Geriausių rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose mokslo, meno bei sporto srityse pasiekę Klaipėdos rajono mokiniai ir juos rengę mokytojai bus įvertinami apdovanojimais. Tam šiandien pritarė Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

Kas galės pretenduoti į apdovanojimus?

  • Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurie iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos laimėjo I–III vietas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamose Lietuvos mokinių dalykinėse olimpiadose, konkursuose ar kituose renginiuose, ir juos rengę mokytojai.
  • Švietimo teikėjų mokiniai, grupės, komandos, kurie iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos tapo tarptautinių ir (ar) respublikinių meninės, sportinės krypties konkursų, varžybų, olimpiadų, kitų renginių I–III vietų laimėtojais ar laureatais, ir juos rengę mokytojai.

Vertinimo komisija, atsižvelgdama į meninės, sportinės krypties pasiekimus, atrinks iki 10 mokinių, grupių, kolektyvų ar komandų ir juos rengusius mokytojus, kurie bus siūlomi Savivaldybės administracijos direktoriui apdovanojimui.

Taip pat Vertinimo komisija teiks Administracijos direktoriui apdovanojimui visus švietimo teikėjų pateiktus bendrojo ugdymo mokyklų mokinius, kurie praėjusiais mokslo metais laimėjo I–III vietas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamose Lietuvos mokinių dalykinėse olimpiadose, konkursuose ar kituose renginiuose ir juos rengusius mokytojus.

Apdovanojimams kasmet bus skiriama apie 5–7 tūkst. eurų.