KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 3
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-03-26 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo (Nr. 98) 1017656851_sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl pritarimo 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. 97) 1017656847_Finansų kontr...
  1017656847_FK 2014 m. tar...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorės 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 94) 1017656837_SPRENDIMO_PROJ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 95) 1017656840_SPRENDIMO PROJ...
  1017656840_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais dydžių ir šio mokesčio apskaičiavimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 92) 1017654546_antikorupcinio...
  1017654546_1017653068_1.d...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  6 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2015 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 119) 1017657519_2015-03-12_Tar...
  1017657519_antikorupcinio...
  1017657519_2015-03-13_Ais...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  7 Dėl valstybinės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Informacija dėl pritarimo rūšiavimo priemonėms įsigyti ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą metodikos parengimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T11-165 „Dėl Klaipėdos rajono viešųjų vietų, kuriose gali būti vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T11-26 `Dėl patalpų nuomos Veiviržėnuose` dalinio pakeitimo (Nr. 101) 1017657280_Sprendimas T11...
  1017657280_Veivirženu va...
  1017657280_Veivirž plana...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Lapių kaimo Lankų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 102) 1017657282_1 sprendimas.d...
  1017657282_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl Klipščių kaimo Vakarų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 103) 1017657283_1 sprendimas.d...
  1017657283_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Stančių kaimo Vitinių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 104) 1017657284_1 sprendimas.d...
  1017657284_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl Šveistralio gatvės pavadinimo suteikimo Daukšaičių kaime (Nr. 106) 1017657336_1 sprendimas.d...
  1017657336_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl Aitvarų gatvės pavadinimo suteikimo Kvietinių kaime (Nr. 107) 1017657342_1 sprendimas.d...
  1017657342_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Šv. Kotrynos gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime (Nr. 108) 1017657344_1 sprendimas.d...
  1017657344_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl Malūno gatvės pavadinimo suteikimo Pleškučių kaime (Nr. 109) 1017657349_1 sprendimas.d...
  1017657349_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Rytų gatvės pavadinimo suteikimo Šnaukštų kaime (Nr. 110) 1017657352_1 sprendimas.d...
  1017657352_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Garbenių ir Ragaišio gatvių pavadinimų suteikimo Klausmylių viensėdyje (Nr. 111) 1017657357_1 sprendimas.d...
  1017657357_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Tošies gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. 112) 1017657361_1 sprendimas.d...
  1017657361_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Širšių gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. 113) 1017657364_1 sprendimas.d...
  1017657364_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl 2009-10-29 savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-468 „Dėl Liudmilos Minasianc, Olego Minasianco (Oleg Minasianc), Irinos Kočetkovos žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:66), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu (Nr. 96) 1017656843_laikyti negali...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 118) 1017657400_2_Klaipedos_ra...
  1017657400_2_Koncepcija_N...
  1017657400_2_Koncepcija_N...
  1017657400_TP koncepcija ...
  1017657400_TP koncepcija ...
  1017657400_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  24 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 115) 1017657383_Gargždų ligo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 116) 1017657385_Gargždų PSPC...
  1017657385_T10-116.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 114) 1017657379_Priekulės PSP...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 129) 1017658817_paupių PSPC v...
  1017658817_T10-129.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 136) 1017659290_T10-136.docx
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. 133) 1017659169_SPRENDIMAS_DĖ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl nepanaudotų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 132) 1017658830_Del nepanaudot...
  1017658830_Nepanaudotų K...
  1017658830_Aišk.raštas ...
  1017658830_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų tvirtinimo (Nr. 124) 1017658312_sprendimo proj...
  1017658312_Vaivorykstes g...
  1017658312_Veivirzenu J. ...
  1017658312_Priekules I. S...
  1017658312_Kranto pagr. m...
  1017658312_Agluonenu p. ...
  1017658312_Dituvos pagr. ...
  1017658312_Dovilu_p_m_dir...
  1017658312_Judrenu_Stepon...
  1017658312_Kretingales pa...
  1017658312_Ketvergiu p m ...
  1017658312_Lapiu pagr. mo...
  1017658312_Plikiu I.Labut...
  1017658312_Siupariu pagr....
  1017658312_Vezaiciu pagr....
  1017658312_Pasluzmio m-df...
  1017658312_Slengiu dgf.ce...
  1017658312_Kvietiniu m.d ...
  1017658312_Naminuko ugdy...
  1017658312_Saulutes darz....
  1017658312_Azuoliuko darz...
  1017658312_Gintarėlio da...
  1017658312_Agluonenu darz...
  1017658312_Dovilu darzeli...
  1017658312_Kretingales d...
  1017658312_Priekues darz....
  1017658312_Vezaiciu darz....
  1017658312_Gargzdu muziko...
  1017658312_Priekules muzi...
  1017658312_Sporto mokyklo...
  1017658312_Laisvalaikio c...
  1017658312_Pedagogines ps...
  1017658312_Svietimo centr...
  1017658312_1.4 Minija.doc
  1017658312_1.5 Endriej vi...
  1017658312_1.10 Drevernos...
  1017658312_1.27 Drevernos...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl biudžetinės įstaigos Sporto centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 126) 1017658776_DEL SPORTO CEN...
  1017658776_AIŠKINAMASIS ...
  1017658776_SPORTO CENTRO ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Klaipėdos rajono prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. 128) 1017658791_DĖL SPORTINIO...
  1017658791_PRIORITETINIŲ...
  1017658791_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  34 Dėl išmokų, skiriamų Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 117) Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  35 Dėl savivaldybės tarybos 1999-03-25 sprendimo Nr. 150 `Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo` papildymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Zylių gatvės pavadinimo suteikimo Lėbartų kaime (Nr. 120) 1017657600_1 sprendimas.d...
  1017657600_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro prašymo (Nr. 100) Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  38 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono turizmo informacijos centrui (Nr. 121) 1017658240_1 Sprendimas T...
  1017658240_TIC praso Kark...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  39 Dėl 2015 metų privatizavimo fondo sąmatos patvirtinimo (Nr. 122) 1017658243_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 123) 1017658244_antikorupcinio...
  1017658244_T10-123_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  41 Dėl patalpų, esančių Aukštujų g. 5A, Agluonėnų k., nuomos (Nr. 125) 1017658773_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir formos patvirtinimo (Nr. 127) 1017658785_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo (Nr. 130) 1017658820_SPRENDIMAS_SAV...
  1017658820_Priedas_1.doc
  1017658820_Priedas_2.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl pritarimo direktoriaus pasiūlymui pradėti rengti teritorijų ribų planus, nustatant ar panaikinant gyvenamąsias vietoves, nustatant ar keičiant jų teritorijų ribas, suteikiant ar keičiant pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (Nr. 134) 1017659175_Sklypai pagal ...
  1017659175_Ribu keitimas....
  1017659175_antikorupcinio...
  1017659175_T10-134.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 137) 1017659813_Dėl komisijos...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 138) 1017659820_kretingalės a...
  1017659820_T10-138.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Klaipėdos rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano 2014 m. vykdymo ataskaita (Nr. 141) 1017660849_T10-141_1.pdf
  1017660849_1.pdf
  1017660849_2.pdf
  1017660849_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį su A. Ruškiu Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį su S. Abarčio IĮ (Nr. 140) 1017660775_1 Sprendimas T...
  1017660775_Abartis praso....
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.