KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Naujieji mokslo metai: tendencijos, perspektyvos ir naujovės

  Apie tai, su kokiomis nuotaikomis ir naujovėmis įžengiame į naujuosius mokslo metus, kalbamės su Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukiene.

  Kiek šiais mokslo metais pagal bendrojo ugdymo programas rajone mokysis mokinių? Kiek ateis pirmokų ir kiek vaikų lankys ikimokyklinio ugdymo įstaigas?

  Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose per trejus mokslo metus mokinių skaičius kinta  neženkliai. 2015–2016 mokslo metais - 4872, 2016–2017 mokslo metais − 4894, o 2017–2018 mokslo metais − 4927.  Šiais mokslo metais planuojamas mokinių skaičius – 4920. Plg. 2013–2014 mokslo metais mokėsi 4952 mokiniai.

  Pirmokų skaičius, lyginant su praėjusiais mokslo metais,  šiek tiek mažėja. Praėjusiais mokslo metais mokėsi 526, o šiuos mokslo metus turėtų pradėti 502 pirmokai, nors priešmokyklinio ugdymo grupes lankė tik 482 vaikai. Pastebima tendencija, kad į Klaipėdos rajono savivaldybę gyventi atsikelia jaunos šeimos, todėl po 15−20 vaikų į pirmas klases kasmet ateina daugiau nei jų buvo priešmokyklinėse grupėse.

  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas 2016−2017 mokslo metais lankė 2050 vaikų, praėjusiais – 2088. Šiemet jų turėtų būti apie 2100.

  Kiek vaikų į Gargždų ir rajono darželius nepateko? Kokios išeitys siūlomos?

  Nors ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų tinklas  Klaipėdos rajone yra tankus (be Gargždų miesto, kuriame keturias ikimokyklines įstaigas lanko per 900 vaikų ir ikimokyklinio ugdymo programas vaikai gali lankyti dar 18 rajono vietų), visų prašymų  patenkinti negalime. 55 vaikai, gimę 2016 metais, nepateko į Gargždų miesto ikimokyklines įstaigas,  į Dovilų lopšelį–darželį – 30, į Priekulės lopšelį-darželį ir jo Derceklių skyrių – 58 vaikai (2014–2016 metų gimimo). Sudėtingiausia situacija yra arčiau Klaipėdos miesto esančioje Sendvario seniūnijoje.

  Praėjusiais mokslo metais pradėjo veikti Savivaldybės lėšomis pastatytas naujas 74 vietų vaikų darželis Slengiuose, jau anksčiau nuomojamose patalpose įrengtos darželio grupės Ginduliuose.  Planuojama ikimokyklinio ugdymo įstaigos statyba Jakuose, dviejų grupių darželio įrengimas Dauparuose. Savivaldybė kompensuoja tėvams (150 ar 100 eurų) mokestį už privačias įstaigas lankančius vaikus. Gargžduose sėkmingai veikia privatus darželis „Pasakėlė“, kurį lanko 30 rajono vaikų, dar 40 vaikų lanko privačias ikimokyklines įstaigas Klaipėdos mieste. Privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimasis leistų Savivaldybei, kompensuojant tėvams mokesčio dalį, greičiau spręsti vietų trūkumą darželiuose.

  Kiek pedagogų mokyklose naujais mokslo metais ugdys vaikus? 

  Klaipėdos rajone yra 20 bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose dirba 527 pedagoginiai darbuotojai.

  Kokios pagrindinės naujovės laukia vaikų ir tėvelių naujais mokslo metais?

  Artėjantis rugsėjis didžiausiu iššūkiu taps bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovams įvedant mokytojų etatinį darbo apmokėjimą. Jei ikimokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų  darbo apmokėjimo sistemoje  pokyčių beveik nėra, tai bendrojo ugdymo, muzikos, sporto, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro mokytojų darbo apmokėjimo sistemos keitimas tampa bendrų susitarimų, tarpusavio supratimo, kompromisų paieška, vadybinių gebėjimų išbandymu mokyklų bendruomenėse.

