KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • SVEIKATA

   Norint išsaugoti sveikatą, reikia vengti to, kas kenkia, ir saikingai naudoti tai, kas tinka. 
  (Avicena)

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  Projektas „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

   Projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-014

  Projekto pareiškėjas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

  Projekto esmė: Statistikos departamento duomenimis 2015 m. pradžioje Klaipėdos r. savivaldybėje jaunimas nuo 14 iki 29 metų sudarė 20,7 proc. viso rajono gyventojų (10 948 jaunuoliai), tačiau šiame rajone nėra sukurtos jaunimui pritaikytos sveikatos priežiūros paslaugų sistemos, kuri atitiktų Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytus kriterijus. Remiantis 2012 m. atlikto Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo ir 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės atlikto tyrimo duomenimis, skiriamos šios pagrindinės probleminės sritys: jaunimo fizinė ir psichologinė būklė, alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimas ir kt.

  Projekto tikslas - įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Klaipėdos rajono savivaldybėje.

  Tikslinė grupė - Klaipėdos rajone gyvenantys asmenys, kurių amžius nuo 14 iki 29 metų.

  Siekiami rezultatai. Projekto dėka bus sukurtas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (toliau - JPSPP) modelis, įkurtas JPSPP koordinacinis centras, kuriame dirbs JPSPP koordinatorius, bus sukurti ir Klaipėdos rajone adaptuoti JPSPP algoritmai: lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas; psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas; savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas; sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimo algoritmas. Įgyvendinant projektą bus integruotasi į jaunimo sveikatos interneto portalą (jaunimo sveikatos tinklą - JST „JAUSTI“), vykdomi JPSPP teikėjų ir gavėjų mokymai, užtikrinantys efektyvias ir kokybiškas paslaugas.
  Įgyvendintas projektas sudarys sąlygas geriau spręsti problemas, susijusias su grėsmių jaunimo sveikatai mažinimu; sveikos gyvensenos populiarinimu ir su sveikata susijusių žinių teikimu; alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymu.

  Projekto tęstinumas. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie pagrindinių Klaipėdos rajono savivaldybės plėtros krypties „Išsilavinusios, kultūringos, sveikos ir pažangios visuomenės kūrimas“ tikslų: kokybiška ir prieinama sveikatos priežiūra, nukreipta į ligų prevenciją, sveikatos ugdymą, išsaugojimą bei plačiai paplitusių ligų gydymą; atnaujinta sporto infrastruktūra ir aktyvi su sportu susijusių paslaugų plėtra. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris savo veikla užtikrins tolimesnį projekto rezultatų naudojimą projektui pasibaigus, yra Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, kurios reorganizaciją nėra numatyta. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-161 „Dėl pritarimo teikti projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ paraišką“ įsipareigojo ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo palaikyti įdiegto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio funkcionavimą ir Projekto įgyvendinimo metu bus įsteigta jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus pareigybė, kurios išlaikymui Savivaldybė skirs biudžeto lėšų ne mažiau kaip 3 metus nuo pareigybės įsteigimo.

   Projekto struktūra

   

   Informacija anglų kalba

   According to Lithuania Statistics Department young people aged 14 to 29 have accounted for a 20.7 percent of total population in Klaipeda District Municipality in the beginning of the year 2015 (10 948 young people), however there is not created health care system adapted to the needs of young people which would meet criteria of World Health Care Organization in this district. Main problematic areas concerning youth’s health such as youth’s physical and psychological condition, usage of alcohol and psychotropic drugs, etc. are identified in Klaipeda district and set in Study on the Problems of Youth in Klaipeda District, 2012, also in Study performed by youth affairs coordinator of Klaipeda District Municipality, 2011 about youth situation in Gargzdai city.
  The aim of submitted project is to adapt youth favorable health care provision (further - YFCP) model in Klaipeda District Municipality. The target group of the project – young people aged 14 to 29 living in Klaipeda District.
  After the implementation of project there would be:
  - installed youth favorable health care provision (further - YFCP) model;
  - created YFCP coordinating center with one permanently working coordinator;
  - developed and adapted YFCP algorithms: algorithm for reducing the negative impact on health caused by sexually transmitted infections and unplanned pregnancies; algorithm for reducing negative impact on health caused by usage of psychoactive substances; algorithm for reducing negative impact on health caused by suicide and self-harm; algorithm for reducing the number of health disorders related with overweight and obesity.
  During the implementation of the project the integration with youth health care internet portal (Youth Health Care Network – JST “JAUSTI” (Eng. “to feel”) will be done, trainings for YFCP suppliers and recipients, ensuring services of high effectiveness and quality, will be organized .
  The conditions for better resolution of problems, related to reduction of threats to youth health, to promotion of healthy lifestyle and provision of health-related knowledge, to running alcohol, tobacco and other psychoactive substances use prevention activities will be created during project.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

