Klaipėdos rajono savivaldybė - Klaipedos-r.lt

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės mero

2019 m. vasario 20 d. potvarkiu Nr. MV-9

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia konkursą Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigas:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

1.2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

1.3. Turėti teisės aktų nustatyta tvarka įvertintas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

1.4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

1.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

1.6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

1.7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

1.8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

1.9. Direktorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą.

2. Pretendentas į Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

2.1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2.2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

2.4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

2.5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją. (Pastaba: Kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje https://www.nmva.smm.lt).

2.6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).

2.8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

2.9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

3. Dokumentai priimami Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate, 103 kabinete (Klaipėdos g. 2, Gargždai) iki 2019 m. gegužės 17 d. (įskaitytinai).

Atrankos data – 2019 m. birželio 5 d.

Informacija telefonu 8 67159177.

Elektroninio pašto adresas silvija.pauliene@klaipedos-r.lt .

Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų 2 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

_______________________

 

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506