KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 1
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-01-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ataskaita (Nr. 1) 1017463265_T10-1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą 2013 metais (Nr. 2) 1017463284_T10-2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo švietimo įstaigų direktoriams (Nr. 37) 1017464769_sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl priemokos skyrimo A. G. Lučinskienei (Nr. 36) 1017464766_Sprendimas del...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų ir jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo komisijos 2013 metų veiklos ataskaita (Nr. 3) 1017463291_T10-3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  6 Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos 2013 metų veiklos ataskaita (Nr. 4) 1017463293_T10-4.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos 2014 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. 25) 1017463622_Etno2014_taryb...
  1017463622_2014priemoniup...
  1017463622_AISK rastas_ET...
  1017463622_Etnoprograma20...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl 2014 metais finansuojamų Klaipėdos rajono kultūros veiklos projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 5) 1017463364_2014 projektu ...
  1017463364_2014 projektai...
  1017463364_2014 projektu ...
  1017463364_2014 projektu ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo (Nr. 6) 1017463379_DEL ĮSTAIGŲ ...
  1017463379_AISKIN DEL VAD...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  10 Dėl priedo už kvalifikacinę klasę B. Oželienei skyrimo (Nr. 7) 1017463384_DEL PRIEDO B. ...
  1017463384_AISKIN DEL PRI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl priedo už kvalifikacinę klasę L. Kerpienei skyrimo (Nr. 8) 1017463394_DEL PRIEDO L. ...
  1017463394_AISKIN DEL PRI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl priedo už kvalifikacinę klasę D. Magdušauskaitei skyrimo (Nr. 9) 1017463395_DEL PRIEDO D. ...
  1017463395_AISKIN DEL PRI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl priedo už kvalifikacinę klasę L. Netalimovai skyrimo (Nr. 10) 1017463405_DEL PRIEDO L. ...
  1017463405_AISKIN DEL PRI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl priedo už kvalifikacinę klasę A. Slušnytei skyrimo (Nr. 11) 1017463416_DEL PRIEDO A. ...
  1017463416_AISKIN DEL PRI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl priedo už kvalifikacinę klasę A. Zapalskienei skyrimo (Nr. 12) 1017463417_DEL PRIEDO A. ...
  1017463417_AISKIN DEL PRI...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės ir Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. 48) 1017465604_sprendimas_NVO...
  1017465604_nuostatai_bend...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų 2014-2016 metų bendradarbiavimo programos patvirtinimo (Nr. 49) 1017465619_sprendimas_NVO...
  1017465619_NVO_programa_2...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Informacija dėl Sporto centro veiklos optimizavimo (Nr. 34) 1017464034_T10-34.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro nuostatų patvirtinimo (Nr. 50) 1017465626_sprendimas_spo...
  1017465626_SC_nuostatai_2...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  20 Dėl Kaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybės aprašymų tvirtinimo (Nr. 13) 1017463434_del direktor.,...
  1017463434_Direktoriaus p...
  1017463434_Pareigybės_ap...
  1017463434_Pareigybės_ap...
  1017463434_vadovu sarasas...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-10 sprendimo Nr. T11-500 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero išrinkimo ir darbo užmokesčio tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14) 1017463470_T10-14.doc
  1017463470_t10-14-2.pdf
  1017463470_T10-14_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-01-09 teikimo Nr. (5.1.)-TR-22 (Nr. 15) 1017463498_T10-15.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-20 sprendimo Nr. T11-503 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojo“ dalinio pakeitimo (Nr. 16) 1017463517_aiskinamasis p...
  1017463517_T10-16_1.doc
  1017463517_t10-16_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-01-09 teikimo Nr. (5.1.)-TR-23 (Nr. 17) 1017463535_T10-17.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-20 sprendimo Nr. T11-504 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojo“ dalinio pakeitimo (Nr. 18) 1017463538_aiskinamasis p...
  1017463538_T10-18_1.doc
  1017463538_t10-18_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-01-09 teikimo Nr. (5.1.)-TR-24 (Nr. 19) 1017463546_T10-19.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-01-03 reikalavimo Nr. (5.1.)-TR-2 (Nr. 20) 1017463550_T10-20.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-01-03 reikalavimo Nr. (5.1.)-TR-3 (Nr. 21) 1017463553_T10-21.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-01-09 teikimo Nr. (5.1.)-TR-26 (Nr. 33) 1017464030_T10-33.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl komisijos sudarymo Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui koreguoti (Nr. 35) 1017464754_T10-35.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl žemės mokesčio (Nr. 23) Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl žemės mokesčio Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Informacija dėl pritarimo vykdyti šilumos pirkimą biudžetinėse įstaigose (Nr. 28) 1017463641_T10-28.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos 2014 metams pakeitimo (Nr. 38) 1017465313_T10-38.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl Tarybos sprendimų 2005-12-01 Nr. T11-334 „Dėl savivaldybės socialinio būsto rėmimo fondo steigimo ir fondo nuostatų patvirtinimo“, 2008-11-27 Nr. T11-620 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-01 sprendimo Nr. T11-334 dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. 24) 1017463605_1 Sprendimas T...
