Kviečiame teikti paraiškas dėl aukšto meistriškumo sportininkų finansavimo - Klaipedos-r.lt

2019 m. kovo 25 d., pirmadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kovas
    2019     
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės
Naujienos
Kviečiame teikti paraiškas dėl aukšto meistriškumo sportininkų finansavimo

KVIETIMAS TEIKTI

SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĘ, UGDYMO, DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS, LIETUVOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBOSE, IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PROGRAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

Galimi pareiškėjai:

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie:

1. teisės aktų nustatyta tvarka yra registruoti ir vykdo savo veiklas Klaipėdos rajone;

2. reprezentuoja Klaipėdos rajono savivaldybę pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose ir atitinka Tvarkos aprašo 1 priede nustatytus kriterijus ir pateikę tai įrodančius dokumentus;

3. teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikę Registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, įvykdę mokesčių mokėjimo įsipareigojimus;

4. nėra likviduojami, sustabdę ar apriboję savo veiklą;

5. įsipareigoja skirti ne mažesnę kaip savivaldybės skiriamo dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų sumą, išskyrus individualiai sportuojančius sportininkus, kurie įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 25 proc. visų lėšų poreikio. Tinkami dokumentai, įrodantys prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas, parama, teikiama natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreikšta pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako programos vykdytojas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas programos pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis).

Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos:

1. išlaidoms sportininko(ų) nuvykimui į varžybas (kelionės bilietams, transporto nuomai, kurui);

2. sportininko maitinimui varžybų (išskyrus varžybas kitose šalyse) ir pasirengimo joms laikotarpiu, bet neviršijant nustatyto maksimalaus sutartinio dienų skaičiaus. Savivaldybės biudžeto lėšų dydis vieno sportininko maitinimui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžio patvirtinimui (atsižvelgiant į aktualią redakciją). Savivaldybės biudžeto lėšas naudoti kitų sporto varžybų dalyvių maitinimui neleidžiama. Lėšos sportininko (ų) maitinimui apskaičiuojamos taip: lėšų suma vienam sportininkui padauginama iš varžybų ir pasirengimo varžyboms dienų skaičiaus ir padauginama iš sutartinio sportininkų skaičiaus. Aukšto meistriškumo individualių ir kitų komandinio sporto šakų sportininkams bei sportininkams, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja regiono, šalies ar tarptautiniuose mėgėjų renginiuose, lėšos sportininkų maitinimui skiriamos tik varžybų dienomis;

3. sportininko aprangos, trumpalaikio sporto inventoriaus įsigijimui, bet neviršijant Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos maksimalios sumos;

4. starto, teisėjavimo ar dalyvio mokesčiui;

5. sporto aikštelių, patalpų, inventoriaus nuomai;

6. varžybų medicininiam aptarnavimui;

7. veiklos viešinimui.

Prie paraiškos pridedama:

1. Aukšto meistriškumo sporto programa – trejų kalendorinių metų trukmės aukšto meistriškumo sporto planavimo dokumentas, kuriame nurodomi fizinio ar juridinio asmens veiklos uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, priemonių terminai, lėšų poreikis šios programos įgyvendinimui ir planuojami lėšų šaltiniai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės. Sportininkai, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose, ir aukšto meistriškumo individualių sporto šakų sportininkai gali pateikti tik vienų metų programą, jeigu siekia finansavimo tik vieneriems metams;

2. sąrašas sportininkų, kuriems prašomas finansavimas;

3. dokumentai, patvirtinantys sportininko ar komandos pasiektą aukšto meistriškumo rezultatą;

4. dokumentai, patvirtinantys sportininko ar komandos dalyvavimą aukšto meistriškumo sporto varžybose;

5. varžybų nuostatų (jeigu yra) kopija;

6. dokumentai, įrodantys prisidėjimą: ne mažiau 25 proc. nuo prašomos sumos iš savivaldybės biudžeto aukšto meistriškumo sportininkui, sportuojančiam individualiai, ir ne mažiau 50 proc. komandoms;

7. sutarties kopija, jeigu paraišką už fizinį asmenį teikia juridinis asmuo.

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui nuo 2019 m. sausio 7 d. iki 2019 m. sausio 25 d. 15 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 11, Gargždai III aukštas (įėjimas iš kiemo pusės) arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, iš dalies finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis programų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip sausio 25 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos. Pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, vertinama pirmiau pateikta, o kitos paraiškos nevertinamos. Paraiška turi būti užpildyta aiškiai ir įskaitomai lietuvių kalba ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Išsamesnę informaciją teikia Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (sveikatinamojo fizinio aktyvumo, kūno kultūros ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė, tel. (8 46) 45 20 67, el. p. ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt arba Skyriaus vedėja Laima Kaveckienė, el.p. laima.kaveckiene@klaipedos-r.lt. 

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. AV-8 patvirtintą paraiškos formą. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimo bei paraiškų priėmimo, nagrinėjimo, vertinimo tvarkos aprašus ir paraiškos formą rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje: „Veiklos sritys – sportas – sporto rėmimo konkursai“

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
Prisijungimas
Prisijungimas gyventojams
GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
E. APKLAUSOS
E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
E. KONSULTAVIMAS
E. PASLAUGOS
  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.