KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Vasarą vaikams organizuojamas užimtumas darželiuose ir stovyklose

  „Šią savaitę, trečiadienį–penktadienį, Drevernoje veikė Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug – 2019 m.“, į kurią susirinko jaunuoliai iš 20 savivaldybių. Didžiąją dalį finansavimo stovyklai – 17 tūkst. eurų – skyrė Savivaldybė. Tai puikus startas vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui, užimtumui, kuriam Savivaldybė skiria nemažai dėmesio“, – teigė Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.

  Nuotraukoje Jaunimo vasaros akademijos atidarymo akimirka. Iš kairės: vicemerė Violeta Riaukienė, Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Inesa Gaudutytė. 

  Šiemet Klaipėdos rajono vaikai vasarą galės ilsėtis net 27 stovyklose, kurioms dalinį finansavimą skyrė Savivaldybė. Vaikus ilsėtis kvies 4 stacionarios, 7 dieninės-turistinės, 11 dieninių, 3 stacionarios-turistinės ir 2 turistinės stovyklos.  „Iš viso 2019 m. vaikų vasaros poilsio programoms paskirstėme 35 tūkst. eurų. Paraiškas pateikė 27 stovyklų organizatoriai. Deja, poreikis buvo didesnis ir siekė 90,2 tūkst. eurų, tačiau biudžete daugiau lėšų vasaros stovykloms numatyta nebuvo. Manau, kad dalinis finansavimas leis daugiau vaikų poilsiauti stovyklose, nes dėl Savivaldybės finansavimo turi mažėti kelialapio kaina. Tai išties yra nemaža paskata tėvams, kurie vasarą negali atostogauti ar negali skirti didelių sumų vaikų poilsiui, tačiau nori, kad jų vaikas per mokinių vasaros atostogas laiką leistų turiningai, įgytų naujų įgūdžių ir draugų“, – tikino vicemerė V. Riaukienė.

  Vicemerei V. Riaukienei pritaria ir VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro, esančio Veiviržėnuose, direktorė Valė Krauleidienė, dienos stovyklas pradėjusi organizuoti prieš 5 metus: „Klaipėdos rajono savivaldybei pradėjus finansuoti vaikų vasaros poilsio programas, buvo suteikta galimybė didesniam vaikų skaičiui pailsėti stovyklose. Tai didelė paspirtis stokojančioms šeimoms ir ne tik. Yra nemažai šeimų, kurios nepriklauso jokiai rizikos grupei, negauna jokių pašalpų, bet jų pajamos yra minimalios, jos neturi jokių galimybių nupirkti savo vaikams kelialapių nei į stovyklas, nei pakeliauti. Abu tėvai dirba, bet jų pajamų užtenka tik pirmo būtinumo prekėms. Šių šeimų vaikai su didžiausiu noru leidžia laiką mūsų organizuojamose stovyklose, nes Savivaldybės skiriama parama žymiai sumažina stovyklos išlaidas“. Taip pat V. Krauleidienė siūlo ateityje, skirstant finansavimą, didesnes lėšas skirti stovykloms, kurios vyksta nuo pagrindinių centrų nutolusiose gyvenvietėse, nes tėvai neturi nei finansinių, nei fizinių galimybių vežioti vaiką į stovyklas, organizuojamas už keliasdešimt kilometrų.

  Stovyklų organizatoriai iš viso vasarą planuoja užimti apie tūkstantį vaikų. Savivaldybė, skirdama finansavimą, prioritetą teikė vasaros poilsio programoms, kurios aktyvia veikla užima daugiau vaikų, numato ilgesnės trukmės veiklą, turi ir kitų finansavimo šaltinių, numatančių užimti vaikus iš mažas pajamas gaunančių šeimų. Programos buvo vertinamos atsižvelgiant į formaliojo ugdymo tęstinumą, idėjos aktualumą, pačios programos naujumą, patrauklumą, naudingumą, planuojamą vaikų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimą, buvo vertinama, ar numatyti tinkami, aktyvūs, netradiciniai veiklos metodai ir priemonės, nukreiptos į dalyvių praktinių gebėjimų atskleidimą ar panaudojimą, iniciatyvumo, aktyvumo, kūrybiškumo, pilietiškumo skatinimą. Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamų 2019 m. vaikų vasaros poilsio programas ir jų teikėjų kontaktus rasite Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt („Veiklos sritys“ – „Švietimas“ – „Neformalusis vaikų švietimas“).

