KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Sėkmingą Savivaldybės veiklą užtikrina gyventojų įsitraukimas priimant sprendimus

  Šią savaitę su Klaipėdos rajono savivaldybės meru Vaclovu Dačkausku kalbamės apie tai, kokiais būdais Savivaldybė konsultuojasi su gyventojais, kaip gyventojai skatinami įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus.

  Kokiais būdais Savivaldybė konsultuojasi su gyventojais dėl jiems svarbių sprendimų priėmimo?

  Tam, kad būtų stiprinama vietos demokratija, pilietinė visuomenė, būtinas vietos bendruomenių ir valdžios institucijų bendradarbiavimas. Tik bendradarbiaudami galime geriau įsigilinti į gyventojų poreikius ir lūkesčius, tinkamai ir laiku į juos reaguoti.

  Norėčiau pasidžiaugti, kad Klaipėdos rajone itin aktyvūs seniūnaičiai. Savivaldybės tarybos nariai, vadovai, Administracijos specialistai sulaukia daugybės raštų, paklausimų, prašymų būtent iš seniūnaičių, kurie atstovauja vietos bendruomenėms. Seniūnaičiai – tarpininkai tarp valdžios institucijų ir vietos gyventojų, geriausiai matantys, ko labiausiai reikia vietos gyventojams, kokie jų lūkesčiai ir poreikiai. Pagirtinos ir aktyvios bendruomenės, jų pirmininkai, atstovai. Šiuo metu rajone veikia 68 bendruomenės, kurios bendradarbiauja su Savivaldybe, seniūnais, seniūnaičiais, vykdo įvairias veiklas, gražina aplinką. Bendruomenės puikiai žino, ko joms reikia, ko jos nori, ir stengiasi tai įgyvendinti kartu su Savivaldybe. Žinoma, nereikėtų pamiršti, kad visi prašymai turi turėti realų teisinį pagrindą, o ir Savivaldybės biudžetas nėra begalinis, tačiau galiu patikinti – visi prašymai yra nagrinėjami, svarstomi, pagal galimybes priimami atitinkami sprendimai.  Gyventojai jiems rūpimais klausimais visuomet gali kreiptis ir į Tarybos narius, kurie taip pat yra demokratiškai išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai. Taigi vienas iš būdų konsultuotis su gyventojais – konsultuotis su jų išrinktais atstovais. Todėl labai svarbu dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, kuriuose galite išsirinkti aktyvų, vietos reikalams neabejingą žmogų. Taip pat aktyvūs ir pavieniai gyventojai, kurie į Savivaldybę kreipiasi ne tik raštu, bet ir elektroniniais laiškais, rašo paklausimus į interneto svetainę, socialinius tinklus ar tiesiog atvyksta į pačią Savivaldybę, kur konsultuojasi ne tik su specialistais, bet ir Savivaldybės vadovais. Esame atviri – jei nėra iš anksto numatytų susitikimų, vadovų durys visuomet atviros net ir neoficialiomis priėmimo valandomis.

  Taip pat kiekvienas metais, kai seniūnijose pristatome Savivaldybės veiklos ataskaitą už praėjusius metus, užsirašome ir į susitikimus atėjusių žmonių klausimus, pasiūlymus, pastebėjimus, kuriuos vėliau svarsto Savivaldybės administracijos specialistai. 

  Kitas būdas konsultuotis su gyventojais – vietos gyventojų apklausos. Birželio mėnesį vyko gyventojų apklausa dėl Savivaldybės pavadinimo keitimo. Joje sudalyvavo 5,61% balsavimo teisę turinčių asmenų. Nors dalyvavusių procentas ir nedidelis, tačiau tai buvo pirmas atvejis, kai gyventojai buvo pakviesti reikšti nuomonę tokiu būdu. Svarbu ir tai, kad į gyventojų išreikštą poziciją atsižvelgė politikai. Ateityje tokiu būdu su gyventojais ypač aktualiais klausimais galėtume konsultuotis ir dažniau, o patobulinus įstatymus ir esant techninėms priemonėms, bus galima organizuoti ir elektronines apklausas, kurios, manau, sulauktų didesnio rajono gyventojų aktyvumo.

  Kaip gyventojai skatinami įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus?

  Vienas geriausių pavyzdžių – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programa. Kadangi pačios bendruomenės žino, kokių projektų joms labiausiai reikia, pagal šią programą lėšas projektams skirsto ne politikai, o išplėstinės seniūnaičių sueigos, t. y. pačios vietos bendruomenės.

  Savivaldybėje organizuojama vienuolika seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios priima sprendimą dėl  prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kurios seniūnijos teritorijoje esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos vykdys projektus, vertina projektų įgyvendinimą, vykdo projektų įgyvendinimo stebėseną. Taip bendruomenės įsitraukia į sprendimų priėmimą, o Savivaldybė skiria lėšas bendruomenių priimtų sprendimų įgyvendinimui.

  Savivaldybės gyventojai nuolat informuojami apie priimamus sprendimus, vykdomą veiklą Savivaldybės internetiniame puslapyje, spaudoje, internetiniuose portaluose. Kviečiu žmones domėtis Savivaldybės naujienomis, dalyvauti viešuose susirinkimuose, reikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, taip pat siūlyti būdus, kaip didinti rajono gyventojų aktyvumą, įsitraukimą į vietos politiką, nes gyventojų dalyvavimas priimant sprendimus vienas iš veiksnių, užtikrinančių sėkmingą Savivaldybės veiklą.

  Kalbėjosi Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.