Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės meras 2020 m. kovo 26 d. potvarkiu Nr. MV-36 šaukia Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. balandžio 2 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

2020-04-02 Tarybos posėdžio medžiaga paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skiltyje „Taryba“, „Tarybos posėdžiai“.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija