KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Vadovų darbotvarkės

  Gegužės 20–24 d.

  PIRMADIENIS

  • 10 val. pasitarimas su Statybos ir kelių priežiūros ir Architektūros ir urbanistikos skyrių vedėjais ir specialistais dėl Gargždų kultūros centro renovacijos ir dėl planuojamo susitikimo Automobilių kelių direkcijoje Vilniuje.
   (pirmininkauja meras Bronius Markauskas)
  • 13.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos komisijos posėdis
   (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė)
  • nuo 13 val. iš anksto užsiregistravusių gyventojų priėmimas
   (priima meras Bronius Markauskas).
  • 14 val. susitikimas su H. Šojaus gatvės gyventojais dėl sustabdytų gatvės tvarkymo darbų.
   (susitinka Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  • 15 val.  pasitarimas dėl geriamojo vandens kokybės atkūrimo veiksmų  Gobergiškės kaime.
   (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  • 15 val. protų mūšis J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje „Nebūk abejingas nuskriaustam gyvūnėliui“.
   (dalyvauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė)
  ANTRADIENIS
  • Antradienį 9 val. Saugaus eismo komisijos posėdis.
   (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  • 10 val. pasitarimas dėl bendruomenių rėmimo programos vykdymo ir tolimesnių perspektyvų.(pirmininkauja meras Bronius Markauskas, dalyvauja mero pavaduotojos Audronė Balnionienė, Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  • 11 val.  pasitarimas dėl autobusų sustojimo stotelių.
   (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  •  13 val. pasitarimas dėl IGNSB „Kalotės kalnas“ apsirūpinimo geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu problemų.
   (pirmininkauja meras Bronius Markauskas, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  •  16 val. pasitarimas su Plikių mokyklos direktore A. Vaičiuliene dėl mokyklos pastato ikimokykliniam ugdymui.
   (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)

   TREČIADIENIS

  • nuo 9 iki 11 val. iš anksto užsiregistravusių gyventojų priėmimas
   (priima meras Bronius Markauskas). 
  • 9 val. pasitarimas dėl žemės sklypų formavimo problemų Priekulės mieste (žemės sklypų formavimas aplink esančius pastatus daugiabučių gyvenamųjų namų vidiniuose kiemuose).(pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė)
  • 10 val. susitikimas J. Lankučio viešojoje bibliotekoje su rajono bibliotekininkais.
   (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas). 
  • 18 val. Jakų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas (Jakų mokykloje).
   (dalyvauja meras Bronius Markauskas, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas). 

  KETVIRTADIENIS

  • Mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė vyksta į Trakus apžiūrėti 2019 m. vasario mėnesį atidarytą modulinį vaikų darželį.
  • 14.30 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis.
   (pirmininkauja Tarybos narė Rasa Petrauskienė, dalyvauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, meras Bronius Markauskas)
  PENKTADIENIS
  • 13 val. Paskutinio skambučio šventė „Vaivorykštės“ gimnazijoje.
   (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotoja Violeta Riaukienė).
  • 17 val. meras Bronius Markauskas dalyvauja Šilutės miesto šventėje. 
  Ketvirtadienį–penktadienį Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

  ----------------------------------

  Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 p., turi būti skelbiami:
  Įstaigos įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų) planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną).

   

   

   

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-23 09:00:01
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.