KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Vadovų darbotvarkės

  Liepos 15–19 d.

  PIRMADIENIS

  • 8.30 val. pasitarimas su padalinių vedėjais (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys

  • 9.30 val. Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis dėl tarybos sudėties ir nuostatų keitimo (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė)
  • 11 val. Policijos komisariato pastato Klaipėdos g. 80 atidarymas (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  • 13 val. susitikimas su sodininkų bendrijos „Smiltelė“ pirmininku (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotoja Rasa Petrauskienė) 
  • 13.30 val. darbo grupės dėl UAB „Plungės lagūna“ pasitarimas (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja pavaduotojas Justas Ruškys)
  ANTRADIENIS
  • 9 val. pasitarimas dėl Purmalių pylimo rekonstravimo  (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)

  • 9 val. pasitarimas dėl stacionarios globos, slaugos ir paliatyvios pagalbos organizavimo Klaipėdos rajone (dalyvauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė)
  • 9.30 val. išvyka į Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybes (vyksta mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys)
  • 10 val. susitikimas su oro kokybės valdymo priemonių plano rengėjais. Atliktų aplinkos oro taršos tyrimų pristatymas (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotojai Rasa Petrauskienė, Justas Ruškys).
  • 15.30 val. susitikimas su sodininkų bendrijos „Kiškėnai“ atstovais (dalyvauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė) 
   TREČIADIENIS
  • 10 val. susitikimas dėl vaikų darželių statymo (dalyvauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotoja Rasa Petrauskienė
  • 11 val. UAB IAMUS inovacijų priistatymas (dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, poavaduotoja Rasa Petrauskienė
  • 13 val. susitikimas su Gargždų miesto centro pastatų savininkais dėl tolimesnių miesto sutvarkymo planų. 
   (dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojai Rasa Petrauskienė, Justas Ruškys)
  KETVIRTADIENIS
  • 13 val. švietimo įstaigų energetinio efektyvumo pristatymas (dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotojai Rasa Petrauskienė, Justas Ruškys) 
   
  PENKTADIENIS
  • 14 val. brandos atestatų įteikimas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos abiturientams.
   (dalyvauja mero pavaduotojos  Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė). 
  ŠEŠTADIENIS
  • Mero pavaduotojos Audronė Balnionienė, Violeta Riaukienė ir direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė dalyvauja rajono bendruomenių renginiuose.  
  ***
  • Mero pavaduotoja Audronė Balnionienė liepos 11–15 dienomis dalyvauja „Common Initiatives in Conserved and Protected Areasˮ (CICPA) projekto „Bendros iniciatyvos saugomose teritorijose“ renginiuose Lenkijoje, kurių metu bus aptariamos bendros veiklos ir bendradarbiavimo galimybės, dalijamasi gerąja patirtimi, taip pat vyks iškilmingas S. Dariaus ir S. Girėno žūties metinių minėjimas.
  • Meras Bronius Markauskas liepos 1119 dienomis atostogauja. Merą pavaduoja vicemerė Violeta Riaukienė.
   
  ----------------------------------

  Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 p., turi būti skelbiami:
  Įstaigos įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų) planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną).

    

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-17 09:26:09
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.