   Adaptuoti algoritmai

  Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „„Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-014 patvirtinti keturi Klaipėdos rajono savivaldybei adaptuoti jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmai:

  1. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimo algoritmas;
  2. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas;
  3. Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas;
  4. Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure - jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinis centras

  Klaipėdos rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis: „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“, kuriuo siekiama pagerinti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą ir taip mažinti sveikatos netolygumus. Projekto metu Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure įkurtas koordinacinis centras (Klaipėdos g. 11 (3 aukšte) Gargždai), kuriame jaunimas (14-29m.) gali konsultuotis tokiose srityse kaip: antsvoris ir nutukimas, polinkis į savižudybę, psichoaktyvios medžiagos bei lytiškai plintančios ligos ir neplanuotas nėštumas. Kartais atsitinka taip, kad susidurdami su tam tikra problema nežinome kaip su ja tvarkytis, kur kreiptis. Jaučiamės pasimetę, įsitempę, nervingi. Tokioje situacijoje nereikia likti vienam ir bijoti kreiptis pagalbos. Dažnai išeičių ir sprendimo būdų yra daugiau nei viena ar dvi. Tikriausiai daugumai yra tekę susidurti su tokia situacija, kuri atrodo beviltiška ir nepakeičiama... iki tol kol nepasikalbėjote su jums artimu žmogumi, kuris padėjo jums įžvelgti daugiau alternatyvų, sprendimo būdų. Tačiau ne visada atrandame tą žmogų su kuriuo galime ir norime pasikalbėti. Tokiais atvejais gali padėti koordinacinio centro koordinatorius, kuris suteiks žinių kur kreiptis pagalbos, kartu ieškos problemos sprendimo būdų, išklausys jus nesmerkdamas ir priimdamas. Konsultacijos yra konfidencialios ir nemokamos. Taip pat, galima kreiptis el. paštu: e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt arba tel. 865574458

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Jaunimo sveikatos tinklas

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Kvietimas į projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ trečios linijos specialistų mokymą (kvietimas)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

   Įvyko mokymai pirmos ir antros linijos specialistams

  Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su projekto pareiškėju, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, ir partneriu, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, įgyvendindami projektą, finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ,,Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį" Nr. NOR-LTI1-SAM-01-K-03-014 organizavo mokymus savivaldybės pirmos ir antros linijos specialistams
  Balandžio 29d. antrosios linijos specialistai išklausė 8 ak. val. mokymus, kurių tikslas buvo supažindinti su vaikams ir jaunimui aktualiomis dažniausiai pasitaikančiomis problemomis (savižudybės, psichologinės problemos, santykių problemos, smurtas ir patyčios, psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, mitybos problemos ir sutrikimai), jų įvertinimo ir atpažinimo ir galimos pagalbos būdais.
  Gegužės 2-3d. ir gegužės 18-19d. vyko 2 modulių mokymai pirmos linijos specialistams, kuriuose buvo kalbama apie aktualiausias jaunimo sveikatos problemas, kontakto technikas, aktyvų klausimą, konsultavimą ir bendravimą su jaunimu.
  Džiaugiamės, jog specialistai aktyviai dalyvavo bei tūrėjo aukštą motyvaciją pagerinti savo įgūdžius. Taip pat dėkojame lektoriams kurie profesionaliai, nuotaikingai, praktiškai vedė mokymus bei pateikė daug naudingos informacijos. Akimirkas iš mokymų galite rasti čia.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Tęsiasi mokymai pirmos linijos specialistams

   Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su projekto pareiškėju, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, ir partneriu, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, įgyvendindami projektą, finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ,,Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį" Nr. NOR-LTI1-SAM-01-K-03-014 tęsia mokymus savivaldybės pirmos linijos specialistams.
  Birželio 2-3d. ir birželio 15-16 vyko trečio (motyvacinis interviu) ir ketvirto (atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas) modulių mokymai savivaldybės specialistams dirbantiems su jaunimu. Mokymuose dalyviai buvo supažindinti su motyvacinio interviu technika, ugdė gebėjimą motyvuoti klientus pokyčiams, susipažino su atvejo vadybos principais, įvertinimo, planų sudarymo procesais siekiant suteikti pagalbą problemiškais atvejais bendradarbiaujant tarp institucijų. Akimirkas iš mokymų galite rasti čia.

