KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 6
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-06-26 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl leidimo naudoti Klaipėdos rajono savivaldybės herbą Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos vėliavoje (Nr. 355) 1017539840_herbo naud. ū...
  1017539840_Ūkininkų są...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl vertinimo komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T11-30 `Dėl didžiausio leistino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. 361) 1017541050_etatu_skaicius...
  1017541050_T10-361_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 356) 1017539848_sprendimo proj...
  1017539848_1.Gargždų li...
  1017539848_2.Gargždų PS...
  1017539848_3. Priekulės ...
  1017539848_4.Paupių PSPC...
  1017539848_5. Kretingalė...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Dėl informacijos apie Klaipėdos rajono žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių 2013 m. plano vykdymą pateikimo (Nr. 362) 1017541091_T10-362.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešose vietose (Nr. 365) 1017541164_Del_nerukymo_z...
  1017541164_Gargzdai.pdf
  1017541164_Priekule.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo nr. T11-71 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 364) 1017541156_VSRP_pakeitima...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  9 Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo Gargždų mieste 2014-2020 metų programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  10 Dėl tiekiamos šilumos Viliaus Gaigalaičio globos namams bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. 360) 1017541021_SPRENDIMAS Sil...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2011-2015 metų aplinkos monitoringo programos pakeitimo (Nr. 359) 1017541017_2014-06-11 Tar...
  1017541017_Rastas 2014-03...
  1017541017_Rastas 2014-06...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl Broniaus Jociaus žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0003:181, 5552/0003:243), esančių Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 334) 1017537115_jocius.doc
  1017537115_aiskinamasis j...
  1017537115_brezinys jociu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Mamerto Vainoriaus žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:199), esančio Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 335) 1017537123_vainorius gera...
  1017537123_aiskinamasis v...
  1017537123_brezinys vaino...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl leidimo atnaujinti nuomos sutartis Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono Gargždų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ (Nr. 353) 1017539822_1 sprendimas T...
  1017539822_Svietimo sk pr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti patikėjimo teise Slengių mokyklai-daugiafunkciam centrui (Nr. 354) 1017539832_1 sprendimas T...
  1017539832_Svietimo sk pr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl Raštų gatvės pavadinimo suteikimo Pangesų kaime (Nr. 336) 1017537142_1 sprendimas.d...
  1017537142_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Vėžių gatvės pavadinimo suteikimo Rokų kaime (Nr. 337) 1017537147_1 sprendimas.d...
  1017537147_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Džiaugsmo gatvės pavadinimo suteikimo Nibrų kaime (Nr. 338) 1017537150_1 sprendimas.d...
  1017537150_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Audrų gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 339) 1017537152_1 sprendimas.d...
  1017537152_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Lelijų gatvės pavadinimo suteikimo Gvildžių kaime (Nr. 340) 1017537161_1 sprendimas.d...
  1017537161_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Liepų akligatvio pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. 341) 1017537165_1 sprendimas.d...
  1017537165_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Vėjų akligatvio pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 342) 1017537172_Planas.PDF
  1017537172_T10-342_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Bičiulių gatvės pavadinimo suteikimo Jonušų kaime (Nr. 343) 1017537189_Planas.PDF
  1017537189_T10-343_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Kurtupalio gatvės pavadinimo suteikimo Kvietinių kaime (Nr. 344) 1017537197_Planas.PDF
  1017537197_T10-344_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl Pavasario gatvės pavadinimo suteikimo Laugalių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Saulažolių kaimo Užmiesčio gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 346) 1017537218_Planas.PDF
  1017537218_T10-346_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Dūmų gatvės pavadinimo suteikimo Peskojų kaime (Nr. 347) 1017537498_1 sprendimas.d...
  1017537498_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Spalvų gatvės pavadinimo suteikimo Normantų kaime (Nr. 348) 1017537499_1 sprendimas.d...
  1017537499_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Daržų gatvės pavadinimo suteikimo Kiškėnų kaime (Nr. 350) 1017537507_Priedas.PDF
  1017537507_T10-350_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Gilių, Riešutų, Žirginių ir Uogų gatvių pavadinimų suteikimo Stančių kaime (Nr. 349) 1017537502_1 sprendimas.d...
  1017537502_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Sakalų ir Žardės gatvių pavadinimų suteikimo Toleikių kaime (Nr. 351) 1017537515_Planas.PDF
  1017537515_T10-351_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 363) 1017541118_1 Sprendimas T...
  1017541118_Keliu direkcij...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl pastato paskirties pakeitimo (Nr. 369) 1017542433_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo (Nr. 377) 1017543101_1 Sprendimas T...
