plėtrai, kuri kainuos apie 318 tūkst. eurų. Kretingalės parapijiečiai yra pateikę paraišką Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios tvarkybos darbams, prie kurių kaip partneriai prisidės ir Savivaldybė.

  Europos Sąjungos investicijos leidžia Savivaldybei įgyvendinti didelius ir svarbius projektus, kuriems vien Savivaldybės lėšų nepakanka. Remontuojami pastatai, kuriuose vyks ugdymo, kultūrinė veikla, tačiau ES investicijos – ne tik pastatų remontui. Lėšos naudojamos ir socialinių būstų pirkimui, mokinių pasiekimų gerinimui, kūrybiškumo ugdymui, kompleksinių paslaugų šeimai užtikrinimui, atliekų rūšiavimo skatinimui ir kitoms reikmėms. Tikiuosi, kad ES investicijų naudą vienaip ar kitaip pajus kiekvienas rajono gyventojas, nes pagrindinis mūsų tikslas – gerinti rajono gyventojų gyvenimo kokybę.

  Kalbėjosi Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.