  1017463605_T11- social bu...
  1017463605_T11-620 Soc bu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl patalpų paskirties pakeitimo (Nr. 26) 1017463630_1 Sprendimas T...
  1017463630_Priekules gimn...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 27) 1017463636_1 Sprendimas T...
  1017463636_Biblioteka siu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Svarstyta kartu su 88 darbotvarkės klausimu. Informacija dėl mokesčio už šildymą (Nr. 32) 1017464027_T10-32.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  39 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Slengių mokyklai-daugiafunkciam centrui (Nr. 39) 1017465324_1 sprendimas T...
  1017465324_Slengiu mok pr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Gilių ir Senojo Ąžuolo gatvių pavadinimų suteikimo Letūkų kaime (Nr. 40) 1017465325_1 sprendimas.d...
  1017465325_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Dėl Šimonių gatvės pavadinimo suteikimo Agluonėnų kaime (Nr. 41) 1017465327_1 sprendimas.d...
  1017465327_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Jokulio gatvės pavadinimo suteikimo Juodikių kaime (Nr. 42) 1017465329_1 sprendimas.d...
  1017465329_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl Rasos gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime (Nr. 43) 1017465340_1 sprendimas.d...
  1017465340_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl Jūros gatvės pavadinimo suteikimo Martinų kaime (Nr. 44) 1017465341_1 sprendimas.d...
  1017465341_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl netinkamo naudoti nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. 51) 1017465633_1 sprendimas T...
  1017465633_Dauparu pavesi...
  1017465633_Endreijavo mok...
  1017465633_Vezaiciu KC pr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl Saliomonos Šiuparienės žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0002:17), esančio Dirvupių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 29) 1017463651_siupariene.doc
  1017463651_Aiskinamasis r...
  1017463651_siupariene bre...
  Sistemos Administratorius
  Priimtas
  47 Dėl Antaninos Vasiljevos, Rimo Rakausko, Kęstučio Štitilio, Jekaterinos Novotorovos, Vidos Klapatauskienės, Julijos Kasputienės, Birutės Dominauskienės, Algio Kucevičiaus, Antano Raibužio, Vytauto Puodžiūno žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:252), esančio Šilelių g. 2, Klipščių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo (Nr. 30) 1017463671_aiskinamasis k...
  1017463671_brezinys klips...
  1017463671_klipsciai puod...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl Gargždų miesto bendrojo plano patvirtinimo (Nr. 31) 1017463691_T10-31_1.doc
  1017463691_T10-31_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Dėl Danutės Milaševičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:241), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 45) 1017465342_milaseviciene....
  1017465342_milaseviciene ...
  1017465342_milaseviciene ...
  Sistemos Administratorius
  Priimtas
  50 Dėl Arūno Girtavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:567), Algimanto Baranausko žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:568), esančių Kojelių kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 46) 1017465343_girtavicius ba...
  1017465343_girtavicius ba...
  1017465343_girtavicius ba...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 Dėl Nerijaus Briedžio, Aušros Briedienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0004:172), esančio Voveriškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 47) 1017465348_briedziai.doc
  1017465348_briedziai aisk...
  1017465348_briedziai brez...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 Dėl Jakų kaimo Bajorų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 52) 1017467223_1 sprendimas.d...
  1017467223_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  53 Dėl Laisvės gatvės pavadinimo suteikimo Piktožių kaime (Nr. 53) 1017467255_1 sprendimas.d...
  1017467255_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  54 Dėl Urbikių gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. 54) 1017467260_1 sprendimas.d...
  1017467260_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Dėl Evos Labutytės gatvės pavadinimo suteikimo Žiobrių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  56 Dėl Derceklių kaimo Išilginės gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 56) 1017467267_1 sprendimas.d...
  1017467267_2 planas.PDF
  1017467267_3 protokolas.p...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  57 Dėl Žvirblių, Juodvarnių ir Kėkštų gatvių pavadinimų suteikimo Derceklių kaime (Nr. 57) 1017467273_1 sprendimas.d...
  1017467273_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  58 Dėl Dopėnų, Gatavučių ir Košūbų gatvių pavadinimų suteikimo Trušelių kaime (Nr. 58) 1017467281_1 sprendimas.d...
  1017467281_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  59 Dėl Žaibo gatvės pavadinimo suteikimo Kalniškės kaime (Nr. 59) 1017467291_1 sprendimas.d...
  1017467291_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  60 Dėl patalpų suteikimo Seimo nariams (Nr. 60) 1017467305_1 Sprendimas T...
  1017467305_Klaipedos g. 1...
  1017467305_LRS nario P.Gr...
  Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  61 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 61) 1017467310_Del kreipimosi...
  1017467310_aisk. rastas D...
  1017467310_Antikorupc. ve...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  62 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 62) 1017467313_Del paramos mo...
  1017467313_Aisk. r. Del p...
  1017467313_Antikorupc. ve...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  63 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo 13 punkto pakeitimo (Nr. 63) 1017467320_Del nemokamo m...
  1017467320_Aisk. rastas D...
