2007-2013 m. ES struktūrine parama finansuojami projektai - Klaipedos-r.lt

2007-2013 m. ES struktūrine parama finansuojami projektai

Projekto numeris

Projekto pavadinimas

Projekto vertė, Lt

Iš jų parama, Lt

Įgyvendinimo laikotarpis

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

VP1-4.1-VRM-04-R-32-003

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos narių mokymai (2 etapas)

130.564,71

110.980,00

2012-09-132014-09-13

VP1-4.1-VRM-04-R-31-001

Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

119.800,00

101.830,00

2009-10-162011-04-21

VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

VP1-4.2-VRM-02-R-33-007

Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas

19.436,44

16.520,97

2012-06-07 – 2014-03-07

VP1-4.2-VRM-02-R-33-001

Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“

582.103,00

500.000,00

2011-04-13 – 2014-08-23

VP1-4.2-VRM-02-R-31-002

Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009-2020 m. atnaujinimas su situacijos analize

178.710,00

153.974,70

2010-04-27 – 2011-10-27

VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

VP1-4.2-VRM-04-R-32-006

Teritorinio planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (3 etapas)

118.879,30

101.047,40

2012-07-252014-10-11

VP1-4.2-VRM-04-R-32-003

Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymui

469.556,37

399.122,91

2011-09-022014-12-13

VP1-4.2-VRM-04-R-31-001

Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymui

316.015,82

268.613,45

2010-04-272012-10-27

VP1-4.2-VRM-04-R-32-010

Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano parengimas

120.053,20

102.045,22

 2013-08-222015-05-22

VP1-4.2-VRM-04-R-32-014

Teritorijų planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrieji planai)

243.601,06

 207.060,90

 2013-11-072015-09-01

VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

VP1-4.2-VRM-03-V-01-020

Klaipėdos rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas

232.000,00

197.200,00

2010-01-142012-02-27

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

VP2-4.4-SM-02-R-33-015

Gargždų m. Aušros gatvės rekonstravimas

1.121.713,04

1.055.650,57

2013-01-14 – 2014-08-31

VP2-4.4-SM-02-R-33-003

Gargždų miesto Gargždės g., Vytauto g., Treniotos g., Vytauto skg. rekonstravimas

8.334.581,24

7.745.387,00

2009-12-31 – 2011-07-31

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

VP3-1.2-VRM-01-R-31-018

Drevernos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas

2.174.040,00

2.011.804,30

2011-03-242014-07-31

VP3-1.2-VRM-01-R-31-019

Priekulės bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas

1.134.617,36

1.049.521,06

2010-09-102014-02-28

VP3-1.2-VRM-01-R-31-017

Judrėnų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas

1.912.520,00

1.769.081,00

2011-03-032014-04-01

VP3-1.2-VRM-01-R-31-016

Kretingalės kultūros centro renovacija

1.635.900,00

1.513.207,00

2011-03-242014-06-30

VP3-1.2-VRM-01-R-31-002

Vėžaičių kultūros centro renovacija

1.989.054,72

1.681.745,77

2009-07-202013-12-09

VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013

Gargždų turizmo infrastruktūros modernizavimas

1.157.176,00

907.899,00

2012-09-012014-08-31

VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“

VP3-1.4-AM-06-R-32-002

Potencialaus taršos šaltinio Nr. 9213 (katilinė, Klaipėdos r., Drevernos km., Klaipėdos g. 4) sutvarkymas

462.975,93

439.827,13

2012-04-062014-12-02

VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“

VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-006

Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo gyvenamojoje vietovėje didinimas, modernizuojant Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus patalpas

1.874.250,23

1.593.112,69

2012-06-082014-07-31

VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-004

Švietimo paslaugų prieinamumo Daukšaičių kaime didinimas

599.152,89

509.279,96

2012-05-162014-04-01

VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-010

Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos vaikų darželio modernizavimas

731.868,79

621.933,77

2011-07-192013-06-30

VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-001

Klaipėdos rajono Priekulės vaikų lopšelio - darželio modernizavimas

618.703,65

514.775,84

2010-05-012012-12-20

VP3-2.4-SADM-01-R-32 „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

VP3-2.4-SADM-01-R-32-004

Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Klaipėdos rajono paramos šeimai centre

456.490,30

388.016,75

2009-07-012011-12-31

VP3-2.4-SADM-01-R-31-007

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus

1.096.784,34

932.266,69

2011-01-172014-03-26

VP3-2.4-SADM-01-R-31-012

Dienos centro steigimas senyvo amžiaus asmenims Endriejave

408.736,85

408.736,85

2012-12-14 – 2015-02-28

VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-053 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje 908.986,00 908.986,00 2011-03-24 – 2015-02-28

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-054

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro modernizavimas

514.482,00

514.842,00

2011-06-01 – 2014-10-28

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-041

Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas

204.803,92

190.123,00

2011-12-292014-03-12

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-031

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų kino teatre "Minija" (modernizuoti Kultūros centro kino teatro pastatą)

760.918,00

760.918,00

2010-07-162014-07-29

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-027

Gargždų sporto salės išorinių atitvarų modernizavimas

417.881,99

417.881,99

2011-06-012013-01-31

VP3-3.4-ŪM-04-R-31-013

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų "Kranto" vidurinėje mokykloje

1.583.269,83

1.583.269,83

2009-07-012010-12-31

 VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-096

Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato Gargžduose, P.Cvirkos g. 25, rekonstravimas

 3.533.733,00  2.956.467,00  2010-01-202014-07-21
 VP3-3.4-ŪM-03-V-01-018 Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas  967.633,14  967.633,14  2008-03-142012-07-30
 

UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai

Projekto numeris

Projekto pavadinimas

Projekto vertė, Lt

Iš jų parama, Lt

Įgyvendinimo laikotarpis

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“

VP3-3.1-AM-01-V-02-094

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Garžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)

35.976.014,38

34.000.816,45

2011-09-22 – 2014-08-31

VP3-3.1-AM-01-V-02-092

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave, Agluonėnuose)

2.793.040

2.599.885,27

2011-02-22 – 2014-07-31

VP3-3.1-AM-01-V-02-077

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave)

3.286.583,97

3.074.542,15

2010-07-16 – 2014-01-30

VP3-3.1-AM-01-V-02-036

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone

13.946.241,66

12.721.301,86

2009-03-31 – 2013-06-28

VP3-3.1-AM-01-V-02-002

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose

4.514.736,65

3.658.537,44

2008-10-20 – 2012-09-30

 
Klaipėdos rajone įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų žemėlapį galite rasti čia.
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-22 15:17:44
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102