KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 7
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-08-25 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Gargždų ugdymo centro "Naminukas" pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 'Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo' ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T11-212 'Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 'Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo' pakeitimo' pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu ,,Auksinės krivūlės' riteris Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 Nr. T11-258 sprendimo „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje esančių daugiabučių kiemų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  6 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros Klaipėdos rajone aprašo patvirtinimo. Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimo Nr. T11-640 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  9 Dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl kainos už viešajam vandens tiekimui reikalingos infrastruktūros naudojimą nustatymo metodikos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl pakeistų Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos "Gargždų švara" įstatų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-143 ,,Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo' pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  13 Dėl priemonių, patvirtintų klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T11-59 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-70 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T11-230 'Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo 2016-2017 metų programos' pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  16 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės želdynų sistemos konversijos investiciniam projektui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai-Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T11-112 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T11-338 „Dėl savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ dalinio pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimo Nr. T11-161 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu“ priedo dalinio pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T11-12 „Dėl sutikimo perimti Vidaus reikalų ministerijos perduodamą valstybės turtą“ dalinio pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl sutikimo perimti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo perduodamą valstybės turtą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl sutikimo perimti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro perduodamą valstybės turtą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl sutikimo perimti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato perduodamą valstybės turtą Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  26 Dėl leidimo atnaujinti nuomos sutartį su UAB „Paslaugų orbita“ Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  27 Dėl turto panaudos sutarties su Jakų bendruomenės centru Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 Dėl Paslapčių gatvės pavadinimo suteikimo Dituvos kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Saulės alėjos ir Gražgirių gatvės pavadinimų suteikimo Radailių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Skirvytės gatvės pavadinimo suteikimo Martinų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Linksmosios gatvės pavadinimo suteikimo Gribžinių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. programų tikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų derinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T11-329 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusio galios Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl pritarimo teikti projekto „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl lankytinos vietos „Klaipėdos zoologijos sodas“ pavadinimo tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl 2016 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-206 „Dėl pritarimo teikti projekto „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ paraišką“ dalinio keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl pritarimo teikti projekto „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl pritarimo teikti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Klaipėdos rajone“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl pritarimo teikti projekto „Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  43 Dėl pritarimo teikti projektų paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  44 1. Informacija apie Klaipėdos rajono žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių 2015 m. plano vykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 2. Informacija dėl daugiafunkcio centro Agluonėnuose Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 3. Informacija apie 2016 m. I pusmečio Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto įvykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 4. Informacija dėl muziejaus plėtros Gargžduose Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  48 5. Informacija dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  49 6. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2016 m. I pusmečio ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 7. Informacija dėl Klaipėdos rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano rodiklių pasiekimo 2015 m. ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 8. Informacija dėl 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyvių atminimo įamžinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  52 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.