Žemės ūkio ministerija kviečia smulkiuosius kiaulių laikytojus, kurie laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo gyvenamąją vietą ir teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. 

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 1 d. iki birželio 30 d.

Kiaulių laikytojai, kurie nori pasirūpinti savo ūkių apsauga nuo afrikinio kiaulių maro, gali gauti iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Pasinaudojus šia parama galima ne tik įsigyti dezinfekcinių priemonių ar priemonių nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų, bet ir apsitverti kiaulių laikymo vietas, įsidėti vartus. Kviečiame gyventojus, kurie nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos įsigijo biologinio saugumo priemonių, pildyti paraiškas ir jas kartu su biologinio saugumo priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalais (arba kopijomis) pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui.

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles galite rasti čia.

Arba

Tinkamos finansuoti išlaidos, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų ir dokumentų teikimo tvarka nustatyta Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585, patikslintose žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-196.

Daugiau informacijos suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Eva Šilinskienė tel. (8 46) 45 22 62, el. p. eva.silinskiene@klaipedos-r.lt.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus informacija