  Sporto klubo „Kuršis“ vadovas, organizuojantis jaunųjų kuršių sąskrydį–stovyklą, kuriai buvo skirta 3,5 tūkst. eurų Savivaldybės parama, Gintautas Razma tikina, kad iš Savivaldybės gautos lėšos ženkliai sumažino kelialapio į stovyklą kainą, tačiau dėmesio norisi dar daugiau: „Džiaugiamės, kad šiais metais gavome paramą, kuri leido sumažinti stovyklos kainą. Tačiau  finansavimą gavome ne tokį, kokio tikėjomės, todėl iš planuotų dviejų pamainų darysime tik vieną. Šiais metais planuojame priimti 55 vaikus. Suvokiame, kad daugeliui tėvų už visą kainą išleisti vaiką į vasaros stovyklą yra per brangu, todėl siekiame, kad kaina būtų kiek įmanoma mažesnė. Klaipėdos r. sav. skirta parama sudarė sąlygas reikšmingai sumažinti kainą. Taip pat panaudojome ir papildomus vidinius resursus kainai sumažinti. Kainą pavyko sumažinti nuo 135,10 €  iki 48,74 €,  nors šiais metais ir reikšmingai pakilo minimalaus darbo užmokesčio dydis bei maisto kainos. Tikimės, kad ateityje keisis požiūris į vaikų vasaros stovyklų svarbą vaiko brandai, lėšų skirstymo metodika bei didės skiriamų lėšų dydis.  Pasak G. Razmos, būtų labai šaunu, jei šiai ugdymo sričiai būtų skirta daugiau dėmesio ir išteklių, nes edukacija už mokyklos sienų vaiko brandai yra ypač svarbi: vaikai turi galimybę plėtoti socialines, asmenines kompetencijas, įgyti daugiau drąsos, išmokti svarbių gyvenimiškų pamokų.

  „Akivaizdu, kad ne visi rajono vaikai vasarą leis stovyklose, daugeliui to neleidžia amžius ar kitos priežastys. Tam, kad vaikai būtų užimti vasarą, o tėvai galėtų toliau dirbti, neieškodami auklių, organizuojamas vaikų darželių darbas vasarą. Šiemet visą vasarą dirbs 7 ugdymo įstaigos, kurioms reikės papildomo maždaug 44,7 tūkst. eurų Savivaldybės finansavimo darbo užmokesčiui. Darželių darbas vasarą organizuojamas taip, kad vaikai galėtų lankyti kuo arčiau jų gyvenamosios vietos esantį darželį“, – teigė mero pavaduotoja V. Riaukienė. 

  Visą vasarą dirbs Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (priims vaikus iš Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Dovilų lopšelio-darželio „Kregždutė“), Gargždų lopšelis darželis „Naminukas“ (priims vaikus iš Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“, Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Kvietinių mokyklos-darželio, Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus, Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos), Slengių mokykla-daugiafunkcis centras (priims vaikus iš Kretingalės lopšelio-darželio, Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriaus), Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras (priims vaikus iš Agluonėnų lopšelio darželio „Nykštukas“), Priekulės lopšelis-darželis (priims vaikus iš Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Drevernos mokyklos-darželio, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos), Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (priims vaikus iš Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus), Vėžaičių lopšelis-darželis (priims vaikus iš Endriejavo, Lapių ir Vėžaičių pagrindinių mokyklų).

  „Tegul visiems šios vasaros atostogos būna geros, pilnos įspūdžių ir svarbiausia − saugios. Grįžkite į mokyklas sveiki, laimingi ir gerai pailsėję!“, – linkėjo mero pavaduotoja V. Riaukienė.

  Ernesta Badalova

  Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pavaduotoja

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.