  1017543101_Administravimo...
  1017543101_Admin max tari...
  1017543101_TA korupcijos ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 370) 1017542599_2014-06 SPK ve...
  1017542599_2014-06 Tarybo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. programų pakeitimo (Nr. 367) 1017542251_Sprendimo proj...
  1017542251_SVP_birželis_...
  1017542251_4 PRIEDAS.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 372) 1017542728_sprend del biu...
  1017542728_1 sprend pried...
  1017542728_2 aiskinamojo ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  39 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui tarp UAB „Neoforma“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl Klaipėdos rajono Gargždų miesto Pušų gatvės tęsinio nuo Dariaus ir Girėno gatvės iki Gamyklos gatvės tiesimo (statybos) techninio projekto parengimo (Nr. 376) 1017543075_2014-06-17 Tar...
  1017543075_2014-06-16 ais...
  1017543075_20140304_Miest...
  1017543075_20140313_Klaip...
  1017543075_20140325_proto...
  1017543075_20140512_Neofo...
  1017543075_20140516_Klaip...
  1017543075_20140519_Neofo...
  1017543075_20160610_Klaip...
  1017543075_20140613_Neofo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  40 Dėl UAB `Kukūdra` nuotekų tinklų iškėlimo ir teisinio statuso; Dėl galimybės, kad AB `Klaipėdos vanduo` užtikrintų nuotekų išvalymo funkciją Kretingalėje (Nr. 368) 1017542252_T10-368.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T11-204 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-329 `Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo` patvirtinto vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija` pakeitimo (Nr. 375) 1017543029_Sprend proj de...
  1017543029_Teisinio regul...
  1017543029_TA korupcijos ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T11-205 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo (Nr. 374) 1017543004_Sprend proj de...
  1017543004_Teisinio regul...
  1017543004_TA korupcijos ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcijai (Nr. 371) 1017542611_koncepcija-SPR...
  1017542611_koncepcija-SPR...
  1017542611_Koncepcija_Kla...
  1017542611_mazas_Klaipedo...
  1017542611_mazas_Klaipedo...
  1017542611_mazas_Klaipedo...
  1017542611_mazas_Klaipedo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl pritarimo Tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir privažiuojamųjų kelių Sendvario seniūnijoje projektiniams pasiūlymams specialiojo plano rengimui (Nr. 373) 1017542737_Aiskinamasis 2...
  1017542737_Aiskinamasis 3...
  1017542737_Aiskinamasis 4...
  1017542737_Aiskinamasis 5...
  1017542737_Aiskinamasis 6...
  1017542737_Aiskinamasis 7...
  1017542737_Aiskinamasis 8...
  1017542737_Breziniai 1 da...
  1017542737_Breziniai 2 da...
  1017542737_Aiskinamasis 1...
  1017542737_Sprendimas2.do...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  45 Dėl Leono Kupečio, Marijos Jūratės Kupetienės, Eglės Ignatjevienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0020:513), Leono Kupečio žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0020:514), esančių Gručeikių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 378) 1017543986_kupeciai.doc
  1017543986_1_Aiskinamasis...
  1017543986_3_Koncepcijos ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl UAB „Sabenta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0002:30), esančio Dirvupių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 379) 1017543998_sabenta geras....
  1017543998_Aiskinamasis r...
  1017543998_Pagrindinis_14...
  1017543998_Aprasomoji len...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Informacija dėl turto ataskaitų. (Nr. 380) 1017544084_T10-380.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl Tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T11-589 „Dėl panaudos sutarties su Sendvario seniūnijos kaimų jungtine bendruomene“ dalinio pakeitimo (Nr. 381) 1017544219_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Dėl Tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T11-205 „Dėl panaudos sutarties su Slengių bendruomene“ dalinio pakeitimo (Nr. 382) 1017544222_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Dėl Tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-321 „Dėl panaudos sutarties su Sudmantų bendruomene“ dalinio pakeitimo (Nr. 383) 1017544224_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 384) 1017544225_1 sprendimas T...
  1017544225_Svietimo min d...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 Dėl informacijos pateikimo ir pritarimo vykdant pirkimą (Nr. 385) 1017544281_T10-385.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  53 Dėl pritarimo Jungiamojo kelio ruožo šalia magistralinio kelio A1 Vilnius-Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo su privažiuojamaisiais keliais projektiniams pasiūlymams specialiojo plano rengimui (Nr. 386) 1017545221_Sprendimas2.do...
  1017545221_Aiskinamasis r...
  1017545221_Breziniai.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  54 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Informacija dėl patalpų Gobergiškės kaime (Nr. 390) 1017545479_T10-390.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  56 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.