KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Naujienos
  Dėl geriamojo vandens antrinio užteršimo prevencijos

  AB „Klaipėdos vanduo“ gauna skundus dėl netinkamos geriamojo vandens kokybės − kvapo, skonio, spalvos ir kt. vandens parametrų iš vartotojų. Vandens kokybę lemiančios priežastys būna įvairios, tačiau vienas iš pastaruoju metu užfiksuotų atvejų − mėlynos spalvos vandens bėgimas iš geriamojo vandens čiaupo viename Klaipėdos daugiaaukščio namo bute, leidžia daryti išvadą, kad atskirų pastatų vidaus vandentiekio sistemos gali būti įrengtos nesilaikant statybos reglamentų reikalavimų arba vidaus vandentiekio vamzdynų techninės priemonės, turinčios apsaugoti tinklus nuo taršos, veikia netinkamai.

  Atkreipiame dėmesį, kad STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ punktuose 107, 108, 114 reglamentuojama, kaip ir kokios techninės priemonės turi būti įrengtos pastato vidaus vamzdyne, kad būtų išvengta atvirkštinės vandens tėkmės:

  „107. Tose vandentiekio vietose, kuriomis vanduo turi tekėti tik viena kryptimi (pvz., siurblių slėgvamzdžiuose ir aplinkinėse linijose, įvaduose, jei jų yra keli arba pastate yra vandens bakas), būtina įmontuoti atbulinius vožtuvus.

  108. Aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno taškuose įrengiami orlaidžiai.

  114. Vandens ruošimo įrenginiai turi būti jungiami prie geriamojo vandentiekio taip, kad būtų išvengta atvirkštinės tėkmės.„

  Reikia pažymėti, kad apsaugos nuo atvirkštinės tėkmės priemonės turi atitikti standartą LST EN 1717:2002 „Geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo, reikalavimai“.

  Tam, kad teisės aktuose numatytos priemonės tinkamai veiktų ir atliktų savo funkcijas, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 punktu Nr.168 „Abonentas privalo reguliariai apžiūrėti nuosavą vandentiekio tinklą ir įrenginius bei ne rečiau kaip kartą per metus išplauti vamzdyną, pažymėdamas pastato techniniame pase“.

  Užfiksuotas įvykis su mėlynu vandeniu parodė, kad netikėtai nutrūkus vandens tiekimui į daugiaaukštį pastatą (pvz., dėl avarijos ar pan.) ir susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, dėl atbulinio vandens tekėjimo gali būti įsiurbtas vanduo į namo vamzdyną iš vandens imtuvų (klozetų bakelių, vonių ar kt. vandens imtuvų, kuriuose naudojamos spalvotos dezinfekavimo priemonės). Tokiais atvejais atsiranda tikimybė ir rizika, kad nekokybiškas arba net bakteriologiškai užterštas vanduo pateks ne tik į pastato vidaus tinklus ir šio pastato vartotojams, bet gali patekti ir į magistralinius vandentiekio tinklus, o tokiu atveju tarša pasklistų plačiau.

  Norime atkreipti dėmesį, kad AB „Klaipėdos vanduo“ neeksploatuoja ir neprižiūri pastatų vidaus vandentiekio tinklų. Šios infrastruktūros priežiūrą vykdo pastatų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos arba kitos pastatus eksploatuojančios organizacijos.

  Remiantis pateikta informacija, AB „Klaipėdos vanduo“ siūlo imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant išvengti galimų grėsmių ir rizikų bei užtikrinant kokybiško ir saugaus vandens tiekimą vartotojams. Tam siūlome įgyvendinti pridedamą geriamojo vandens antrinio užteršimo rizikos mažinimo prevencinių priemonių planą. 

  GERIAMOJO VANDENS ANTRINIO UŽTERŠTUMO RIZIKOS MAŽINIMO 

  PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

  2018-11-28 

  Eil.

  Nr.

  Priemonė

  Įgyvendinimo terminas

  Vykdytojas

  1.

  Pakoreguoti  AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos mazgo  standartą, įtraukiant reikalavimą, kad daugiabučių ir individualių namų vandens apskaitos mazgai būtų įrengiami su atbuliniais vožtuvais atitinkančiais LST EN 1717:2002 „Geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo, reikalavimai“.

  Jau atlikta

  AB „Klaipėdos vanduo“

  2.

  Išduodant prisijungimo sąlygas prie vandentiekio tinklų naujiems vartotojams, kaip vieną iš sąlygų, įrašyti reikalavimą įrengti vandentiekio įvade įtaisą apsaugantį nuo taršos dėl galimo atbulinio tekėjimo.

  Jau vykdoma

  AB „Klaipėdos vanduo“

  3

  Parengti straipsnius spaudai, informuojant vartotojus apie galimą geriamojo vandens taršą pastatų vidaus vandentiekio tinkluose bei  būdus kaip galima to išvengti. Rekomenduoti individualių namų ir daugiabučių namų butų savininkams apskaitos mazguose įsirengti atbulinius vožtuvus atitinkančius LST EN 1717:2002 reikalavimus.

  Iki 2019-04-30

  AB „Klaipėdos vanduo“

  4.

  Įpareigoti daugiabučių namų savininkų bendrijas ir pastatų administravimo įmones visuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono jų eksploatuojamų daugiabučių namų vandentiekio įvaduose įrengti atbulinius vožtuvus. Jei atbuliniai vožtuvai jau yra įrengti, patikrinti jų funkcionalumą.

  Iki 2019-07-31

  Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė

  5.

  Įpareigoti daugiabučių namų savininkų bendrijas ir pastatų administravimo įmones jų eksploatuojamų pastatų vandentiekio tiekiamojo vamzdyno aukščiausiuose taškuose įrengti oro išleidimo/įleidimo įrenginius (vantuzus, orlaidžius). Jei tokie įrenginiai jau yra įrengti, patikrinti jų funkcionalumą.

  Iki 2019-07-31

  Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė

  6.

  Įpareigoti daugiabučių namų savininkų bendrijas ir pastatų administravimo įmones

  ne rečiau kaip kartą per metus atlikti pastato vidaus vandentiekio tinklų apžiūrą ir įrangos (atbulinių vožtuvų, nuorinimo vožtuvų ir kt.) funkcionalumo patikrinimą bei išplauti pastato vidaus vandens tiekimo vamzdyną.

  Pavesti šių darbų periodinę vykdymo kontrolę  Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių skyriams, atsakingiems už DNSB ir pastatų administravimo įmonių veiklos priežiūrą.

  Iki 2019-07-31

  Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.