KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • 2018 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS
 • 2018-2020 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Artėjant naujiems mokslo metams – dėmesys sklandžiam ugdymo procesui

  Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta RIAUKIENĖ džiaugiasi, kad švietimo reikalams, vaikų emocinei, psichologinei sveikatai ir pažangumui Klaipėdos rajono savivaldybėje dėmesio netrūksta.

  Ar daug vaikų šiemet mokysis Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose?

  Vaikų Klaipėdos rajone netrūksta. Savivaldybės švietimo įstaigos planuoja, kad pagal bendrojo ugdymo programas turėtų mokytis 4950 mokinių (praėjusiais mokslo metais – 4900), o pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas turėtų būti ugdoma 2080 vaikų (praėjusiais mokslo metais – 1803 vaikai).

  Džiaugiuosi, kad didėjant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoje dalyvaujančių vaikų skaičiui, įrengiame ir naujas grupes. Naujos ikimokyklinio ugdymo vaikų grupės bus įrengtos Veiviržėnų gimnazijos vaikų darželyje, Pėžaičiuose, Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje. Statybininkai žada, kad jau nuo lapkričio mėnesio Slengiuose turėtų pradėti veikti naujas vaikų darželis su valgykla, kurį galės lankyti 74 vaikai. Svarbu ir tai, kad šeimoms, kurių vaikams neužtenka vietos valstybiniuose darželiuose Klaipėdos rajone skiriame 150 eurų kompensaciją privatiems darželiams, veikiantiems Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir 100 eurų kompensaciją, jei privatus darželis – Klaipėdos mieste.  Žinoma, šeima turi būti deklaravusi savo gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone. Taip pat Klaipėdos rajono ir miesto savivaldybės yra sudariusios sutartį, pagal kurią finansuojame miestui ūkio išlaidas – po 5,3 Eur už kiekvieno rajono vaiko lankytą dieną.

  Tam, kad visi vaikai galėtų sklandžiai mokytis, stokojantiems skiriama parama mokykliniams reikmenims bei organizuojamas nemokamas maitinimas. Praėjusiais mokslo metais tai kainavo 237,2 tūkst. eurų, o šiemet planuojama, kad prireiks 230,4 tūkst. eurų.

  Nemažai mokinių į mokyklas reikia pavėžėti. Ar Savivaldybė tam pasiruošusi?

  Sėkmingas mokinių pavėžėjimo užtikrinimas prisideda ne tik prie vaikų saugumo, bet ir prie kokybiškesnės mokinių  pažintinės, kultūrinės, sportinės veiklos organizavimo. Šiemet 18-oje švietimo įstaigų bus naudojami 25 mokykliniai autobusai. Džiugu, kad net trys iš jų bus nauji. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė autobusus Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai ir Ketvergių pagrindinei mokyklai, o iš savivaldybės biudžeto nupirktas autobusas bus skirtas Švietimo centrui. Mokyklų turimu transportu bus pavežama virš 600 mokinių, specialiaisiais reisais virš 300 mokinių, o 820 mokinių į mokyklas ir į namus vyks maršrutiniais autobusais.

  Specialieji reisai yra skirti tik mokiniams vežti. Jie vykdomi ten, kur vaikai negali nuvykti į mokyklą, nes nėra maršrutinių autobusų arba maršrutinių autobusų grafikas nesutampa su pamokų laiku. Šiemet mokinius į mokyklas veš net 11 specialiųjų reisų. 1 iš jų – naujas: nuo rugsėjo 1 dienos vaikai bus vežami specialiuoju reisu Agluonėnai–Pėžaičiai–Veiviržėnai.

  Šiemet mokinių pavėžėjimui planuojame skirti daugiau lėšų. Praėjusiais mokslo metais mokinių pavėžėjimui išleista 207,4 tūkst. eurų. Šiemet planuojama išleisti 284 tūkst. eurų.

  Jūs daug dėmesio skiriate tam, kad Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose netrūktų specialistų, galinčių padėti vaikams. Ar šiemet jų bus tiek, kiek reikia? 

  Per keletą paskutinių metų išryškėjo didelis psichologo paslaugos poreikis Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose bei jų bendruomenėse. Klaipėdos rajonas pirmauja šalyje pagal šių specialistų, turinčių reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, skaičių: bendrojo ugdymo mokyklose įsteigta 10 etatų. 7 etatai  yra Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, iš kurių 5 skirti teikti psichologinę pagalbą ikimokyklinėse įstaigose bei neskaitlingose bendrojo ugdymo mokyklose.

  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose 2016–2017 mokslo metais buvo ugdoma 460 vaikų ir mokinių, turinčių įvairių raidos sutrikimų, bei 989 ugdytiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Daugumai šių ugdytinių pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų specialistų vertinimą yra reikalinga ne tik logopedo ir specialiojo pedagogo, bet ir psichologo, socialinio pedagogo bei mokytojo padėjėjo pagalba. Logopedo ir/ar specialiojo pedagogo paslauga buvo teikiama visose švietimo įstaigose (iš viso 31 etatas). Gargždų miesto lopšeliuose-darželiuose, esant dideliam logopedo paslaugos poreikiui, logopedai dirba po 1,5 etato, kadangi kalbėjimo ir kalbos sutrikimus būtina pradėti koreguoti kuo ankstesniame amžiuje.

  Ugdytiniams, turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, tiek mokyklose, tiek darželiuose padeda mokytojo padėjėjai. 2016–2017 mokslo metais tokie darbuotojai dirbo 18-oje ugdymo įstaigų. Psichologų kai kuriais praėjusių mokslo metų laikotarpiais neturėjo tik 3 rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Socialinio pedagogo neturėjo 7 bendrojo ugdymo mokyklos bei ikimokyklinės įstaigos.

  Nors Klaipėdos rajono savivaldybėje skiriamas ypač didelis dėmesį pagalbos mokiniams teikimui, tačiau dėl lėšų trūkumo dar ne visose švietimo įstaigose yra pakankamas pagalbos mokiniui specialistų etatų skaičius. Tačiau gera žinia ta, kad artimiausiu metu daugiau logopedo, psichologo pagalbos pagal turimus mokinių skaičius mokyklose turėtų gauti Gargždų miesto mokyklų bendruomenės.

  Kiek šiemet vaikų bus paskatinti už pavyzdingą lankomumą?

  2016–2017 mokslo metais net 238 vaikai nepraleido nei vienos pamokos per mokslo metus. Tarp jų tiek pradinių, tiek vyresnių klasių mokiniai. Jie yra verti paskatinimo ir pagarbos. Klaipėdos rajono savivaldybė visus mokinius paskatins bilietais į „Minijos“ kino teatrą.

  Atsakingi vaikai – atsakingų tėvų auklėjimo rezultas. Jei namie formuojamas požiūris, kad mokslas yra svarbus, tai atsispindi ne tik vaiko lankomume, bet ir jo rezultatuose. Mokinio, kuris dažnai praleidžia pamokas, ugdyme atsiranda spragos, suprastėja jo žinios, dingsta motyvacija, jis nedalyvauja klasės gyvenime.

  Tikiuosi, kad iniciatyva apdovanoti pamokų nepraleidusius mokinius gyvuos ir toliaus, taip formuojant atsakingą mokinių požiūrį į ugdymo procesą. Artėjančių naujų mokslo metų proga linkiu mokytojams, mokiniams ir tėvams kantrybės, žinių troškulio, motyvacijos siekti gerų rezultatų bei sėkmingų mokslo metų!

  Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.