KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Laisvė veikti bendruomenėms

  Praėjusiais metais Klaipėdos rajonas atvėrė naujas duris ir langus bendruomenėms, kurios, tikimasi, pačios plės horizontus tęsdamos pradėtas veiklas, imsis įgyvendinti naujus projektus ir sujungusios jėgas sužibės Valstybės šimtmečio metais. Apie tai kalbamės su Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukiene.  

  Ar galime drąsiai teigti, kad bendruomenėmis vis labiau pasitikima, kad joms suteikiama ne tik erdvė diskusijoms, bet ir dar daugiau galimybių priimant ir įgyvendinant naudingus sprendimus? 

  Taip, turbūt galime taip teigti, nes bendruomenės vis labiau supranta, kas yra naudinga to krašto žmonėms, kaip galima prisidėti, kad gerėtų gyvenamoji aplinka, kad būtų į veiklas įtraukti ir socialiniai partneriai, ir kuo gausesnis būrys įvairios patirties, amžiaus grupių ir polinkių žmonės. Apie tai pernai išsamiai kalbėta Vėžaičiuose vykusioje  diskusijoje „Bendruomenė šiandien ir ateities perspektyvoje“.

  Visose srityse šiuo metu stengiamės propaguoti tarpinstitucinio ir tarpsektorinio bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą. Puiku, kad ir bendruomenės tai puikiai supranta ir ta linkme suka įgyvendindamos savo projektus, − nes tik taip galima pasiekti ir gyvenimo kokybės pokyčių prisidedant prie patogios infrastruktūros sukūrimo gyvenvietėse, stiprinant visuomenės sveikatą, lavinant socialinius įgūdžius, keliant kultūros renginių kokybę ir daugelyje kitų sričių, kurios dabar taip pat vis labiau siejamos viena su kita, − pavyzdžiui, kultūra su edukaciniais projektais, socialiniai projektai – su verslumo įgūdžių lavinimu ir pan.

  Minėtoje diskusijoje kalbėta dėl bendruomeninės veiklos filosofijos tolesnio formavimo, − tikėkimės ir to, kad bendruomenės, ugdydamos gyventojų verslumo įgūdžius, nepamirš savanoriškos veiklos, kuri reikalinga tarpusavio pagalbai, žmonių, stokojančių socialinių įgūdžių, taip pat ir mūsų jaunosios kartos, ir mūsų kraštiečių, emigravusių į užsienį, įtraukimui. 

  Sėkmingai parengtas, paskutiniame praėjusių metų Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas ir įvardytas kaip vienas geriausių 2017 m. sprendimų Bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Ką galėtumėte pasakyti apie šį dokumentą?

  Programos lėšas projektams skirstys ne politikai, o išplėstinės seniūnaičių sueigos, t. y. pačios vietos bendruomenės. Taigi pasitikėdami bendruomenėmis suteikiame joms daugiau savarankiškumo – galimybę patiems priimti sprendimus. Todėl patvirtinti ir Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatai. Išplėstinėse seniūnaičių sueigose jau metų pradžioje bus sprendžiama, kokios srities projektus įgyvendinti. Visos savivaldybės bendruomenių projektams bus paskirstyta 90 tūkst. eurų pagal seniūnijų gyventojų skaičių. Finansavimo tvarka, taip pat ir saugikliai nustatyti tvarkos apraše, − belieka tikėtis, kad ši programa taip pat gerai veiks, kaip yra puikiai parengta.

  Savivaldybė skirsto lėšas ir pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą finansuojamas  priemones bendruomeninei veiklai savivaldybėse, taip pat ir neįgaliųjų organizacijoms. Kaip ir kiek prisidedame prie šių projektų?