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  Įvyko tarpdisciplininių darbo principų valdymo mokymai

  Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su projekto pareiškėju, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, ir partneriu, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, įgyvendindami projektą, finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ,,Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį" Nr. NOR-LTI1-SAM-01-K-03-014 vykdė tarpdisciplininių darbo principų valdymo mokymus. Birželio 13 d. trečios linijos specialistai (seniūnijų administracija, savivaldybės skyrių vadovai, psichikos sveikatos centų administracijos atstovai, NVO atstovai, Bendruomenės sveikatos tarybos nariai, savivaldybės vaiko gerovės komisijos nariai) išklausė 8 ak. val. trukmės mokymus, kuriuose buvo supažindinti su tinklaveikos ir tarpžinybinio bendradarbiavimo principais teikiant jaunimui palankias paslaugas, siekiant jų tolimesnio vystymo ir efektyvumo. Nuotraukas iš mokymų galite rasti čia.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

   2016 m. liepos mėnesį vyko sveikatą stiprinantys užsiėmimai jaunimui (plačiau)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos rajone - jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos ir projekto rezultatai (plačiau)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Rugsėjo mėn. vysko diskusija su jaunimu „Savižala ir savižudybės. Kaip padėti sau ir kitiems?“ (plačiau)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Vasario 21 d. vyko jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimo renginys (plačiau)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Projektas „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ eina į pabaigą (plačiau)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

   Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T11-155 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos prioritetų 2015-2018 metams nustatymo“ nustatyti šie sveikatinimo veiklos prioritetai:

  • fizinio aktyvumo skatinimas;
  • sveikos mitybos skatinimas;
  • rūkymo ir alkoholio vartojimo mažinimas.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos rajono savivaldybės prevencinės programos 

  • Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programa.
  • Klaipėdos rajono užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m. programa.
  • Sveikatą žalojančios elgsenos prevencijos Klaipėdos rajone 2014-2016 m. programa.
  • Alkoholio prevencijos vartojimo tarp Klaipėdos rajono jaunimo 2014-2017 m. kryptys .
  • Alkoholio prvencijos vartojimo tarp Klaipėdos rajono jaunimo 1.1.-1.4. krypčių veiksmų planas.          

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos r. sav. sveikatos priežiūros įstaigos:

  1. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė;
  2. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras;
  3. VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras;
  4. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras;
  5. BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

  Klaipėdos r. sav. sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas.

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos priemonių vykdytojų renginių grafikas 2016 m.

  Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2016-2018 m. plano sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo renginių grafikas.

  Kvietimas dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos konkurse. 

  Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos2016 m. sąmata, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-40 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

  2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas ketvirčiais.

  Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa:

   • Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas;
   • Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių rėmimo skelbiant paraiškų atrankos konkursą tvarkos aprašas;
   • Dėl sveikatos projektų rengimo (informacija);
   • Paraiškos dėl dalyvavimo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurse forma;
   • Programos (projekto) veiklos ataskaita apie praėjusį ketvirtį vykdytą veiklą forma;
   • Projekto veiklos metinės ataskaitos forma;
   • Programos sąmatos forma.
   • Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;
   • Pavyzdinė Paraiškos dėl dalyvavimo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų/priemonių rėmimo atrankos konkurse formos pildymo instrukcija

   _____________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos:
   2012 m,
   2013 m.
   2014 m.
   2015 m.             

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2015 metų programos ataskaitos: 
   
  2011 m.
   2012 m
   2013 m.
   2014 m. 
   2015 m. 

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Klaipėdos r. sav. vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos: 
   
  2011 m., 
   2012 m.
   2013 m.      
   2014 m.
   2015 m.

   _____________________________________________________________________________________________________________________

    

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-15 11:22:28
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.