  1017467320_Antikorupc.ver...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  64 Dėl Socialinės pašalpos teikimo ir Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašų tvirtinimo (Nr. 64) 1017467334_Del socialines...
  1017467334_Socialines pas...
  1017467334_Busto sildymo ...
  1017467334_Aisk. r. Dėl ...
  1017467334_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  65 Dėl pritarimo teikti projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“ paraišką (Nr. 65) 1017467624_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  66 Informacija dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialiojo plano koncepcijos sprendinių Sistemos Administratorius
  Pritarė
  67 Dėl Skaidrės Mikalauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:39), esančio Kvietinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 67) 1017467894_mikalauskiene ...
  1017467894_mikalauskiene ...
  1017467894_mikalauskiene ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  68 Dėl O. Bistrovo individualios įmonės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:111), esančio Agilos g. 16, Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 68) 1017467901_bistrovas.doc
  1017467901_aiskinamasis r...
  1017467901_bistrovas brez...
  Sistemos Administratorius
  Priimtas
  69 Dėl turto panaudos sutarties su Agluonėnų jaunimo studija (Nr. 70) 1017468016_1 sprendimas T...
  1017468016_Agluonenu jaun...
  1017468016_Agluonenu amb ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  70 Dėl leidimo naudotis sale (Nr. 71) 1017468021_1 sprendimas T...
  1017468021_Minijos progim...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  71 Dėl Tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T11-550 „Dėl panaudos sutarties su Telšių vyskupijos Caritu“ ir Tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-743 „Dėl panaudos sutarties su Telšių vyskupijos Caritu“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. 72) 1017468027_1 Sprendimas T...
  1017468027_Rastas Caritui...
  1017468027_Rastas Caritui...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  72 Informacija dėl informacijos pateikimo `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-539 persvarstymo` (Nr. 69) 1017468010_doc00333120140...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  73 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m., 2011 m., 2012 m., priimtų protokolinių sprendimų, kurių vykdymas tęsiamas 2013 m. ir 2013 m. priimtų protokolinių sprendimų vykdymą (Nr. 74) 1017468591_T10-74.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  74 Dėl 2014 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano patvirtinimo (Nr. 73) 1017468569_1 sprend pried...
  1017468569_2 aiskinamasis...
  1017468569_3 antikorupcin...
  1017468569_4 projektas 1 ...
  1017468569_5 projektas 2 ...
  1017468569_6 projektas 3 ...
  1017468569_7 projektas 4 ...
  1017468569_8 projektas 5 ...
  1017468569_9 projektas 6 ...
  1017468569_10 projektas 7...
  1017468569_11 projektas 8...
  1017468569_12 projektas 9...
  1017468569_sprendimas del...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  75 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. 75) 1017468598_Sprend del NTM...
  1017468598_1 priedas.pdf
  1017468598_2 priedas.docx
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  76 Dėl Skaidrės Mikalauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:328), esančio Gribžinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 76) 1017471155_mikalauskiene ...
  1017471155_aiskinamasis m...
  1017471155_brezinys mikal...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  77 Dėl Petro Komskio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:701), esančio Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 77) 1017471182_komskis.doc
  1017471182_aiskinamasisP ...
  1017471182_brezinysP Koms...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  78 Dėl UAB „V. Paulius & associates real estate“ žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0002:7, 5505/0002:78, 5505/0002:171), esančių Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 78) 1017471194_paulius snauks...
  1017471194_aiskinamasis p...
  1017471194_brezinys pauli...
  Sistemos Administratorius
  Priimtas
  79 Dėl UAB „Realco“ žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:6), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 79) 1017471212_realcogeras.do...
  1017471212_Aiskinamasis r...
  1017471212_brezinys realc...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  80 Dėl Loretos Kniežienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:359), esančio Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 80) 1017471220_knieziene.doc
  1017471220_aiskinamasis K...
  1017471220_brezinys kniez...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  81 Dėl Gedimino Sinkevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0008:266), esančio Gropiškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 81) 1017471226_sinkevicius.do...
  1017471226_aiskinamasis s...
  1017471226_brezinys sinke...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  82 Informacija dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo (Nr. 82) 1017471259_T10-82.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  83 Informacija apie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą `Dėl Egidijaus Skarbaliaus` (Nr. 83) 1017471289_T10-83.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  84 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 84) 1017471302_T10-84.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  85 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. 85) 1017471303_T10-85.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  86 Del Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-20 sprendimo Nr. T11-498 `Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo` pripažinimo negaliojančiu (Nr. 86) 1017471409_Del Telkimo vi...
  1017471409_Aisk. r. Del t...
  1017471409_Antikorupc.v.f...
  1017471409_T11-498.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  87 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. 87) Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  88 Svarstyta kartu su 38 darbotvarkės klausimu. Dėl Tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T11-337 „Dėl turto panaudos sutarties su VšĮ Priekulės bendruomenės užimtumo centru“ dalinio pakeitimo (Nr. 88) 1017471481_1 sprendimas T...
  1017471481_VsI Priekules ...
  1017471481_VsI Priekules ...
  1017471481_Priekules sen ...
  Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  89 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo nr. T11-672 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo` pakeitimo (Nr. 89) 1017471526_doc00350720140...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  90 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.