KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Stiprinama kompleksinė pagalba šeimai

  Apie kompleksinę pagalbą vaikams ugdymo įstaigose ir šeimoms, sprendžiant socialines problemas, kalbamės su Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukiene. 

  Šią savaitę lankėtės rajono ugdymo įstaigose ir domėjotės, kokia individuali švietimo pagalba yra teikiama vaikams. Galbūt ketinama ieškoti naujų formų ir teikti naujų paslaugų, kad būtų mažiau prastai besimokančių, nemotyvuotų vaikų?

  Lankiausi darželiuose ir mokyklose, kalbėjausi su įstaigų vadovais, auklėtojomis ir mokytojomis dėl kryptingesnio ir sistemingo paslaugų teikimo vaikams, kurie turi raidos sutrikimų, yra hiperaktyvūs, mažiau motyvuoti. Tokiems vaikams iš tiesų reikia didesnės pagalbos nuo pat darželio, todėl pagal galimybes ketinama steigti ir naujų etatų. Pritrūksta, žinoma, ne tik darbuotojų, bet kartais − ir požiūrio. Daugiau planuoju kalbėti ir su pačiais tėvais. Jie taip pat, mano nuomone, turėtų gauti daugiau informacijos apie visas paslaugas ugdymo įstaigose ir aktyviau dalyvauti.

  Mano nuomone, sutaupytume lėšų daugiau, jei steigtume daugiau specialistų (spec. pedagogų, logopedų, psichologų) etatų ugdyti vaikui kuo anksčiau, o ne vėliau gelbėtume situaciją steigdami kuo daugiau mokytojų padėjėjų etatų, kurie dirbtų jau su sunkiai valdomais specialiųjų poreikių mokiniais, kuriems ankstyvoje vaikystėje pritrūko dėmesio. Specialiąją pagalbą nustato Pedagoginė psichologinė tarnyba. Kuo anksčiau nustačius vaiko specialius poreikius, anksčiau galima pradėti  ir su juo dirbti kryptingai. To reikia ne tik dėl pačių specialiųjų poreikių vaikų, bet ir dėl neturinčių raidos sutrikimų ir psichologinių problemų vaikų – jiems taip pat turi būti kuo anksčiau sudarytos normalios sąlygos pamokose. 

  Kiek pas mus dirba įvairių pagalbą vaikui teikiančių specialistų bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose? Kiek kainuoja jų išlaikymas?

  Mokytojų ir auklėtojų padėjėjų šiuo metu rajone – 55,92 etato, jų išlaikymui reikia 362 tūkst. eurų metams. Spec. pedagogų ir logopedų – 41,5 etato, lėšų poreikis −  378 tūkst. eurų. Psichologų – 17,75 etato, iš jų 5 Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurie aptarnauja ikimokyklines įstaigas ir 4 bendrojo ugdymo mokyklas, 1 – Lapių pagrindinės mokyklos Globos namų padalinyje, jų išlaikymui – 181,3 tūkst. eurų  metams. Socialinių pedagogų – 20,8 etato, iš jų 6,3 etato Lapių pagrindinės mokyklos Globos namų padalinyje, jų išlaikymui – 231,6 tūkst. eurų metams.

  Kalbant apie pagalbą vaikui, labai svarbi yra pagalba visai šeimai, − juk dažnai šeima nenori pripažinti, kad turi kiek „kitokį vaiką“, kad jam reikia daugiau dėmesio?

  Taip, − kad ir kiek ir kokių paslaugų teiktume, šeima negali atsiriboti. Turime dirbti kartu – auklėtojai, mokytojai, psichologai, kiti specialistai ir tėvai, − tik tada pasieksime rezultatų. Kartais šie rezultatai būna ir labai geri. Netgi ir vaikams autistams laiku pradėjus teikti reikiamą pagalbą, galima pasiekti labai daug. Neseniai vykusioje konferencijoje „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas, ankstyvoji intervencija ir įtrauktis“ dalyvavo apie 200 žmonių, − ir ne tik iš Klaipėdos rajono. Taigi – susidomėjimas, poreikis ir noras padėti tokiems vaikams yra didelis. Puiku, kad konferencijoje išsakyta daug labai konkrečių pasiūlymų, pasidalyta praktine patirtimi. Šio sutrikimo tarp mūsų vaikų, deja, daugėja, ir tai, kad tėvams šiuo metu jau teikiama ne tik paguoda, bet ir siūloma kompleksinė pagalba nuo pat ankstyvos vaikystės iki vaikų įdarbinimo – labai svarbu ir džiugu. Tiktai, kaip ir minėjau, tėvai turi įsitraukti, būti aktyvūs ir kartu siekti rezultatų. 

