Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą.

Šiai priemonei įgyvendinti iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto panaudota 6,9 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 10,3 tūkst. Eur. Pritaikyti 3 būstai suaugusiems neįgaliems asmenims ir 5 vaikams su sunkia negalia kompensuotos įvairių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos. Atlikti sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengtos nuovažos, palengvinant neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, dviejoms neįgaliosioms, neturinčioms namuose patogumų, buvo finansuojami vandentiekio prijungimo darbai.

2020 m. sausio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 9 suaugę asmenys ir 3 vaikai su sunkia negalia. Šiais metais planuojama patenkinti pirmųjų eilėje laukiančiųjų neįgaliųjų 4 prašymus. Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti žymiai didesniam neįgaliųjų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties, atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmeninius poreikius ir teisės aktų reikalavimus. Šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybėje eksploatuojama ir prižiūrima 2 liftai (keltuvai),  skirti neįgaliesiems.

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, o vaikams su sunkia negalia – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu.

Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus informacija