KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Tikroji savivalda: arčiau vieni kitų ir su visais kartu

  Artėjant Vietos savivaldos dienai apie savivaldos raidą, pokyčius ir bendras pastangas ją suaktyvinti kalbamės su Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikiene.

  Kas, Jūsų nuomone, yra tikroji savivalda ir kokias jos tendencijas įžvelgiate mūsų savivaldybėje?

  Tikroji savivalda turi prasidėti „nuo apačios“, t. y. nuo žemiausio jos lygmens – seniūnijų, − būtent jose aptarti aktualūs klausimai, idėjos ir išgryninti pasiūlymai turėtų atkeliauti iki Savivaldybės vadovų ir Savivaldybės tarybos, kuri priima sprendimus. Tai nereiškia, kad vadovai negirdi ar nemato pavienių gyventojų problemų ir nepaiso jų interesų, bet pirmiausia „savame rate“ apsvarstyti klausimai veda į racionalesnį sprendimą, padeda atrasti tiesą, kuri naudinga daugeliui bendruomenės narių.

  Lankydamasi seniūnijose, − mokyklose, socialinės paramos įstaigose, susitikimuose su verslininkais ir kitomis progomis, matau gerų bendradarbiavimo pavyzdžių, − tarp seniūnijoje veikiančių įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų bendruomenių, − kai priimami iš tiesų naudingi daugumai sprendimai dėl viešųjų erdvių tvarkymo, prisidėjimo prie infrastruktūros projektų įgyvendinimo, dėl bendrų renginių ir kitų įvairiausių veiklų, tačiau kai kur to bendradarbiavimo pritrūksta. Norėtųsi, kad seniūnai būtų tikri šeimininkai savo teritorijose, kad gebėtų reikalui esant gyventojus sukviesti problemai spręsti, kad daugiau prisidėtų prie bendrų švietimo ir kultūros įstaigų renginių derinimo ir pan. Juolab kad seniūnai dabar turi visuomeninius padėjėjus – seniūnaičius. Būtų puiku, kad jie tikrai visi būtų išrenkami veiklūs, geranoriški, gebantys matyti visų gyventojų problemas, sutarti su žmonėmis ir tuo pačiu su seniūnijomis.

  Tikriausiai tokių veiklių seniūnaičių yra nemažai? Kokius gerus pavyzdžius galėtumėte paminėti?

  Turime iš tiesų nemažai puikių seniūnaičių, kuriais galime džiaugtis, didžiuotis, kurių veikla ir įgyvendinamos idėjos neretai tampa ir seniūnijos vizitine kortele:

  Agluonėnų seniūnijoje puikiai dirba Agluonėnų kaimo seniūnaitė Reda Norkevičienė ir Vanagų – Dalija Mockienė. Jos kasmet padeda organizuoti talkas, pačios dalyvauja, suburia žmones į kalėdinę akciją ,,Spindintis kalėdinis sodas“, padeda sukviesti gyventojus į susirinkimus, renginius, perduoda jiems būtiną informaciją. Redos iniciatyva buvo organizuota labdaros akcija nepasiturintiems gyventojams.

  Dauparų−Kvietinių seniūnijoje šiuo metu vyksta seniūnaičių rinkimai. Seniūnaičiais pretenduoja tapti jau buvę jais, kurie vėl nori bendradarbiauti ir dalyvauti seniūnijos visuomeninėje veikloje. Tai labai teigiama tendencija. Jau išrinkta ne pirmai kadencijai aktyvi Gobergiškės seniūnaitė Ineta Lukšonienė. 

  Judrėnų seniūnijoje Judrėnų seniūnaitijos seniūnaitė Irena Ubartienė yra aktyvi seniūnijoje organizuojamų renginių pagalbininkė. Mataičių seniūnaitijos seniūnaitė Ilona Lygnugarytė – aktyvi visuomeninių talkų organizatorė.

  Endriejavo seniūnijoje yra net penkios veiklios seniūnaitės: Rudgalvių seniūnaitijos seniūnaitė Ona Purtokienė, Endriejavo seniūnaitijos seniūnaitė Aldona Paulauskienė, Paežerio seniūnaitijos seniūnaitė Andželika Mižutavičienė, Ližių seniūnaitijos seniūnaitė Ingida Lygnugarienė ir Žadeikių seniūnaitijos seniūnaitė Irena Kudrevičienė. Jos visos yra nuolatinės seniūnijos  pagalbininkės, seniūnės patarėjos aktualiais klausimais, aktyvios visuomeninių talkų ir kultūros renginių  dalyvės ir rėmėjos. Jos daug talkino organizuojant Joninių šventę „Saulės ratu“ ir prie Kapstato ežero vykusį renginį „Senovinė ugnies naktis“. Šiemet jau trečius metus su seniūnaičių pagalba organizuojama ir Moliūgų žibintų šventė. Aktyviausioji Aldona Paulauskienė − dar ir kasmetinės Pavasarinės mugės ir Ožio dienos šventės iniciatorė ir organizatorė.

