GPM dalis verslo plėtros sąlygų gerinimui

Pagal 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą savivaldybės pagal teritorijas yra skirstomos pagal teritorijoms keliamus ekonominio augimo tikslus. Klaipėdos rajono savivaldybė patenka į I grupę ir yra priskiriama ekonominių centrų savivaldybėms. 

Savivaldybėms skiriama dalis gyventojų pajamų mokesčio verslo plėtros sąlygoms gerinti. Klaipėdos rajono savivaldybei tenkanti suma – 363 tūkst. eurų. Šios lėšos naudojamos priemonėms verslo plėtros sąlygoms gerinti, pavyzdžiui, su  infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą.

Planuojamos naudoti lėšos

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-24 10:38:02

Veiklos sritys