KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Savivaldybės administracijos dėmesio centre – investuotojų paieška

  Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas ketvirtadienį lankėsi Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CVPA) Vilniuje. Vizito tikslas – suplanuoti ateities darbus, siekiat net keletą projektų Klaipėdos rajone vykdyti bendradarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriui. Tokiu būdu siekiama pritraukti privačius investuotojus projektams, kuriems įvykdyti nepakanka vien savivaldybės biudžeto lėšų.

  Trumpai papasakokite, kas yra viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.

  Tradiciškai valdžios sektorius pats plėtoja įvairią gyventojams reikalingą infrastruktūrą ir teikia viešąsias

  paslaugas. Tačiau dabar daug kalbama apie tai, kad viešosioms paslaugoms teikti bei reikalingai infrastuktūrai kurti naudinga pasitelkti viešojo ir privataus kapitalo lėšas bei patirtį. Kitose šalyse viešojo ir privataus sektorių projektai (VPSP) sėkmingai vykdomi jau kone tris dešimtmečius. Lietuvoje sparčiai dirbama, kad tokių projektų ilgainiui atsirastų vis daugiau. Vien biudžeto pajamos, kurias sudaro mokesčiai, negali patenkinti didelių infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo poreikių.  Dar paprasčiau tariant, VPSP − viešojo ir privataus sektorių sutarties forma, kuri iš privataus partnerio reikalauja finansinių, technologinių, patirties, žinių ir kitokių investicijų, kurioje pagrindinių projekto rizikų valdymas perduodamas privačiam sektoriui, o viešasis sektorius moka privačiam už paslaugų, kurias tradiciškai teikia pats viešasis sektorius, teikimą visuomenei. Privataus sektoriaus dalyvavimas reiškia ne tik alternatyvius kapitalo šaltinius ir didesnes galimybes privačiomis lėšomis investuoti į infrastruktūrą. Teikdamas viešąją paslaugą privatus partneris pasidalins profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu.

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komanda jau atliko nemažai darbų, kad VPSP būdu būtų statomas daugiafunkcis ugdymui, sportui ir kultūrai skirtas pastatas Sendvario seniūnijoje, greičiausiai augančioje, trečioje pagal dydį, per 7 tūkst. gyventojų turinčioje seniūnijoje Klaipėdos priemiestyje. Papasakokite apie šį projektą.

  Savivaldybės administracijos darbuotojai jau atliko nemažai parengiamųjų darbų tam, kad šis projekta s būtų įgyvendintas. Ketvirtadienį CVPA gavome patvirtinimą, kad einame teisinga linkme, suderinome kitus darbus, kuriuos dar turėtume padaryti vystydami projektą.

  Daugiafunkciam, apie 3 303 kv. m  pastatui pastatyti reikalingos apie 5 mln. eurų investicijos.

  Šiame pastate būtų užtikrintas iki 400 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas bei reikiama ugdymo infrastuktūra. Taip pat būtų įrengta vaikams ir seniūnijos gyventojams reikalinga bent 500 kv. m universali sporto salė bei infrastruktūra ir 200 kv. m kultūros ir bendruomenės veikloms pritaikytos patalpos su infrastruktūra.

  Apskaičiuota, kad tokio pastato išlaikymo sąnaudos preliminariai siektų apie 44 tūkst. eurų per metus, privatus investuotojas iš patalpų nuomos papildomai galėtų užsidirbti dar apie 90 tūkst. eurų per metus, o savivaldybė 25 metus privačiam investuotojui  mokėtų apie 271 tūkst. eurų  nuomos mokesčio per metus. Svarbu, kad projektui skiriamos identiškos apimties investicijos, kurias patirtų viešasis sektorius nusprendęs pats įgyvendinti šį projektą. Už šį nuomos mokestį privatus investuotojas savivaldybei ir visuomenei užtikrintų ugdymo patalpų su įranga, sporto salės, kultūros renginių patalpų nuomą, maitinimą besimokantiems vaikams, komunalinių išlaidų apmokėjimą, infrastruktūros priežiūros, valymo išlaidų apmokėjimą.