  Kretingalės seniūnijoje taip pat aktyvūs yra visi keturi seniūnaičiai – galbūt dėl to, kad jie vadovauja ir gyventojų bendruomenėms arba yra jų nariai, rengiantys ir įgyvendinantys įvairius projektus, taip pat ir tarptautinius. Karklės seniūnaitė Rasa Bučienė organizuoja talkas, šventes (ir pastarąją Menkinės šventę), rūpinasi viešosiomis erdvėmis ir telkia jas priežiūrėti gyventojus, daug dėjo pastangų, kad sklandžiai vyktų kelio Klaipėda−Dargužiai rekonstrukcija. Kretingalės seniūnaitė Regina Baranauskienė, be minėtų veiklų, rūpinosi Kretingalės pagrindinės gatvės tvarkymu. Girkalių seniūnaitis Kazys Rimkus taip pat rūpinasi viešosiomis erdvėmis, gėlynais, daug prisidėjo rūpindamasis Girkalių kultūros namų rekonstrukcija. Plikių seniūnaitė Audronė Vaičiulienė aktyviai atstovauja gyventojams, organizuoja pagalbą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms.

  Nuolat gyventojų skaičiumi didėjančioje Sendvario seniūnijoje problemų netrūksta, tad ir seniūnaičiai veiklūs ir aktyvūs, tačiau labiausiai: Gindulių seniūnaitijos seniūnaitė Nijolė Abrutienė, kurios dėka įrengta krepšinio aikštelė Ginduliuose, vaikų žaidimo aikštelė, scena, suolai. Aukštkiemių seniūnaitijos seniūnaitis Romas Daugnoras aktyviai siekia, kad seniūnaitijoje atsirastų stipri bendruomenė, organizuoja talkas, dviračių turą po seniūniją, jis įrengė Gvildžių k. atminimo akmenį, nuolat prisideda prie švenčių organizavimo, padeda sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Jakų seniūnaitis Rolandas Adomauskas negaili laiko ir asmeninių resursų siekiant padėti bendruomenei išlaikyti Jakų parko grožį, savo turima technika įrengė takelius, geni medžius, tvarko aplinką, aktyviai prisideda prie Jakų bendruomenės centro veiklos. Slengių seniūnaitė Irma Černuševičienė aktyviai siekia švaresnės saugesnės aplinkos, teikia pasiūlymus bei pastabas dėl probleminių vietų, aktyviai bendradarbiauja su policijos atstovais, gyventojais, Kelių tarnyba, rūpinasi sunkiai besiverčiančiomis šeimomis. Mazūriškių seniūnaitis Giedrius Bičkauskas aktyvus seniūnijos pagalbininkas organizuojant šventes, teikia naudingų siūlymų dėl gyventojų saugumo įrengiant šaligatvius, apšvietimą ir pan. Ne veltui 2017 m. Sendvario seniūnija įvertinta kaip bendruomeniškiausia seniūnija.

  Veiviržėnų seniūnijoje aktyvios yra Skomantų seniūnaitė Inga Margevičienė ir Pėžaičių – Danutė Uselienė. Jos abi − „Gerumo angelo“ apdovanojimų laureatės. Inga – nuolatinė cepelinų šventės ir visuomeninių talkų organizatorė, savanoriškai išvežioja maisto produktus nepasiturintiesiems, kitaip jiems padeda. Danutė Uselienė nuoširdžiai reaguoja į kiekvieno gyventojo prašymą ar nusiskundimą, siekia, kad reikalas iki galo būtų išspręstas. Aktyviai rūpinosi Pėžaičių krepšinio aikštelės įrengimu.