  Reikia kuo daugiau tokių renginių, kuriuose įvairių sričių specialistai susitiktų ir dar labiau suvienytų savo pajėgas bei kurtų naujas bendras programas, derintų priemones ir ieškotų naujų būdų.

  Kokią gerąją patirtį galėtumėte paminėti mūsų rajone, kaip teikiama  pagalba vaikui ir šeimai? 

  VšĮ Dovilų socialinių iniciatyvų centras nuo rugpjūčio 7 d. vykdo puikų projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone“. Pagal šį projektą teikiamos individualios konsultacijos Gargžduose ir Klaipėdoje (rajono gyventojams). Šias konsultacijas vaikams ir suaugusiesiems teikia 6 psichologai. Per savaitę vidutiniškai vyksta apie 50 individualių konsultacijų. Ši paslauga itin populiari, žmonės kreipiasi paskatinti gydytojų, mokytojų, kitų specialistų.

  Taip pat vyksta šeimos įgūdžių mokymai, kurie organizuojami skirtingose Klaipėdos rajono vietose: Endriejave, Veiviržėnuose, Doviluose, Gargžduose. Vyksta ir grupinės konsultacijos šeimos nariams, susiduriantiems su vaikų auklėjimo sunkumais. Organizuojama „Tėvų akademija“, kurioje mokoma pozityvios tėvystės ir šeimos įgūdžių, vyks mokymai besilaukiančioms šeimoms.

  Mažiau populiarios dar yra mediacijos paslaugos, tačiau tikimasi, kad ilgainiui žmonės daugiau sužinos apie šias paslaugas ir labiau pasitikės mediatoriais – juk tai daug pigesnė ir dažnu atveju efektyvesnė galimybė išspręsti ginčus be teismo pagalbos.

  Tikimės, kad per šį projektą teikiamomis paslaugomis galės pasinaudoti kuo daugiau rajono gyventojų. Mūsų sukurtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupės kiekvienoje seniūnijoje gali bendradarbiauti, konsultuoti ir patarti, kam labiausiai reikalingos panašios paslaugos, kurias teikia ir ateityje teiks Europos Sąjungos ar kitokią paramą gavusios organizacijos, įgyvendinančios savo socialinius projektus. 

  Turbūt iš tiesų ne veltui esame įvertinti  „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nominacijoje „Draugiškiausia šeimai savivaldybė“?

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pastebėjo ir įvertino mūsų dėmesį ir sėkmingai organizuojamą pagalbą šeimoms, indėlį kuriant tarpinstitucinio bendradarbiavimo metodiką, gebėjimą ją taikyti bei plėsti. Būtent mūsų Savivaldybė buvo ministerijos konsultantai, kaip tikslingai kurti šią metodiką ir taikyti kitose savivaldybėse. Didžiuojamės tuo ir neketiname sustoti – toliau tobulinsime pagalbą vaikui ir šeimai, nepamiršdami ir žmonių, kurie kenčia nuo įvairių priklausomybių, − nes tai yra visos visuomenės gerovės garantas.

  Neseniai Savivaldybėje apsilankęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasidžiaugė mūsų pasiekimais ir dėkojo, kad būtent mūsų  rajonas jau gali pamokyti kitus, kaip dėl žmonių galima stengtis visiems kartu, kad mes turime tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandas, kad mūsų Savivaldybė supranta, jog ypatingas dėmesys turi būti skiriamas prevencijai.

  Mūsų Savivaldybės administracijos Švietimo, Socialinės paramos, Vaiko teisių skyrių vedėjai ir darbuotojai, taip pat ir seniūnijų darbuotojai dirbome vieningoje komandoje, kad sukurtume tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį, kuriuo remsis ir kitos savivaldybės. Kaip tik todėl ir naujai atėjęs dirbti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius pas mus ras sukurtą sistemą, kurią reiks tik išlaikyti ir, žinoma, toliau tobulinti.

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.