Nuo birželio 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacijai.

Tai reiškia, kad į valstybės paramą pretenduoti gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas.

Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, valstybės parama teikiama projektams, po atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę bei po renovacijos sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų.

Šios priemonės lėšomis numatyta kompensuoti iki 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat  atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui.

Paraiškos gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai  iki 2021 m.  gruodžio 31 d.

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūros specialistą Tomą Giedrį el. paštu t.giedris@betalt.lt arba mob. tel. Nr. +370 659 67 414.

Taip pat informacijos apie kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis juridiniams asmenims, rasite interneto tinklapyje www.betalt.lt.