  Priekulės seniūnijoje jau tradicija tapo seniūnės iniciatyva vykti su seniūnaičiais ir bendruomenių atstovais į apžvalginę kelionę po seniūnijos teritoriją įvertinti vietinės reikšmės kelių būklės ir išvykos metu priimti sprendimus dėl  kelių priežiūros darbų einamiesiems metams. Šiais metais ypač aktyvūs buvo Derceklių seniūnaitis Tadas Vaitkus, kuris padėjo kelių remonto darbais Derceklių k., taip pat padėjo susitvarkyti aplinką po gaisro nukentėjusiai gyventojai. Drevernos seniūnaitė Irena Ukrinienė, Dituvos seniūnaitė Daiva Rimkienė ir Venckų seniūnaitė Ingrida Antužytė ištisus metus telkia vietos gyventojus ir tuos asmenis, kurie turi atlikti darbus už pašalpas, Mickų seniūnaitė Alvyra Nistorienė šiais metais organizavo susitikimus su gyventojais seniūnaitijos teritorijos svarbiais klausimais.

  Dovilų seniūnijoje aktyvūs seniūnaičiai – Dovilų – Antanas Skiotys, − sportinių renginių dalyvis, atstovaujantis Dovilams respublikoje. Kartu su verslininku Aidu Beržansku Liepos 6-ąją padovanojo šventei fejerverkus. Medsėdžių seniūnaitė Laima Vainienė – puiki organizatorė, atstovavusi Medsėdžių kaimui Gargžduose Obuolių šventėje. Ketvergių seniūnaitė Rasa Kuzavienė – jautri kiekvieno žmogaus rūpesčiams, nuoširdžiai ieško ir randa būdų, kaip padėti.

  Vėžaičių seniūnijoje visi aktyvūs, bet ypač – Girininkų seniūnaitis Vidmantas Laugalys, nuolat besirūpinantis kaimo aplinkos tvarkymu, Vėžaičių centro seniūnaitė Simona Bartkevičiūtė, aktyviai atstovaujanti gyventojų interesams, Vėžaičių Skinijos seniūnaitė Rita Lengvienienė, renginių organizatorė ir dalyvė.  

  Gargždų seniūnija specifinė tuo, kad čia viskas viename mieste – taigi ir problemos glaudesnės, jos sprendžiamos susirinkus visiems seniūnaičiams kartu. Visgi aktyviausias iš visų Gargždų seniūnaičių – jau nebeinantis šių pareigų Viktoras Kura, − nuolat organizuodavęs sueigas, talkas, rodęs daug kitų iniciatyvų.

  Nuoširdžiai dėkoju šiems ir nepaminėtiems seniūnaičiams, kurie, tikimės, dar parodys daug iniciatyvų ir pateiks naudingų pasiūlymų, telks gyventojus nuveikti daug gražių darbų.

  Ar seniūnaičiai išrinkti visose rajono seniūnijose? Kiek ir kaip jų darbas atlyginamas?

  Deja, kai kuriose seniūnijose yra seniūnaitijų, kur seniūnaičiai neišrenkami ir nuolat kartojamuose rinkimuose. Jų darbas buvo ir tebėra visuomeninis, tačiau Savivaldybė ryšių ir transporto išlaidoms per metus kiekvienam skiria po 100 eurų.

  Kas įdomaus šiemet vyks Savivaldos dienos proga?

  Šiemet Savivaldybė kviečia spalio 10-ąją nuo 12 iki 15 valandos visus gyventojus, ypač mokinius, užsukti į Savivaldybės aikštėje, kur tiesiog lauke vaišindamiesi arbata kalbėsime, diskutuosime, bus galimybė dalyvauti loterijoje, pristatysime projektus. Planuojamas ir „Gargždų švaros“ technikos pristatymas Savivaldybės aikštėje.

  Tądien savo veiklą vienaip ar kitaip pristatys visos Savivaldybės įstaigos, pavyzdžiui, Priešgaisrinė tarnyba nuo 9 iki 18 val. pakvies moksleivius ir kitus norinčius apsilankyti Agluonėnų, Endriejavo, Girkalių, Priekulės, Plikių ir Veiviržėnų ugniagesių komandose. Svečiai bus supažindinti su ugniagesio gelbėtojo profesija, jų darbo sąlygomis, pamatys šiuolaikiškas galingas gaisrines mašinas bei turimą įrangą. Mokyklos bus pakviestos bendradarbiauti organizuojant prevencinius renginius.

  Gargždų krašto muziejus ir jo filialai tądien kvies nemokamai apsilankyti visus norinčius ir pristatys savo ekspozicijas.

  Atviroje jaunimo erdvėje vyks popietė su savivaldos atstovais ir protų mūšis jaunimui savivaldos tema.

  Savivaldybės tarybos nariai lankysis rajono mokyklose ir ves pilietiškumo pamokas.

  Kviečiame visus aktyviai dalyvauti renginiuose ir pasidžiaugti mūsų visų kuriama Savivalda!

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.