Vėžaičių kultūros centre vyko mokymai nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovams „NVO ir bendruomenių gebėjimų bei kompetencijų ugdymas“. Šiuos mokymus inicijavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius, NVO ir BO (bendruomeninių organizacijų) tarybos.

Pranešimą apie priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“įgyvendinimą, tinkamą lėšų panaudojimą, prioritetų pasirinkimą, paraiškų pildymą ir vertinimą skaitė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus specialistas Eitvydas Zurba. Specialistas sulaukė daug klausimų dėl šios priemonės įgyvendinimo, tinkamų dokumentų prie paraiškos. E. Zurba informavo, Kad 2020-ieji bus pereinamieji metai ir šios priemonės įgyvendinimo aprašas neturėtų iš esmės pasikeisti, nes ruošiama programos 2020 ̶ 2030 m. strategija.

Viešosios įstaigos Skudutiškio akademijos direktorė Nijolė Butkevičienė įdomiai ir informatyviai pristatė dvi temas: „Bendruomenė juridinis vienetas. organizacijos veiklos strategija, valdymas ir įsipareigojimai“ bei „Projektinės veiklos pagrindai, finansavimo paraiška, projektų vertinimas“. Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovai aktyviai dalyvavo aiškinantis jiems aktualius klausimus. Lektorė pateikė naudingas projekto rašymo lenteles, kurias užpildžius, bus lengva pildyti bet kokią paraišką, paprastai ir suprantamai paaiškino visus projektų rašymo etapus.

Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja J. Polekauskienė apibendrindama renginį akcentavo, kad nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms skiriamas didžiulis dėmesys tiek valstybės, tiek savivaldybės lygmeniu. Kvietė organizacijų atstovus būti aktyvius sprendžiant vietos problemas, įgyvendinant naujas idėjas, gilinantis į naujoves,  ̶  tokias, kaip viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms. Pažadėjo, kad šia tema bus suorganizuotas dar ne vienas renginys ir stengiamasi išsiaiškinti visas galimybes, poreikius ir problemas.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija