Šiuo metu Vilniaus kolegijos tyrėjų grupė atlieka visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą pagal projekto „Visuomenės informavimo ekstremaliųjų situacijų metu paslaugos tobulinimas“ įgyvendinamas veiklas. Šio tyrimo tikslas ištirti gyventojų pasitenkinimą ekstremaliųjų įvykių (situacijų) metu teikiamomis paslaugomis ir numatyti tobulintinas sritis. Šioje apklausoje yra 27 klausimai. Ši apklausa yra anoniminė.

Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką.

Apklausą rasite čia http://survey.viko.lt/index.php/258591?newtest=Y&lang=lt