  2018−2019 m. m. pradinių klasių mokiniai mokysis 5 dienomis ilgiau negu 2017−2018 m. m., 5−10 klasių ir I−II gimnazijos klasių mokiniai – 4 dienomis. Taip pat yra parengtas Brandos egzaminų  ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio projektas, kuriame numatoma, kad abiturientams ilginamas brandos darbo atlikimo laikas, kurį galės rinktis jau III gimnazijos klasėje, apsisprendimas dėl brandos egzaminų pasirinkimo planuojamas jau rugsėjo mėn., 6–7 valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbus numatoma vertinti elektroniniu nuotoliniu būdu,  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbą ir literatūrą dešimtokai laikys mokyklos vadovo nustatytu laiku.

  Kokios perspektyvos dėl mokyklų tinklo ir dėl klasių komplektavimo?

  Savivaldybėms 2018–2019 mokslo metais, atsižvelgiant tiek į Vyriausybės patvirtintas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, tiek  į Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, teks atsakingai įvertinti mokyklų tinklą ir numatyti tolimesnę jo perspektyvą. Vyriausybės  suteikta teisė jungti į vieną jungtinę klasę keturias pradines klases, didžiausio mokinių skaičiaus jungtinėje klasėje padidinimas iki 24 ir įpareigojimas Savivaldybėms nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  iš savo biudžeto skirti papildomą finansavimą  iki 7 mokinių klasės komplekte teturinčioms klasėms, turės įtakos mažiausių mokyklų perspektyvai.

  Savivaldybė įgyvendina pusės milijono vertės kartu su Europos Sąjunga finansuojamą projektą „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“, pagal kurį atnaujinami kabinetai ugdymo įstaigose, − kas jau yra padaryta ir kuo pagerės sąlygos jį įgyvendinus?

  Projektas įgyvendinamas 4-iose rajono mokyklose. Projekto tikslas yra gerinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę, modernizuojant patį ugdymo procesą, pasitelkiant šiuolaikines mokymo(-si) priemones. Jau įrengiamos ir bus įrengiamos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės.

  Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla įsigijo kompiuterinę įrangą už 29 tūkst. eurų. Ruošiamasi mini sensorinio kabineto įrangos pirkimui, − pasirašyta sutartis su tiekėju.

  Gargždų „Minijos“ progimnazijoje baigiami patalpų remonto darbai. Gamtos mokslų ir medžio−metalo technologijų kabinetuose įsigytos skaidrios plastikinės pertvaros, kurios kabinetus padalins į atskiras erdves. Aktų salėje už daugiau kaip 12 tūkst. 600 eurų bus atnaujinta instaliacija,  apšvietimo sistemos.

  Dovilų pagrindinėje mokykloje vyksta patalpų remonto darbai, kurių vertė – beveik 26 tūkst. eurų. Gamtos mokslų laboratorijoje sujungtos dvi patalpos ir atskirtos stikline pertvara, suremontuotos 2 pusrūsio patalpos, kuriose bus įrengtas sensorinis ir nusiraminimo kambarys.

  Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje baigiami chemijos, fizikos ir informacinių technologijų kabinetų remonto darbai už daugiau kaip 38 tūkst. eurų.

  Kiek mokinių šiemet bus apdovanota už tai, kad praėjusiais mokslo metais nepraleido nei vienos pamokos?

  Tęsiame tradiciją, šiemet apdovanosime 162 mokinius, kurie nepraleido nei vienos pamokos. Džiaugiamės ir didžiuojamės atsakingais ir pareigingais moksleiviais, kurie mokyklą lanko be jokių pertraukų. Dėkojame ir šių vaikų tėveliams, kurie rūpinosi ir užtikrino pamokų lankymą.

  Esu įsitikinusi, kad kiekviena pamoka mokykloje yra labai svarbi. Nuoseklus pamokų lankymas gali lemti geresnius socialinius įgūdžius, teisingas vertybes ir gebėjimų sklandžiau įgyti mokymosi ir bendravimo kompetencijų.

  Ko palinkėtumėt visiems ugdytiniams ir jų pedagogams naujųjų mokslo metų pradžios proga?

  Linkiu nuotaikingos ir pakilios Mokslo ir žinių dienos šventės bei šviesaus nusiteikimo rimtam, atsakingam  ir nuosekliam darbui per visus mokslo metus!

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.