  Viliamės, kad pavyks rasti investuotoją šiam projektui, nes dirbant šiuolaikiškai bei profesionaliai iš šio objekto investuotojas galėtų užsidirbti ir daugiau, tai būtų naudinga, o savivaldybei daug realiau skirti preliminariai po 270 tūkst. eurų nuomos mokesčio per metus viešosioms paslaugoms teikti nei biudžete rasti 5 mln. eurų vienam objektui iškart. Juolab kad Sendvario seniūnija yra auganti, čia gyvena pakankamai daug uždirbantys žmonės. Šeimos, kurių vaikai norės lankyti ugdymo įstaigą, deklaruos gyvenamąją vietą seniūnijoje, tokiu būdu į biudžetą surinktume daugiau mokesčių.

  Praėjusį mėnesį prasidėjo ir  75 vietų Slengių darželio statybos prie dabar veikiančio Slengių daugiafunkcio centro. Savivaldybė projektui skiria apie 600 tūkst. eurų. Ar šie projektai papildys vienas kitą?

  Taip, žinoma. Dabar statomas darželis – savotiškas gaisro gesinimas. Tikrai džiaugiamės, kad, tikėtina, jau nuo lapkričio 1-osios darželį šalia namų galės lankyti dar 75 Sendvario seniūnijoje gyvenantys ikimokyklinukai, o 140 Slengių daugiafunkcį centrą jau lankančių  ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų gaus kokybišką maitinimą, nes bus pastatyta ir virtuvė bei valgykla. Iki šiol maistas į Slengius buvo vežamas iš Plikių mokyklos. Tačiau ir šis pastatas nepatenkins visų Sendvario seniūnijos gyventojų poreikių. Dabar oficialiai ugdymo įstaigoje vietos laukia 220 vaikų, tačiau kiti gyventojai deklaruoja gyvenamąją vietą Klaipėdoje, nes nelaukia, kada savivaldybė pradės įgyvendinti projektą. Tikėtina, kad vaikų, norinčių lankyti ugdymo įstaigą, dar padaugės. Be to, būtina išspręsti ir kultūrai, sportui reikalingų patalpų poreikį. Dabar savivaldybė nuomojasi nedideles patalpas kultūrai iš privataus asmens, taip pat nuomojasi darželio pastatą Ginduliuose. Investuojame apie 470 tūkst. eurų į statybas, dar apie 60 tūkst. eurų šildymo sistemai įrengti, apie 60 tūkst. eurų baldams ir įrangai.

  Savivaldybė intensyviai ieško investicijų iš išorės ir Gargždų daugiafunkcio sporto centro statyboms pradėti. Ar svarstoma ir šį projektą vykdyti bendromis savivaldos ir privataus verslo lėšomis?

  Svarstomi visi įmanomi variantai, kaip pritraukti lėšų šiam visam Klaipėdos rajonui svarbiam projektui. Investicijų ieškome keliomis kryptimis, galima ir VPS partnerystė. Projektą vykdantis Klaipėdos rajono sporto centras šiuo metu paskelbė rinkos tyrimo viešąjį pirkimo konkursą, toks tyrimas pravers ir rengiant dokumentus VPSP, ir pritraukiant investicijų iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, Vyriausybės investicijų programos, ES programų. Šiuo klausimu savivalda nuosekliai dirba toliau, optimizmo netrūksta.

  Kokie kiti  darbai aktualūs savivaldoje vasarą?

  Džiaugiuosi, kad birželio Tarybos posėdyje perskirstėme apie 600 tūkst. eurų  papildomų į biudžetą surinktų lėšų. Daugiausiai eurų skyrėme švietimo įstaigoms – remontams, įrangai, baldams. Svarbu, kad pavyks per vasarą atnaujinti ir paruošti įstaigas naujiems mokslo metams.  Veiiržėnuos ir Pėžaičių mokykloje bus įsteigta po naują darželio grupę. Pasirašyta rangos sutartis ir prasidėjo Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus rekonstrukcija Dauparuose. Baigtas įgyvendinti Gargždų atviros jaunimo erdvės „Vasaros rezidencija“ projektas vadinamajame Pergalės parke. 

  Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.