  Šiemet šiems vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinantiems projektams skirta 41 728 eurų. Iš 17 projektų tik vienas įvardytas kaip tiesioginė socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms – Veiviržėnų seniūnijos jaunimo klubo „Ekipa“ projektas „Mes visuomenės dalis“, − tačiau pabrėžtina, kad į visus kultūrinės ir švietėjiškos, sporto ir sveikatinimo veiklos projektus turi būti kuo labiau įtraukiami žmonės ir šeimos, kurie jaučia atskirtį ir norėtų iš jos išbristi.

  Mūsų savivaldybė apie 35 proc. prisideda prie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo (pagal Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos nustatytą tvarką savivaldybės turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc.).

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos rajono savivaldybei projektams įgyvendinti 2018 m. skyrė 72 998 eurus, Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų skirs 41 117 eurų.

  Šios lėšos paskirstytos Klaipėdos rajono amatų centrui, viešajai įstaigai „Revilita“, taip pat Klaipėdos kurčiųjų  reabilitacijos  centrui ir Klaipėdos ir Telšių  aklųjų centrui, teiksiantiems paslaugas mūsų rajono žmonėms.

  Kokiems dar projektams įgyvendinti bendruomenės gauna lėšų iš Savivaldybės?

  Savivaldybė pernai finansavo ir Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų „Bendruomenė – bendruomenei“ programos projektus. Pagal šią programą 7-ioms bendruomenėms (pagyvenusių žmonių klubui „Užuovėja“, Girininkų kaimo bendruomenei, Girkalių bendruomenės centrui, asociacijai „Priekulės ainiai“, Vėžaičių bendruomenei, Lapių bendruomenės centrui, Dauparų bendruomenei) padalinti 4750 eurų. Bendruomenių nariai mokosi tradicinių amatų, pavyzdžiui, velti vilną, organizuoja edukacines išvykas ir sporto renginius.

  Ar skiria bendruomenės dėmesio Valstybės šimtmečio minėjimui?

  Nors Valstybės šimtmečio minėjimo programoje yra tik vienos bendruomenės priemonė − Agluonėnų seniūnijos bendruomenės planuojama įrengti meninė kompozicija, tačiau bendruomenės nemažai renginių ir kitokių priemonių skiria šiai iškiliai datai paminėti. Pavyzdžiui, iš pernykštės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomeninės veiklos savivaldybėse rėmimo programos Gargždų miesto bendruomenės projektui „101 žingsnis“ skirta 10 703 eurų, iš šios programos taip pat finansuotas „Priekulės ainių“ projektas „Priekulės seniūnijos nevyriausybinių organizacijų telkimas krašto turistinio patrauklumo didinimui“, pagal kurį bus padarytos lentelės su istorinių šimtmečio datų, asmenybių aprašais ir pan. 

  Nemažai bendruomenių dalyvavo ir kalėdinių eglučių puošimo akcijoje?

  Taip, iš tiesių, gana daug bendruomenių prisijungė, prizines vietas laimėjusieji taip pat yra bendruomenių žmonės. Pirmą vietą laimėjusi Priekulės parapijos eglė buvo papuoštą Valstybės šimtmetį atspindinčiais ženklais, daug fantazijos, išmonės, kūrybiškumo, tradicijų išmanymo parodė ir kitos dalyvavusios bendruomenės. Antra vieta atiteko Trušelių būsto kvartalo bendruomenei, trečia – Dituvos pagrindinės mokyklos bendruomenei. Esu įsitikinusi, kad nuo mažų dalykų prasideda dideli.

  Ačiū visų bendruomenių žmonėms, kurie neabejingi bendruomeniškumui ir tikrai bendrystei. Nors kartais nelengva rengti projektus ir juos įgyvendinti, neatsiliekant nuo terminių, rengti finansines ataskaitas, tačiau tikimės, kad mūsų Sveikatos apsaugos skyriaus specialistės Jolanta Polekauskienė ir Ugnė Tamošauskienė yra ir liks didelės pagalbininkės.

  Linkiu pakilių, šviesių ir prasmingų atėjusių Valstybės šimtmečio metų!

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.